Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Modal Insan STI di Malaysia (MyHRSTI)

Pengagihan Statistik

MyHRSTI

MyHRSTI mengandungi profil modal insan STI seperti para penyelidik dan pakar yang terdapat di jabatan/agensi kerajaan, institut penyelidikan awam dan swasta, institusi pengajian tinggi, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan syarikat-syarikat swasta yang menjalankan aktiviti R&D dan lain-lain perkhidmatan STI di Malaysia. Setiap profil modal insan STI mengandungi maklumat terperinci seperti nama, organisasi, jawatan terkini, maklumat perhubungan, status dan bidang kepakaran (FOR), latar belakang pendidikan, anugerah, penerbitan dan maklumat projek penyelidikan.

berdasarkan MRDCS

mengikut Jantina dan MRDCS

Pengulas Panel oleh MRDCS

mengikut Negeri

HRSTI vs Bukan HRSTI

Jenis Organisasi

Penerbitan Saintifik oleh MRDCS