Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Perkhidmatan

Kerja kami mencerminkan Visi kami

Kami berhasrat membawa perubahan dengan usaha terbaik kami.

MRDCS

MRDCS

Aplikasi
Malaysian Research and Development Classification System (MRDCS) merupakan sistem klasifikasi yang menjadi asas pengukuran dan analisis ke atas aktiviti R&D.
e-Library

ePerpustakaan

Aplikasi

Maklumat sehenti perkhidmatan perpustakaan, yang boleh dicapai di hujung jari anda pada bila-bila

KRSTE.my
KRSTE.my

KRSTE.my

Aplikasi
KRSTE.my direka sebagai Single Point Access Facilities (SPAF) yang merupakan kerjasama pintar antara platform knowledge management dan perkhidmatan pembelajaran bagi Sains, Teknologi dan Inovasi.
RADARS

RADARS

Aplikasi
Raw Data for Research and Science (RADARS) merupakan platform perkongsian data mentah sains dan penyelidikan agensi dan jabatan di bawah MOSTI.
Repositori

Repositori

Aplikasi

Sistem Repositori MOSTI berfungsi sebagai platform pengumpulan maklumat dan bahan digital MOSTI.

STI Survey

STI Survey

Kaji Selidik
Kajian kebangsaan yang memfokuskan prestasi STI di Malaysia terhadap sasaran yang ditetapkan Kerajaan dan sebagai input tanda aras kompetitif antarabangsa dan perbandingan.
Publications

Penerbitan MOSTI

Penerbitan
Senarai penerbitan MOSTI.
Library
MOSTI Library

Perpustakaan MOSTI

Perpustakaan
Perpustakaan MOSTI mempunyai pelbagai sumber koleksi dan pengetahuan berkenaan S&T seperti inovasi, bioteknologi, biodiversiti, sains marin dan ICT.