Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Rumusan

Liputan Data: Scopus, 2001-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 24 Ogos 2018

Nota: Kadar pertumbuhan (%) = [(Nilai sekarang - Nilai terdahulu)/Nilai terdahulu] x 100

Kepelbagaian peningkatan dalam bilangan penerbitan dapat dilihat dari 2001 hingga 2011. Walau bagaimanapun, peningkatan bilangan penerbitan menunjukkan kemerosotan yang lebih perlahan  dari 2012 hingga 2017.

 

Rumusan

Liputan Data: Scopus, 2001-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 24 Ogos 2018

Nota: Sitasi per artikel =  [Jumlah sitasi/Jumlah artikel]

Trend menunjukkan peningkatan dalam bidang penerbitan sejak 2001 hingga 2017 iaitu peningkatan yang sepadan untuk jumlah petikan sehingga 2011. Dari tahun 2012 hingga 2014, purata jumlah petikan ialah sekitar 167,500, sebelum menurun kepada 138,274 pada tahun 2015, 92,680 pada 2016 dan 40,750 pada tahun 2017. 

Rumusan

Liputan Data: PCT, 2006-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 17 Julai 2018

Nota: Kadar pertumbuhan (%) = [(Nilai sekarang - Nilai terdahulu)/Nilai terdahulu] x 100

Permohonan untuk PCT menunjukkan trend yang meningkat dari 2006-2010 dengan peningkatan peratus terbesar iaitu 188% antara tahun 2007 hingga 2008.

Rumusan

Liputan Data: PCT, 2006-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 17 Julai 2018

Nota: Sitasi per paten =  [Jumlah sitasi/Jumlah paten]

Dari tahun 2006 hingga 2010, terdapat peningkatan dalam bilangan PCT yang difailkan, dengan 2010 mempunyai bilangan permohonan yang tertinggi. Pertumbuhan mantap yang sama dapat dilihat dalam forward citations dari tahun 2006 hingga 2009. Walau bagaimanapun, dari 2010, terdapat pengurangan dalam jumlah forward citations yang diterima dan juga dalam forward citations per patent dengan pengecualian tahun 2009.

To view more statistic, please visit our centrict system KRSTE.my.