Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Dana HCD

Pembangunan pesat dan peningkatan STI  telah mengubah sosioekonomi seluruh dunia. Kemahiran baru dan keupayaan adalah diperlukan bersesuaian dengan peningkatan intensiti pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan industri. Program Tabung Pembangunan Modal Insandalam STI ialah satu usaha oleh Kerajaan menggalakkan dan mengukuhkan kapasiti dan keupayaan manusia untuk peningkatan STI di Malaysia.

Program ini diperkenalkan untuk meningkatkan bilangan saintis dan penyelidik-penyelidik dalam negara selain memperkukuhkan R&D berfungsi dalam institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan awam. Ia juga komited untuk meningkatkan daya saing negara melalui pembangunan insan kreatif, terlatih dan berinovatif.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
Biasiswa MyBrainSc Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
Skim Latihan Bersama (SLB) Pembangunan Sumber Manusia Berhad
HRD Corp Claimable Course Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Rise4wrd Pembangunan Sumber Manusia Berhad
e-Latih Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Displaying 1 - 5 of 5