Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Malaysian Human Resources in Science, Technology and Innovation (MyHRSTI)

Title Publication Date
GARIS PANDUAN PENETAPAN PAKAR STI BAGI MODUL MYHRSTI DALAM SISTEM KRSTE.MY

Raw Data For Research and Sciences MOSTI

Title Publication Date
Garis Panduan Data Terbuka Sains

Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report

Laporan ini dihasilkan bertujuan untuk mengumpulkan data-data penting dan menyediakan maklumat terperinci mengenai pencapaian pelbagai petunjuk STI negara yang diperoleh daripada pelbagai kajian.
Title Publication Date
Malaysian Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report 2020
Malaysian Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report 2016
Malaysia STI Indicators Report 2013
Malaysia STI Indicators Report 2010
Malaysia STI Indicators Report 2008
Malaysia STI Indicators Report 2006
Malaysia STI Indicators Report 2004
Malaysia STI Indicators Report 1998
Malaysia STI Indicators Report 1996
Malaysia STI Indicators Report 1994

National Research and Development (R&D) Survey

Kajian ini dilaksanakan untuk mengukur dan melihat status, trend dan statistik R&D negara bagi sesuatu tahun kewangan.
Title Publication Date
Summary Report National Survey of Research and Development (R&D) in Malaysia 2021
Fact Sheet National Survey of Research & Development (R&D) 2021
National Survey of Research and Development (R&D) 2019
National Survey of Research and Development (R&D) 2017
National Survey of Research and Development (R&D) 2016
National Survey of Research and Development (R&D) 2015
National Survey of Research and Development (R&D) 2013
National Survey of Research and Development (R&D) 2012
National Survey of Research and Development (R&D) Financial Year 2008
National Survey of Research and Development (R&D) 2008
National Survey of Research and Development (R&D) 2006
National Survey of Research and Development (R&D) 2004
National Survey of Research and Development (R&D) 2002
National Survey of Research and Development (R&D) 1998
National Survey of Research and Development (R&D) 1996
National Survey of Research and Development (R&D) 1994

National Survey of Innovation

Kajian ini dilaksanakan untuk mengukur tahap aktiviti inovasi dan status inovasi bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia mengikut tahun kewangan tertentu.
Title Publication Date
National Survey of Innovation 2021
National Survey of Innovation 2018
National Survey of Innovation 2015
National Survey of Innovation 2012
National Survey of Innovation 2005 - 2008
National Survey of Innovation 2002 - 2004
National Survey of Innovation 2000 - 2001
National Survey of Innovation 1997 - 1999
National Survey of Innovation 1994

National Bibliometric Study

Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti status produktiviti dan penghasilan ilmu pengetahuan dalam bidang penyelidikan dan penerbitan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan Sains Sosial di peringkat nasional dan antarabangsa.
Title Publication Date
National Bibliometric Study (2001-2017)
Bibliometric Study 2015
Bibliometric Study 2012
Bibliometric Study 2008
Bibliometric Study 2003

Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi & Inovasi (STI) Malaysia

Kajian ini dilaksanakan untuk mengukur tahap kefahaman, kesedaran, minat dan pengetahuan masyarakat (individu) Malaysia terhadap bidang STI.
Title Publication Date
Lembaran Fakta Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi & Inovasi (STI) Malaysia 2022

Public Awareness of Science, Technology & Innovation (STI) Malaysia

Kajian ini dilaksanakan untuk mengukur tahap kefahaman, kesedaran, minat dan pengetahuan masyarakat (individu) Malaysia terhadap bidang STI.
Title Publication Date
Fact Sheet Public Awareness of Science, Technology & Innovation (STI) Malaysia 2022
Public Awareness of Science, Technology & Innovation Malaysia 2022
Public Awareness of Science, Technology & Innovation Malaysia 2019
Public Awareness Of STI Malaysia 2014
Public Awareness Of STI Malaysia 2004
Public Awareness Of STI Malaysia 2002
Public Awareness Of STI Malaysia 2000
Public Awareness Of STI Malaysia 1998
Public Awareness Of STI Malaysia 1996

Kajian Kemudahan & Peralatan STI

Title Publication Date
Direktori Peralatan Saintifik MOSTI 2018
Study on Science Technology Facilities & Equipment 2006
Science and Technology Data Book 1995

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS)

MRDCS dibangunkan untuk mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti penyelidikan di Malaysia sehingga butiran yang lengkap dan tepat
Title Publication Date
Malaysian Research and Development Classification System (7th Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (6th Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (5th Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (Fourth Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (Third Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (Second Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (First Edition)

