Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Is the information in the MASTIC Official Portal easy to access?
Write your valuable suggestions for us to improve our Official Portal.
Kajian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kebangsaan

Kajian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kebangsaan

Kajian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kebangsaan dilaksanakan untuk mengukur dan melihat status, trend dan statistik R&D negara bagi sesuatu tahun kewangan.

Kajian yang terkini dilaksanakan oleh MASTIC adalah pada tahun 2021, meliputi data tahun kewangan 2020.

Learn More
Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi & Inovasi (STI) Malaysia

Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi & Inovasi (STI) Malaysia

Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) Malaysia dilaksanakan untuk mengukur tahap kefahaman, kesedaran, minat dan pengetahuan masyarakat (individu) Malaysia terhadap bidang STI.

Kajian yang terkini dilaksanakan oleh MASTIC adalah pada tahun 2019.

Learn More
Kajian Bibliometrik Kebangsaan

Kajian Bibliometrik Kebangsaan

Kajian Bibliometrik Kebangsaan dilaksanakan untuk mengenal pasti status produktiviti dan penghasilan ilmu pengetahuan dalam bidang penyelidikan dan penerbitan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan Sains Sosial di peringkat nasional dan antarabangsa.

Kajian yang terkini dilaksanakan oleh MASTIC adalah pada tahun 2018, meliputi data tahun 2001 hingga 2017.

Learn More
Kajian Inovasi Kebangsaan

Kajian Inovasi Kebangsaan

Kajian Inovasi Kebangsaan dilaksanakan untuk mengukur tahap aktiviti inovasi dan status inovasi bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia mengikut tahun kewangan tertentu.

Kajian yang terkini dilaksanakan oleh MASTIC adalah pada tahun 2021 bagi tahun kewangan 2018 hingga 2020.

Learn More
Laporan Petunjuk Sains dan Teknologi Malaysia

Laporan Petunjuk Sains dan Teknologi Malaysia

Laporan Petunjuk Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) Malaysia dihasilkan bertujuan untuk mengumpulkan data-data penting dan menyediakan maklumat terperinci mengenai pencapaian pelbagai petunjuk STI negara yang diperoleh daripada kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh MASTIC, bahagian/jabatan/agensi di bawah MOSTI serta kementerian/jabatan/agensi/organisasi lain yang dikenal pasti sebagai data-data sekunder. Laporan yang terkini dilaksanakan oleh MASTIC adalah pada tahun 2020. Learn More