Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Is the information in the MASTIC Official Portal easy to access?
Write your valuable suggestions for us to improve our Official Portal.
Rumusan

National Survey of Innovation 2012

Pengelasan responden inovatif dan bukan inovatif berasaskan sektor perniagaan adalah seperti jadual di atas. Berdasarkan bilangan responden daripada sektor pembuatan dan perkhidmatan, majoriti daripada responden inovatif adalah daripada sektor perkhidmatan dengan 62%, manakala selebihnya adalah daripada sektor pembuatan dengan 38%. Sebaliknya, yang tertinggi syarikat bukan inovatif adalah daripada sektor pembuatan dengan 58% berbanding dengan sektor perkhidmatan dengan 42%.

Rumusan

GERD Malaysia telah meningkat sejak 2008. Perbelanjaan R&D meningkat secara berperingkat daripada RM6,071 juta pada 2008 kepada RM17,685 juta pada 2016. GERD pada 2016 adalah tiga kali ganda berbanding tahun 2008. Walau bagaimanapun, GERD mengalami penurunan pada 2018, daripada RM17,685 juta pada 2016 kepada RM15,060 juta pada 2018. Namun begitu, ia tetap merekodkan GERD kedua tertinggi setakat ini.

Rumusan

Liputan Data: Scopus, 2001-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 24 Ogos 2018

Nota: Kadar pertumbuhan (%) = [(Nilai sekarang - Nilai terdahulu)/Nilai terdahulu] x 100

Kepelbagaian peningkatan dalam bilangan penerbitan dapat dilihat dari 2001 hingga 2011. Walau bagaimanapun, peningkatan bilangan penerbitan menunjukkan kemerosotan yang lebih perlahan  dari 2012 hingga 2017.

 

Rumusan

Secara keseluruhannya, rakyat Malaysia menunjukkan rasa minat terhadap bidang STI berbanding yang tidak pasti atau tidak tahu mengenai STI.


Kebanyakan responden (84%) menyatakan bahawa mereka berminat atau sangat berminat dalam "penggunaan ciptaan baru dan teknologi", diikuti dengan "penemuan baru perubatan" (79%), "inovasi" (78%) dan "penemuan saintifik baru" (76%).

Rumusan

Pengelasan responden inovatif dan bukan inovatif berasaskan sektor perniagaan adalah seperti jadual di atas. Berdasarkan bilangan responden daripada sektor pembuatan dan perkhidmatan, majoriti daripada responden inovatif adalah daripada sektor perkhidmatan dengan 62%, manakala selebihnya adalah daripada sektor pembuatan dengan 38%. Sebaliknya, yang tertinggi syarikat bukan inovatif adalah daripada sektor pembuatan dengan 58% berbanding dengan sektor perkhidmatan dengan 42%.

Rumusan

Sumber: National Survey of Innovation 2012

Jadual menunjukkan syarikat-syarikat berinovatif tertinggi mengikut jenis pemilikan adalah Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) di dalam kedua-dua sektor dengan 70.56% (Pembuatan) dan 59.35% (Perkhidmatan). Sebaliknya, jenis pemilikan syarikat berinovatif yang terendah adalah perniagaan perkongsian dengan 5.17% untuk pembuatan dan 6.13% bagi perkhidmatan.

  Rumusan

  Rajah menunjukkan sektor perniagaan swasta telah menjadi penyumbang terbesar perbelanjaan R&D Malaysia sehingga tahun 2018.  Untuk tahun 2018, sektor perniagaan swasta menjadi penyumbang terbesar dengan perbelanjaan sebanyak RM6,614 juta (43.9%). Perbelanjaan kedua terbesar berlaku di dalam sektor institusi pengajian tinggi dengan nilai RM6,412 juta (42.6%). Sektor institut penyelidikan kerajaan hanya menggunakan sebanyak RM2,019 juta (13.4%) perbelanjaan dan sektor pertubuhan bukan kerajaan sebanyak RM15 juta (0.1%) perbelanjaan menjadikan mereka sebagai penyumbang terkecil dalam perbelanjaan R&D di Malaysia. 

  Rumusan

  Liputan Data: Scopus, 2001-2017

  Tarikh Pengekstrakan Data: 24 Ogos 2018

  Nota: Sitasi per artikel =  [Jumlah sitasi/Jumlah artikel]

  Trend menunjukkan peningkatan dalam bidang penerbitan sejak 2001 hingga 2017 iaitu peningkatan yang sepadan untuk jumlah petikan sehingga 2011. Dari tahun 2012 hingga 2014, purata jumlah petikan ialah sekitar 167,500, sebelum menurun kepada 138,274 pada tahun 2015, 92,680 pada 2016 dan 40,750 pada tahun 2017. 

  Rumusan

  Kurang daripada separuh responden (46%) dapat menjawab soalan-soalan berpengetahuan fakta dengan betul dalam kajian 2014.

  Purata tahap pengetahuan awam tentang STI berlegar di bawah 50% sejak 16 tahun yang lalu (1998 hingga 2014).

  Kebanyakan rakyat Malaysia menjawab "bumi bergerak mengelilingi matahari" (85%) dan "pusat bumi adalah sangat panas" (75%) dengan betul.

  Rumusan

  Sumber: National Survey of Innovation 2012

  Nota: Petunjuk Min: 0 = tidak relevan  3 = sangat penting

  Berdasarkan kepada gambarajah di atas, terdapat tiga objektif penting dalam sektor pembuatan adalah untuk meningkatkan kualiti produk (min = 2.37), diikuti oleh keperluan untuk membuka pasaran baru atau meningkatkan bahagian pasaran    (min = 2.29), dan untuk memperluaskan rangkaian produk (min = 2.22). Bagi sektor perkhidmatan, objektif yang paling penting adalah untuk meningkatkan kualiti produk, dengan nilai min 1.69. Ini diikuti oleh keperluan untuk membuka pasaran baru atau meningkatkan bahagian pasaran (min = 1.62), dan untuk memenuhi peraturan dan standard (min = 1.57).

  Displaying 1 - 10 of 19
  To view more statistic, please visit our centrict system KRSTE.my.