Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Dana Industri Dan Pengkomersilan

Dana Perindustrian & Pengkomersialan telah ditubuhkan untuk memberikan geran separa kepada projek R & D yang berkelayakan untuk merangsang keperluan teknologi memanfaatkan kekayaan penciptaan. Ia bertujuan meningkatkan dan meningkatkan daya saing dan kapasiti sektor perindustrian Malaysia dengan mempromosikan pengkomersilan teknologi asli. Dana yang disediakan juga membolehkan pengkomersialan sepenuhnya R & D yang ditanam di rumah, yang dibangunkan oleh universiti / institusi penyelidikan tempatan atau sektor swasta.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Business Growth Fund (BGF) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Business Start-up Fund (BSF) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
MDV Technology Acceleration & Commercialisation Scheme 2.0 (MDV-TACT 2.0) Malaysia Debt Ventures Berhad
Dana Modal Teroka Korporat Malaysia Venture Capital Management Berhad
SME Technology Transformation Fund (STTF) SME BANK
Halal Technology Development Fund Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Geran Malaysia Digital X-Port (MDXG) Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd.
Geran Kandungan Digital (DCG) Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd.
National Technology and Innovation Sandbox Fund (Sandbox Fund) Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
CIP SPARK Cradle Fund Sdn Bhd
CIP SPRINT Cradle Fund Sdn Bhd

Geran Penyelidikan dan Pembangunan

Bagi membentuk negara penyelidikan dan pembangunan (R&D), Kerajaan telah mentafsirkan dengan jelas bahawa sistem pembiayaan telah diperbaharui untuk memenuhi permintaan dan cabaran dalam kajian R&D. Geran dan insentif telah diperuntukkan untuk R&D dalam bidang sains dan teknologi, serta menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada disamping mencipta teknologi baru. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah diberi mandat untuk melaksanakan program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi (S&T) di negara ini di samping menguruskan dan mencipta teknologi baru.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Peruntukan Penyelidikan KKM [MOH Research Grant (MRG)] Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Penyelidikan Sains dan Teknologi Malaysia Toray Science Foundation
CREST R&D Grant Colloborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST)
Program Peningkatan Enterpris Bumiputera (BEEP) SME Corporation Malaysia
Applied Innovation Fund Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Technology Development Fund 1 (TeD 1) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Technology Development Fund 2 (TeD 2) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Bridging Fund Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Strategic Research Fund (SRF) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Program Peningkatan Industri Strategik dan Industri PKS Berprestasi Tinggi (PRESTIGE) SME Corporation Malaysia
Inclusive SME Ecosystem (I-SEE) SME Corporation Malaysia
Digital Society Research Grant (DSRG) Malaysian Communications And Multimedia Commission
Geran Pemangkin Malaysia Digital (MDCG) Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd.
MyIS Akar Umbi Grant (MaGRIs) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Dana Inovasi Sosial Malaysia (MyIS Komuniti) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Pinjaman dan Modal Teroka

Kerajaan Malaysia melalui pelbagai agensi dan kementerian, telah membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) berjaya, dengan melalui banyak fasa pertumbuhan. Bantuan kewangan ditawarkan kepada usahawan-usahawan baru untuk memulakan,  memperkembangkan  serta meningkatkan perniagaan mereka.

Pinjaman-pinjaman ini disediakan institusi kewangan tempatan  yang membolehkan usahawan-usahawan memperoleh sehingga 100% pinjaman dan kemudahan kredit bagi menyokong aspirasi perniagaan mereka. Kerajaan telah membuktikan bahawa VC industri dapat membantu  dan menjayakan bagi  menyediakan keperluan yang mencukupi kepada industri.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Dana Modal Teroka KMP Bagi Sektor E&E Dan Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
Services Export Fund (SEF) MATRADE
Energy Efficiency Financing – Energy Performance Contracting Malaysia Debt Ventures Berhad
MDV Liquidity Financing for Tech Start-ups Malaysia Debt Ventures Berhad
BNM's Fund for SMEs: High Tech and Green Facility (HTG) Bank Negara Malaysia
MDV Technology Venture Financing Microfund Guarantee Scheme (MDV-TECHVFMG) Malaysia Debt Ventures Berhad
Soft Financing Scheme for Automation and Modernisation (SFSAM) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
SOFT FINANCING SCHEME FOR DIGITAL AND TECHNOLOGY (SFDT) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

