Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS)

7

MRDCS dibangunkan untuk mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti penyelidikan di Malaysia sehingga butiran yang lengkap dan tepat

Seminar

8

Cebisan MOSTI

46

Penerbitan surat berita mengandungi artikel khas berkaitan STI dan berita terkini mengenai MOSTI.

Bahan Promosi (Brochure, Bunting dan Poster)

20

Pelbagai jenis bahan promosi dihasilkan oleh MASTIC bagi mempromosikan produk dan perkhidmatan MASTIC.

Bengkel

7

Fakta dan Perangkaan MOSTI

1

<p>Rujukan mudah mengenai penemuan saintifik dan teknologikal, infrastruktur dan prestasi negara. Ia menyediakan data kuantitatif, terutama ke atas penyelidikan dan pembangunan (R&amp;D), inovasi dan Kesedaran Awam S&amp;T di Malaysia.</p>

<p>Pelbagai data dimasukkan ke dalam buku data S&amp;T ini meliputi pendidikan, R&amp;D kepada aspek-aspek output seperti paten dan technology balance of payments. Ia meliputi data sekunder yang diperoleh daripada pelbagai kementerian dan organisasi swasta serta data primer yang diperoleh daripada kaji selidik berkaitan S&amp;T yang dijalankan oleh MASTIC. Tiga kaji selidik utama tersebut adalah Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam S&amp;T Negara dan Kajian Inovasi Kebangsaan.</p>

Kajian Inovasi Kebangsaan

9

Kajian ini dilaksanakan untuk mengukur tahap aktiviti inovasi dan status inovasi bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia mengikut tahun kewangan tertentu.

Fakta dan Perangkaan MOSTI

16

Rujukan mudah mengenai penemuan saintifik dan teknologikal, infrastruktur dan prestasi negara. Ia menyediakan data kuantitatif, terutama ke atas penyelidikan dan pembangunan (R&D), inovasi dan Kesedaran Awam S&T di Malaysia.

Pelbagai data dimasukkan ke dalam buku data S&T ini meliputi pendidikan, R&D kepada aspek-aspek output seperti paten dan technology balance of payments. Ia meliputi data sekunder yang diperoleh daripada pelbagai kementerian dan organisasi swasta serta data primer yang diperoleh daripada kaji selidik berkaitan S&T yang dijalankan oleh MASTIC. Tiga kaji selidik utama tersebut adalah Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam S&T Negara dan Kajian Inovasi Kebangsaan.

Majlis Sains Negara

1

Buku Panduan Penulisan Terbitan MOSTI

5

Penerbitan MOSTI yang menonjolkan kompilkasi success stories melalui program anjuran MOSTI dan buku garispanduan penulisan MOSTI.

Laporan Petunjuk Sains, Teknologi & Inovasi (STI)

10

Laporan ini dihasilkan bertujuan untuk mengumpulkan data-data penting dan menyediakan maklumat terperinci mengenai pencapaian pelbagai petunjuk STI negara yang diperoleh daripada pelbagai kajian.

Dasar berkaitan MOSTI

25

Buku Bioteknologi & Kita

1

Penerbitan MOSTI versi bacaan ringan dan berinformasi berkaitan bidang bioteknologi.

Akhbar MASTIC (InSighTs@MASTIC)

11

Penerbitan surat berita mengandungi artikel khas berkaitan STI dan teknologi baru.

Kajian Kemudahan & Peralatan STI

3

Kajian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kebangsaan

16

Kajian ini dilaksanakan untuk mengukur dan melihat status, trend dan statistik R&D negara bagi sesuatu tahun kewangan.

Kajian Bibliometrik Kebangsaan

5

Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti status produktiviti dan penghasilan ilmu pengetahuan dalam bidang penyelidikan dan penerbitan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan Sains Sosial di peringkat nasional dan antarabangsa.

Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi & Inovasi (STI) Malaysia

7

Kajian ini dilaksanakan untuk mengukur tahap kefahaman, kesedaran, minat dan pengetahuan masyarakat (individu) Malaysia terhadap bidang STI.

Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi

3

Penerbitan ini merupakan salah satu inisiatif pemindahan dan penyebaran ilmu pengetahuan berkaitan STI kepada sektor awam, industri dan komuniti

Malaysian Human Resources in Science, Technology and Innovation (MyHRSTI)

1