Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Bank Projek R&D

Pengagihan Statistik

Bank Projek R&D

R & D bank projek adalah platform yang mengandungi maklumat mengenai R, D & C Projek STI di bawah Rancangan Malaysia ke-8 dan seterusnya. Platform ini ialah bertujuan untuk mengetahui maklumat pencapaian dana R, D & C yang berkaitan kepada projek STI. Setiap organisasi atau individu perlu memasuki atau kemas kini maklumat projek supaya MOSTI boleh memantau projek itu status dari masa ke masa.

Project Bank

MRDCS

Pengagihan Projek berdasarkan Malaysian Research and Development Classification System (MRDCS)

Dana MOSTI

Pengagihan Projek berdasarkan Ministry of Science, Technology & Innovation (MOSTI) Funds

Harta Intelek

Jumlah harta intelek mengikut skim dana

Dana Diluluskan

Jumlah dana yang diluluskan mengikut skim dana

Projek Diluluskan

Bilangan projek yang diluluskan di bawah skim dana

Peluang Pekerjaan

Bilangan peluang pekerjaan disediakan mengikut skim dana

Penerbitan

Bilangan kategori penerbitan mengikut skim dana

Anugerah

Bilangan kategori anugerah mengikut skim dana

Modal Insan

Jumlah pembangunan modal insan mengikut skim dana

Dikomersialkan

Jumlah produk dikomersialkan mengikut skim dana

Organisasi

Pengagihan Projek mengikut Jenis Kategori Organisasi