Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Geran Penyelidikan dan Pembangunan

Bagi membentuk negara penyelidikan dan pembangunan (R&D), Kerajaan telah mentafsirkan dengan jelas bahawa sistem pembiayaan telah diperbaharui untuk memenuhi permintaan dan cabaran dalam kajian R&D. Geran dan insentif telah diperuntukkan untuk R&D dalam bidang sains dan teknologi, serta menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada disamping mencipta teknologi baru. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah diberi mandat untuk melaksanakan program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi (S&T) di negara ini di samping menguruskan dan mencipta teknologi baru.

Tajuk InsentifOrganisasi Pemberi Dana
MOH Research Grant (MRG)Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Research Pledge Grant (GSP-KPM)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Nic Kementerian Pendidikan Malaysia (NRGS-KPM)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Geran Penyelidikan Akulturasi (ARGS)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Penyelidikan Sains dan TeknologiMalaysia Toray Science Foundation
CREST R&D GrantColloborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST)
Applied Innovation FundKementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Technology Development Fund 1 (TeD 1)Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Technology Development Fund 2 (TeD 2)Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Strategic Research Fund (SRF)Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Fundamental Research Grant Scheme For Research Acculturation Of Early Career Researchers (FRGS-RACER)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Geran Penyelidikan Jangka Panjang–Jejak Sarjana Ulung (LRGS-JSU) Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Displaying 1 - 18 of 18