Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Organisasi Pemberi Anugerah
Objektif Anugerah

1. Mengiktiraf individu atau / dan organisasi yang telah menyumbangkan dan menunjukkan kecemerlangan dalam meningkatkan imej, prestasi dan peningkatan industri pembinaan
2. Menyediakan platform untuk persaingan sihat di kalangan pemain industri dalam usaha mencapai kecemerlangan dengan mempamerkan amalan terbaik dalam pelaksanaan projek
3. Memperkukuhkan pemain industri pembinaan, baik di peringkat domestik dan antarabangsa

Kriteria Kelayakan

1. Kategori ini dibuka kepada pemaju / kontraktor / perunding / pembekal dan / atau pengilang bahan binaan. Namun, kontraktor mestilah mempunyai pendaftaran yang sah dengan CIDB.
2. Pemaju / kontraktor / perunding / pembekal dan / atau pengeluar yang berpartisipasi dalam kategori ini hendaklah mempunyai satu atau lebih projek antarabangsa yang telah siap dan telah memperoleh Sijil Siap Tatalaku Praktikal (CPC) kerja atau setaraf antara 01 Julai2016 hingga 31 December 2018.
3. Peratusan ekuiti bagi kontraktor Malaysia mestilah melebihi 30% bagi syarikat usaha sama.
4. Projek yang sebelum ini dinilai dalam masa lalu MCIEA tidak layak untuk diserahkan di MCIEA 2019.

Insentif

Di samping trofi dan sijil kecemerlangan, penerima anugerah juga akan menikmati insentif-insentif seperti berikut:
1. Kebenaran menggunakan logo Anugerah MCIEA di dalam penerbitan mereka untuk tempoh 1 tahun
2. Publisiti percuma tentang produk dan perkhidmatan mereka di dalam penerbitan CIDB
3. Publisiti di dalam laman web CIDB
4. Memperolehi 40 mata CCD untuk kontraktor
5. Penglibatan di dalam aktiviti promosi dan intelektual CIDB
 

Kaedah Permohonan

1. Semua peserta yang bersaing untuk menerima Anugerah MCIEA 2019 dikehendaki mengemukakan borang penyertaan yang betul. Borang penyertaan masing-masing disertakan dalam risalah ini yang boleh dimuat turun dari http://www.cidb.gov.my/index.php / my / event / mciea / mciea-booklet
 2. Pemohon boleh menyertai lebih daripada satu kategori
 3. Borang penyertaan mestilah diselesaikan dengan sempurna, ditandatangani dan ditandatangani oleh pemohon, yang gagal penyerahan akan secara automatik hilang kelayakan.
 4. Borang ini perlu disiapkan dan dilampirkan dengan dokumen sokongan yang diperlukan termasuk petikan tentang sebab mengapa kemasukan anda harus menerima Anugerah. Kegagalan mengemukakan dokumen ini boleh menyebabkan penyerahan anda hilang kelayakan.
 5. Peserta / calon boleh diminta untuk mengemukakan atau mengemukakan dokumen dan bahan tambahan yang diperlukan untuk penilaian lanjut. Penyertaan yang disenarai pendek mungkin diperlukan untuk memberikan persembahan rasmi kepada Panel Penilai.
 6. Panel Penilai hendaklah dibenarkan masuk akal untuk memeriksa projek atau organisasi berkaitan, jika diperlukan.
 7. CIDB akan mempunyai keputusan tunggal dan muktamad dalam penerimaan atau kehilangan kelayakan mana-mana penyertaan.
 8. Gambar yang dikemukakan mesti disediakan dalam bentuk lembut dalam format JPEG dengan resolusi minimum 300 dpi. Bahan dan gambar yang dihantar ke CIDB tidak akan dikembalikan.
 9. Tidak akan ada pembayaran balik perbelanjaan yang berkaitan dengan penyerahan penyertaan.