Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Is the information in the MASTIC Official Portal easy to access?
Write your valuable suggestions for us to improve our Official Portal.
Cari Soalan atau Jawapan
Kategori

Maklumat/data boleh disalurkan kepada pegawai MOSTI yang berikut:

1.Nama : Puan Noor Fairuz Binti Shamsudin

   E-mel/No. Tel. : noorfairuz@mosti.gov.my / 03-8885 8110

 

2.Nama : Encik Rudy Bin Nurdin

   E-mel/No. Tel. : rudy@mosti.gov.my / 03-8885 8652

Antara laporan penyelidikan yang diterbitkan oleh MASTIC adalah:

i. Laporan Tinjauan Kesedaran Awam Mengenai Sains dan Teknologi (S & T)

ii. Laporan mengenai Penyelidikan Indikator S & T Kebangsaan

iii. Laporan Kajian Inovasi Kebangsaan

iv. Laporan mengenai Penyelidikan dan Pembangunan Nasional

v. Laporan mengenai bibliometrik

vi. Laporan Tinjauan Kemudahan dan Peralatan S & T

Anda perlu mempunyai nama pengguna dan kata laluan yang boleh dibuat dengan pendaftaran dalam talian di laman web yang sama tanpa sebarang kos yang diperlukan.

Ya. Anda boleh mengakses melalui http://mastic.mosti.gov.my

Anda boleh memuat turun maklumat dan data awam yang dipaparkan di portal MASTIC untuk kegunaan peribadi dan penggunaan bukan komersil sahaja. Apa-apa aktiviti selain daripada tujuan itu, anda perlu mendapat kebenaran bertulis daripada MASTIC.

Pelanggan perlu mendaftar sebagai pelanggan portal KRSTE.my untuk mengakses semua pangkalan data dan maklumat yang telah disediakan oleh MASTIC. Pendaftaran adalah PERCUMA.

Pelanggan tidak akan dikenakan bayaran. Semua Perkhidmatan disediakan secara PERCUMA.

MASTIC mempunyai lima (5) pangkalan data utama. Pangkalan data adalah:

i. Pakar Modal Insan STI dari pelbagai bidang S & T;

ii. Inventori Kemudahan dan Peralatan STI;

iii. Produk dan teknologi STI tempatan dengan potensi untuk pengkomersialan (TECHMart);

iv. Senarai Institusi STI; dan

v. Maklumat projek R & D.

Petunjuk STI dilaporkan dalam Laporan Tinjauan STI yang boleh didapati secara PERCUMA di portal MASTIC mastic.mosti.gov.my, di bawah Seksyen Penerbitan. Cetakan salinan laporan boleh diperolehi dengan menghantar permintaan melalui e-mel atau pos ke MASTIC.

Responden untuk kajian ini termasuk organisasi berikut:

i. Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta;

ii. Institut Penyelidikan Kerajaan;

iii. Agensi-agensi kerajaan;

iv. Syarikat Berkaitan Kerajaan;

v. Syarikat Swasta;

vi. Hospital Kerajaan dan Swasta; dan

vii. Rakyat Malaysia (untuk Kajian Kesedaran Awam STI sahaja).

Ya. Anda boleh mengklik "Saya terlupa kata laluan saya" dan kata laluan anda akan dihantar ke e-mel yang anda gunakan untuk pendaftaran.

Tidak. Nama pengguna dan kata laluan yang sama boleh digunakan untuk semua aplikasi yang telah dibangunkan oleh MASTIC.

Tiada bayaran.

Perkhidmatan yang disediakan adalah:

i. Cetak menggunakan Ricoh Machine C751

ii. Laporan penyelidikan dan penerbitan yang diterbitkan seperti risalah dan poster MASTIC

iii. Rekod bergambar aktiviti MASTIC

iv. Binding / Laminating

MASTIC membangunkan penunjuk STI kebangsaan melalui pengumpulan, analisis dan tabulasi data yang diperolehi daripada beberapa kaji selidik STI, iaitu:

i. Kajian R & D Negara;

ii. Kajian Inovasi Kebangsaan dalam Pembuatan dan Perkhidmatan;

iii. Kajian Kesedaran Awam STI; dan

iv. Kajian Bibliometrik Kebangsaan.

Petunjuk STI adalah penting untuk mengawasi dan mengukur prestasi terkini dalam bidang Sains, Teknologi dan Inovasi negara (STI). Maklumat ini membolehkan kerajaan dan pihak berkepentingan untuk merancang dan merumuskan dasar yang sesuai untuk membangunkan medan STI kebangsaan.

Sebarang saranan dan komen boleh dihantar melalui:

i. Lajur Maklum Balas MASTIC :  tekan di sini

ii. E-mel: mastic[at]mosti.gov.my

 

MOSTI - Masa Perkhidmatan Perpustakaan adalah seperti berikut:

MESTECC - Time Library services are as follows:

Perkhidmatan Perpustakaan di MOSTI hanya boleh digunakan oleh kakitangan dan agensi di bawah MOSTI. Walau bagaimanapun, pengguna luaran masih boleh menggunakan, dengan syarat melampirkan surat rasmi dari jabatan masing-masing ketika datang untuk membuat rujukan di Perpustakaan MOSTI.

Koleksi yang terdapat di Perpustakaan MOSTI adalah berkaitan dengan bidang Sains, Teknologi dan Inovasi. Koleksi lain yang berkaitan juga boleh didapati di Perpustakaan MOSTI seperti Pengurusan, Bioteknologi, Sains Marin, dan sebagainya.

Koleksi umum adalah koleksi yang terdiri daripada buku-buku dalam pelbagai bidang yang boleh dipinjam oleh pengguna. Walaupun koleksi rujukan adalah bahan rujukan seperti kamus, ensiklopedia, indeks, abstrak, direktori, almanak dan bibliografi. Bahan rujukan hanya untuk tujuan rujukan dan ia tidak boleh dipinjam dari Perpustakaan MOSTI.

Hubungi Perpustakaan MOSTI sama ada melalui e-mel di infomastic[at]mosti.gov.my atau telefon 03 8885 8100.

Raw Data tidak akan dikongsi dengan klien kami (kecuali dengan kelulusan khas pengurusan atasan MOSTI), Walau bagaimanapun, MASTIC akan menyediakan data mengikut jadual berdasarkan permintaan pelanggan..

MASTIC boleh dihubungi melalui telefon, faks atau e-mel seperti berikut:

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)
Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Aras 4, Blok C5, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62662 Putrajaya, Malaysia
Telefon: (603) 8885 8038 (talian tetap)
Faks: (603) 8889 2980
E-mel: mastic@mosti.gov.my

MASTIC adalah singkatan daripada perkataan"Malaysia Science and Technology Information Center"  (Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia). MASTIC merupakan salah satu bahagian di Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang bertanggungjawab mengumpul dan menyebarkan maklumat strategik yang berkaitan dengan aktiviti S & T dan menjadi pusat rujukan utama maklumat STI negara.

Semua perkhidmatan boleh diakses menerusi portal MASTIC di alamat URL http://mastic.mosti.gov.my/ms/services.