Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Produk dan Teknologi Tempatan yang Berpotensi untuk Dikomersialkan (TECHMart)

Pembahagian Statistik

TECHMART

TECHMART menyediakan platform bagi promosi dan pemindahan teknologi untuk meningkatkan pengaplikasian teknologi tempatan ke arah pembangunan keupayaan S&T negara. Pangkalan data ini juga membuka ruang kepada pengusaha industri untuk mendapatkan maklumat berkaitan produk dan teknologi tempatan.

mengikut Negeri

berdasarkan MRDCS

Jenis Organisasi

mengikut Status

mengikut Harta Intelek