Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Insentif Cukai STI

Pelbagai fiskal insentif  tersenarai dalam bentuk pengecualian cukai dan juga pemotongan berganda untuk perbelanjaan R&D, telah disediakan oleh kerajaan Malaysia sebagai satu agenda menggalakkan aktiviti R&D di Malaysia. Kajian telah menunjukkan bahawa  insentif cukai R&D boleh menjadi satu instrumen berkesan untuk mendorong penyelidikan dalam sektor swasta. Insentif cukai boleh meningkatkan perbelanjaan penyelidikan bersamaan dengan nilai kehilangan dalam pada purata pendapatan cukai, namun ia bergantung kepada hasil reka bentuk tersebut.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Insentif Cukai Teknologi Hijau Malaysian Green Technology Corporation
MSC Malaysia Status Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd.
Tax Incentives for BioNexus Status Companies Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Angel Tax Incentives Cradle Fund Sdn Bhd
Potongan khas di bawah seksyen 34A ACP (potongan dua kali) untuk perbelanjaan R&D dalaman (in-house R&D) Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)
Potongan khas di bawah seksyen 34B ACP (potongan dua kali) untuk – (i) sumbangan secara tunai kepada institut penyelidikan yang diluluskan; (ii) bayaran untuk penggunaan perkhidmatan institut penyelidikan atau syarikat penyelidikan yang diluluskan Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)
Peruntukan khas di bawah subseksyen 34(7) ACP (potongan satu kali) untuk perbelanjaan R&D Inland Revenue Board of Malaysia (IRB)
Incentive for In-house Research And Development (R&D) Malaysian Investment Development Authority
Incentive for R&D Company Malaysian Investment Development Authority
Contract R&D Malaysian Investment Development Authority
Incentive for R&D (Reinvestment) Malaysian Investment Development Authority
Pengecualian duti import dan cukai jualan ke atas peralatan Multimedia / ICT bagi syarikat berstatus Malaysia Digital (MD) Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd.
Displaying 1 - 12 of 12