Dasar berkaitan MOSTI

Title Publication Date
Technology Roadmap for Cyberspace Security
Dasar Angkasa Negara 2030
National Graphene Action Plan 2020
Pelan Tindakan- Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara(DSTIN) 2021-2030
Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara(DSTIN) 2021-2030
10-10 Malaysian Science, Technology, Innovation & Economy (MySTIE) Framework
National Biotechnology Policy 2005-2020
Pelan Strategik MOSTI 2021-2025
Dasar Revolusi Perindustrian ke Empat (4IR) Negara
Dasar & Strategi Nanoteknologi Negara 2021-2030
Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) MOSTI
Hydrogen Economy & Technology Roadmap
National Nanotechnology Policy & Strategy 2021-2030
Polisi Keselamatan Siber MOSTI versi 1.0
Dasar Pengkomersialan Harta Intelek & Reka Cipta Dibiayai Kerajaan 2021-2025
Dasar Bioteknologi Negara 2.0
National Blockhain Roadmap 2021-2025
National Robotics Roadmap 2021-2030
Electrical & Electronic Roadmap 2021-2030
Pelan Hala Tuju Teknologi Bahan Termaju Negara 2021-2030
Artificial Intelligence Roadmap 2021-2025
Pelan Hala Tuju Teknologi & Produk Nano Negara 2021-2025
National Vaccine Development Roadmap
Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup 2021-2030
Pelan Strategik Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) 2016 -2020

Fakta dan Perangkaan MOSTI

Rujukan mudah mengenai penemuan saintifik dan teknologikal, infrastruktur dan prestasi negara. Ia menyediakan data kuantitatif, terutama ke atas penyelidikan dan pembangunan (R&D), inovasi dan Kesedaran Awam S&T di Malaysia. Pelbagai data dimasukkan ke dalam buku data S&T ini meliputi pendidikan, R&D kepada aspek-aspek output seperti paten dan technology balance of payments. Ia meliputi data sekunder yang diperoleh daripada pelbagai kementerian dan organisasi swasta serta data primer yang diperoleh daripada kaji selidik berkaitan S&T yang dijalankan oleh MASTIC. Tiga kaji selidik utama tersebut adalah Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam S&T Negara dan Kajian Inovasi Kebangsaan.
Title Publication Date
STI Facts & Figures 2021
STI Facts & Figures 2018
STI Fact & Figures 2019
STI Fact & Figures 2017
STI Fact & Figures 2016
STI Fact & Figures 2015
MOSTI Facts & Figures 2008
MOSTI Facts and Figures 2006
MOSTI Facts and Figures 2004
Science and Technology Data Book 2000
Science and Technology Data Book 2000
Science and Technology Data Book 1998
Science and Technology Data Book 1998
Science and Technology Data Book 1996
Science and Technology Data Book 1994
Science and Technology Data Book 1994

Cebisan MOSTI

Penerbitan surat berita mengandungi artikel khas berkaitan STI dan berita terkini mengenai MOSTI.
Title Publication Date
MYMOSTI BIL 3 2021
MYMOSTI Bil 2 2021
MYMOSTI Bil 1 2021
MYMOSTI Bil 1 2020
Cebisan MOSTI 2005 09 - 12
Cebisan MOSTI 2005 09 - 12
Cebisan MOSTI 2005 05 - 08
Cebisan MOSTI 2005 01 - 04
Cebisan MOSTI 2004 10 - 12
Cebisan MOSTI 2004 07 - 09
Cebisan MOSTI 2004 03 - 06
Cebisan MOSTI 2003 11 - 12
Cebisan MOSTI 2003 09 - 10
Cebisan MOSTI 2003 07 - 08
Cebisan MOSTI 2003 05 - 06
Cebisan MOSTI 2003 03 - 04
Cebisan MOSTI 2003 01 - 02
Cebisan MOSTI 2002 09 - 12
Cebisan MOSTI 2002 08
Cebisan MOSTI 2002 07
Cebisan MOSTI 2002 06
Cebisan MOSTI 2002 05
Cebisan MOSTI 2002 04
Cebisan MOSTI 2002 03
Cebisan MOSTI 2001 11
Cebisan MOSTI 2001 10
Cebisan MOSTI 2001 09
Cebisan MOSTI 2000 12
Cebisan MOSTI 2000 10
Cebisan MOSTI 2000 09
Cebisan MOSTI 2000 08
Cebisan MOSTI 2000 07
Cebisan MOSTI 2000 06
Cebisan MOSTI 2000 05
Cebisan MOSTI 2000 04
Cebisan MOSTI 2000 03
Cebisan MOSTI 2000 02
Cebisan MOSTI 2000 01
Cebisan MOSTI 1999 12
Cebisan MOSTI 1999 11
Cebisan MOSTI 1999 10
Cebisan MOSTI 1999 08
Cebisan MOSTI 1999 07
Cebisan MOSTI 1999 06
Cebisan MOSTI 1999 05
Cebisan MOSTI 1999 04

