Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Rumusan

Pelaburan Malaysia dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) telah mengalami turun naik sejak tahun 2008. Selepas tempoh peningkatan yang ketara sehingga mencatatkan perbelanjaan tertinggi sebanyak RM17,685 juta pada tahun 2016, Perbelanjaan Kasar R&D (GERD) menurun sebanyak 14.8% pada tahun 2018 dan seterusnya 10.5% pada tahun 2020. Penurunan ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuk perubahan dalam dasar kerajaan, perubahan iklim ekonomi, penyesuaian strategi R&D dan impak pandemik COVID-19.

Rumusan

Antara tahun 2010 dan 2020, landskap pembiayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) Malaysia mengalami perubahan ketara. Sumbangan daripada Perusahaan Perniagaan (BE) menyaksikan penurunan yang ketara iaitu daripada 64.5% kepada 34.2%. Perkara ini berlaku disebabkan oleh firma-firma perlu mengoptimumkan aktiviti R&D melalui peralihan fokus kepada penerbitan penyelidikan sedia ada atau menganalisis data terkumpul sekaligus menyebabkan kepada penurunan perbelanjaan R&D secara keseluruhan.

Sementara itu, Institusi Pengajian Tinggi (IPT) menjadi sumber utama pembiayaan R&D, dengan peningkatan peratus perbelanjaan daripada 29% kepada 47.3%. Agensi dan Institusi Penyelidikan Kerajaan (GRI) juga menunjukkan peningkatan dengan peningkatan daripada 6.1% kepada 18.5%. Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) terus memainkan peranan kecil dengan mengekalkan sumbangan perbelanjaan sekitar 0.1%.

Rumusan

Tenaga kerja R&D Malaysia mengalami peningkatan yang menggalakkan sejak tahun 2010 dan mencatatkan bilangan penyelidik tertinggi seramai 108,557 penyelidik pada tahun 2016. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ini diikuti oleh penurunan selepas tahun 2016, yang berterusan sehingga tahun 2020. Penurunan dalam jumlah tenaga kerja ini, terutamanya dari tahun 2018 hingga 2020, adalah disebabkan oleh perubahan dalam dinamik tenaga kerja R&D atau pengaruh faktor luaran seperti pandemik COVID-19. 

To view more statistic, please visit our centrict system KRSTE.my.