Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Pilih Kategori Anugerah

Anugerah Inovasi Pengurusan Pentadbiran Daerah Dan Tanah (AIPDT) merupakan salah satu usaha ke arah pembudayaan inovasi. Penganjuran AIPDT bertujuan bagi membantu dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) sebagai agensi barisan hadapan yang lebih inovatif dan seterusnya dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan stakeholders.

Anugerah Penerima
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2017
ORGANISASI
Pejabat Daerah & Tanah Manjung, Perak
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2016
ORGANISASI
Pejabat Daerah & Tanah Kemaman, Terengganu
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2015
ORGANISASI
Pejabat Daerah & Tanah Melaka Tengah, Melaka
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2014
ORGANISASI
Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2013
ORGANISASI
Pejabat Daerah & Tanah Hilir Perak, Perak
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2011
ORGANISASI
Pejabat Daerah & Tanah Alor Gajah, Melaka
Anugerah Inovasi Daerah dan Tanah | 2010
ORGANISASI
Pejabat Tanah Kulim, Kedah

Anugerah Juruteknologi Negara diadakan sebagai satu pengiktirafan terhadap kerja dan pencapaian yang cemerlang oleh Juruteknologi (Juruteknik/Pembantu Makmal serta kakitangan separuh ikhtisas) yang kerja-kerjanya berkaitan dengan sains dan teknologi (S&T). Anugerah ini diharap akan memberikan peransang dan galakan kepada mereka untuk meningkatkan kecemerlangan kreativiti dan melipatgandakan usaha mereka untuk membantu memajukan penyelidikan sains dan teknologi di Negara ini.

Anugerah Penerima
Anugerah Juruteknologi Negara | 2018
NAMA PENERIMA
Wan Saridah Bint Wan Omar

ORGANISASI
Malaysia Palm Oil Board (MPOB)
Anugerah Juruteknologi Negara | 2017
NAMA PENERIMA
Noor Azwan Ahmad

ORGANISASI
Universiti Teknologi Petronas
Anugerah Juruteknologi Negara | 2016
NAMA PENERIMA
Shaiful Hisham Samsudin

ORGANISASI
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Petronas.
Anugerah Juruteknologi Negara | 2015
NAMA PENERIMA
Encik Adz Jamros Bin Jamali

ORGANISASI
Universiti Teknologi Petronas (UTP)
Anugerah Juruteknologi Negara | 2014
NAMA PENERIMA
Encik Kasron Bin Ahmad

ORGANISASI
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Anugerah Juruteknologi Negara | 2013
NAMA PENERIMA
En. Norman Bin Jamlus

ORGANISASI
Telekom Research & Development Sdn. Bhd
Anugerah Juruteknologi Negara | 2012
NAMA PENERIMA
Mr. Razali Bin Jalaluddin

ORGANISASI
MARDI

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF, Anugerah ini ialah satu bentuk penghargaan bagi mengiktiraf mereka yang melakukan penemuan saintifik yang baru atau penemuan yang menyumbang dalam pengayaan pengetahuan saintifik, atau berjaya menyelesaikan masalah utama dalam bidang teknologi dengan penyelesaian yang berdaya maju dan ekonomik.

Anugerah Penerima Tajuk/Produk/Bidang Penyelidikan
Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2021
NAMA PENERIMA
Prof. Dr. Kam Toh Seok

ORGANISASI
University of Malaya, Kuala Lumpur
TAJUK/PRODUK

Natural Product Chemistry: Structure, Stereochemistry, Conformation, Reactivity, Biogenesis, Biomimetic Synthesis, and Biological Activity

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2021
NAMA PENERIMA
Emeritus Prof. Dr. Cheong Soon Keng

ORGANISASI
Universiti Tunku Abdul Rahman, Selangor
TAJUK/PRODUK

Medicine and Health; Stem Cells

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2020
NAMA PENERIMA
Professor Dr. Lau Yee Ling Co-winners Professor Dr. Fong Mun Yik

ORGANISASI
University of Malaya, Kuala Lumpur
TAJUK/PRODUK
  • Molecular Parasitology
  • Molecular Cloning and Expression
  • Molecular Diagnosis
Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2020
NAMA PENERIMA
Professor Dr. Ir. Lim Yun Seng

ORGANISASI
Universiti Tunku Abdul Rahman, Selangor
TAJUK/PRODUK

Smart Grid Technologies for the Penetration of Renewable Energy

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2019
NAMA PENERIMA
Professor Dr. Ngeow Yun Fong

ORGANISASI
Universiti Tunku Abdul Rahman
TAJUK/PRODUK

Pathogen diversity and virulence

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2018
NAMA PENERIMA
Professor Dr. Ramesh T. Subramaniam

ORGANISASI
University of Malaya
TAJUK/PRODUK

Materials Scientist Experienced in Preparation, Development and Characterisation of Polymer and Polymer Electrolytes as a source of Energy for use in various Electrochemical Devices

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2018
NAMA PENERIMA
Professor Dr. Shamala Devi Sekaran

ORGANISASI
MAHSA University
TAJUK/PRODUK

Basic Medical Sciences :
Immunology, Microbilogy : 
Dengue and other Medical Viruses : Natural Products/Antibiotics/Antivirals
Specific Areas : Diagnostics of Viral and Bacterial Infections, Dengue pathogenesis

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2017
NAMA PENERIMA
Professor Dr. Chong Kok Keong

ORGANISASI
Universiti Tunku Abdul Rahman
TAJUK/PRODUK

Solar Energy, Optics and Green Technology

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2017
NAMA PENERIMA
Professor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan

ORGANISASI
University of Malaya (UM)
TAJUK/PRODUK

Photonics, focusing on optical sensors, photonic biosensors, optical fibre fabrication, and optical fibre based dosimeters

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2016
NAMA PENERIMA
Prof. Dr. Shamsuddin Jusop

ORGANISASI
Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2016
NAMA PENERIMA
Elaine Chin Jinfeng

ORGANISASI
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (UPM)
TAJUK/PRODUK

Identification and bioactive potential of Endophytes isolated from Strobilanthes cripus, a local medical plant in Malaysia

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2015
NAMA PENERIMA
Profesor Madya Dr. Aileen Tan Shau Hwai

ORGANISASI
Universiti Sains Malaysia (USM)
Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2015
NAMA PENERIMA
Prof Dato’ Dr Ir Abdul Wahab Mohammad

ORGANISASI
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
TAJUK/PRODUK

Nanofiltration and Ultrafiltration Technologies for Water and Wastewater Treatment.

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2014
NAMA PENERIMA
Professor Ir. Dr. Ramesh Singh Co-winners Professor Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor

ORGANISASI
Universiti Malaya (UM)
TAJUK/PRODUK

Ceramics Science & Engineering, Advanced Machining & Material Processing and Nanostructured Materials

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2014
NAMA PENERIMA
Professor Shamshuddin Jusop Co-winners Professor Che Fauziah Ishak

ORGANISASI
Universiti Putra Malaysia (UPM)
TAJUK/PRODUK

Soil Science (Soil Mineralogy)

Anugerah Sains dan Teknologi MTSF | 2013
NAMA PENERIMA
Assoc. Prof. Dr. Raymond Ooi Chong Heng

ORGANISASI
Universiti Malaya (UM)
TAJUK/PRODUK

Atomic and Molecular Physics, Quantum Optics, Nonlinear Optics, Laser Physics

Memaparkan 1 - 30 daripada 99
Subscribe to Direktori Penerima Anugerah