Buku Panduan Penulisan Terbitan MOSTI

Penerbitan MOSTI yang menonjolkan kompilkasi success stories melalui program anjuran MOSTI dan buku garispanduan penulisan MOSTI.
Title Publication Date
Case Studies on Covid-19
Kembara 30 Tahun MASTIC : 1992-2022
MOSTI Directory 2nd Edition
Direktori MOSTI Edisi ke2
Direktori MOSTI
Sanggar Sanjung Inovasi
Buku Panduan Penulisan Terbitan MOSTI

Akhbar MASTIC (InSighTs@MASTIC)

Penerbitan surat berita mengandungi artikel khas berkaitan STI dan teknologi baru.
Title Publication Date
InSighTs@MASTIC Volume 10 2010
InSighTs@MASTIC Volume 11-12 2010
InSighTs@MASTIC Volume 9 2009
InSighTs@MASTIC Volume 7 2008
InSighTs@MASTIC Volume 8 2008
InSighTs@MASTIC Volume 6 2008
InSighTs@MASTIC Volume 5 2007
InSighTs@MASTIC Volume 4 2006
InSighTs@MASTIC Volume 3 2006
InSighTs@MASTIC Volume 2 2005
InSighTs@MASTIC Volume 1 2005

Bahan Promosi (Brochure, Bunting dan Poster)

Pelbagai jenis bahan promosi dihasilkan oleh MASTIC bagi mempromosikan produk dan perkhidmatan MASTIC.
Title Publication Date
PM Malaysia 4
PM Malaysia 5
PM Malaysia 6
PM Malaysia 3
PM Malaysia 7
PM Malaysia 8
PM Malaysia 2
PM Malaysia 9
PM Malaysia 10
PM Malaysia 1
Calendar MOSTI 2023
Brosur MASTIC 2022
Calendar MOSTI 2022
Brosur MASTIC
Brosur KRSTE.my
Poster MASTIC - Produk & Perkhidmatan
Bunting MASTIC - Produk & Perkhidmatan
Poster hebahan kajian R&D 2017
MASTIC Poster - Innovating Information for Knowledge
MASTIC Flyers - Innovating Information for Knowledge

Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi

Penerbitan ini merupakan salah satu inisiatif pemindahan dan penyebaran ilmu pengetahuan berkaitan STI kepada sektor awam, industri dan komuniti
Title Publication Date
Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi edisi 2
Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi edisi pocketbook
Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi edisi 1

Buku Bioteknologi & Kita

Penerbitan MOSTI versi bacaan ringan dan berinformasi berkaitan bidang bioteknologi.
Title Publication Date
Buku Bioteknologi & Kita

Majlis Sains Negara

Title Publication Date
The Malaysian Code of Responsible Conduct In Research

Bengkel

Title Publication Date
Taklimat Pembiayaan Dana R&D MOSTI
Big Data Analytic MOSTI /Platform Kolaborasi STI
Pengenalan KRSTE.my
Petunjuk Pembangunan dan Penyelidikan
BUKU PROGRAM - BENGKEL PEMERKASAAN DATA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI(STI) SISTEM KRSTE.MY SIRI X
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - SME Corporation
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Funding Division, MOSTI
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - KRSTE.my System
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Findings from the National Innovation Survey 2012
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Findings from the National R&D Survey for Financial Year 2012
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)

Seminar

Title Publication Date
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan TECHMart
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Ucapan Perasmian SUB(M)
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan SME Corp. Malaysia Corporate
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan Sistem Organisasi ST
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan NMDS
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan KRSTE.my
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Taklimat Inventori Kemudahan & Peralatan STI
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan Dana MOSTI

Fakta dan Perangkaan MOSTI

Rujukan mudah mengenai penemuan saintifik dan teknologikal, infrastruktur dan prestasi negara. Ia menyediakan data kuantitatif, terutama ke atas penyelidikan dan pembangunan (R&D), inovasi dan Kesedaran Awam S&T di Malaysia.

Pelbagai data dimasukkan ke dalam buku data S&T ini meliputi pendidikan, R&D kepada aspek-aspek output seperti paten dan technology balance of payments. Ia meliputi data sekunder yang diperoleh daripada pelbagai kementerian dan organisasi swasta serta data primer yang diperoleh daripada kaji selidik berkaitan S&T yang dijalankan oleh MASTIC. Tiga kaji selidik utama tersebut adalah Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam S&T Negara dan Kajian Inovasi Kebangsaan.

Title Publication Date
STI FACTS & FIGURES 2022
Memaparkan 1 - 212 daripada 212