Insentif Cukai STI

Pelbagai fiskal insentif  tersenarai dalam bentuk pengecualian cukai dan juga pemotongan berganda untuk perbelanjaan R&D, telah disediakan oleh kerajaan Malaysia sebagai satu agenda menggalakkan aktiviti R&D di Malaysia. Kajian telah menunjukkan bahawa  insentif cukai R&D boleh menjadi satu instrumen berkesan untuk mendorong penyelidikan dalam sektor swasta. Insentif cukai boleh meningkatkan perbelanjaan penyelidikan bersamaan dengan nilai kehilangan dalam pada purata pendapatan cukai, namun ia bergantung kepada hasil reka bentuk tersebut.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Insentif Cukai Teknologi Hijau Malaysian Green Technology Corporation
MSC Malaysia Status Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd.
Tax Incentives for BioNexus Status Companies Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Angel Tax Incentives Cradle Fund Sdn Bhd
Potongan khas di bawah seksyen 34A ACP (potongan dua kali) untuk perbelanjaan R&D dalaman (in-house R&D) Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)
Potongan khas di bawah seksyen 34B ACP (potongan dua kali) untuk – (i) sumbangan secara tunai kepada institut penyelidikan yang diluluskan; (ii) bayaran untuk penggunaan perkhidmatan institut penyelidikan atau syarikat penyelidikan yang diluluskan Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)
Peruntukan khas di bawah subseksyen 34(7) ACP (potongan satu kali) untuk perbelanjaan R&D Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)
Incentive for In-house Research And Development (R&D) Malaysian Investment Development Authority
Incentive for R&D Company Malaysian Investment Development Authority
Contract R&D Malaysian Investment Development Authority
Incentive for R&D (Reinvestment) Malaysian Investment Development Authority
Pengecualian duti import dan cukai jualan ke atas peralatan Multimedia / ICT bagi syarikat berstatus Malaysia Digital (MD) Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd.

Lain-lain

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Program Business Accelerator (BAP 3.0) SME Corporation Malaysia
MTDC-microLEAP Peer-to-Peer (P2P) Financing Programme Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
MTDC-pitchIN Equity Crowdfunding (ECF) Programme Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
CO9P - Center of 9 Pillars Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
Technology Incubator Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
TENTRA - Technopreneur Training Academy Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd
BioAgrotech & BioPharmaceutical Employability and Entrepreneurship Specialised Training (BeST) 2.0 Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Biotechnology and Bio-Based Funding – Agro-based Venture Fund (AGVF) Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd

Dana HCD

Pembangunan pesat dan peningkatan STI  telah mengubah sosioekonomi seluruh dunia. Kemahiran baru dan keupayaan adalah diperlukan bersesuaian dengan peningkatan intensiti pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan industri. Program Tabung Pembangunan Modal Insandalam STI ialah satu usaha oleh Kerajaan menggalakkan dan mengukuhkan kapasiti dan keupayaan manusia untuk peningkatan STI di Malaysia.

Program ini diperkenalkan untuk meningkatkan bilangan saintis dan penyelidik-penyelidik dalam negara selain memperkukuhkan R&D berfungsi dalam institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan awam. Ia juga komited untuk meningkatkan daya saing negara melalui pembangunan insan kreatif, terlatih dan berinovatif.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Biasiswa MyBrainSc Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Latihan Bersama (SLB) Pembangunan Sumber Manusia Berhad
HRD Corp Claimable Course Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Rise4wrd Pembangunan Sumber Manusia Berhad
e-Latih Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Displaying 1 - 64 of 64