Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Is the information in the MASTIC Official Portal easy to access?
Write your valuable suggestions for us to improve our Official Portal.
Organisasi Pemberi Anugerah
Objektif Anugerah

Edisi Khas MTE 2021: SDG International Innovation Awards (SDGIIA) ialah yang pertama di rantau ini yang memfokuskan pada mengiktiraf inovasi, inisiatif, program dan idea yang menyumbang kepada kemampanan, membasmi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi planet kita dan membina keamanan dan kemakmuran

Kriteria Kelayakan

Inovator dan perniagaan Inovatif yang mempunyai inovasi, program, inisiatif atau idea yang menyumbang kepada SDG, dan mencipta impak positif kepada alam sekitar, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran.

 • Kementerian dan Agensi Kerajaan
 • Perbandaran Kerajaan Tempatan
 • Syarikat Berkaitan Kerajaan
 • Universiti
 • Institusi Penyelidikan
 • Institusi Pengajian Tinggi
 • NGO
 • Masyarakat sivil
 • Sekolah
Insentif

Pingat dan sijil akan dihantar kepada semua pemenang.

Kaedah Permohonan

Semua penyertaan mesti mematuhi perkara berikut:

 1. Penyertaan mesti dihantar dalam talian melalui portal dalam talian anugerah selewat-lewatnya pada 6 September – 23:59 (GMT+8). Tiada lanjutan akan diberikan dalam apa jua keadaan.
 2. Sebarang inovasi mesti sepadan dengan Matlamat SDG
 3. Penyertaan hendaklah dihantar ke dalam kategori produk yang berkaitan.
 4. Yuran penyertaan mesti dibayar semasa penyerahan menggunakan pindahan perbankan dalam talian, cek tempatan
 5. Penyerahan penyertaan anugerah dan temu duga hakim (jika ada) mestilah dalam bahasa Inggeris
 6. Bayaran balik tidak akan dikeluarkan untuk permohonan yang ditarik balik selepas penyerahan
 7. Produk, termasuk audio, video dan/atau kandungan langsung, hendaklah sesuai untuk khalayak umum. Seks eksplisit atau simulasi, pornografi maya, kebogelan dan keganasan adalah dilarang. Pihak penganjur, PROTEMP Exhibitions and Conferences Sdn. Bhd mengikut budi bicara mutlaknya, boleh menentukan sama ada produk tidak layak untuk dipertimbangkan.
 8. Setiap penyertaan mesti disertakan dengan 200 perkataan ringkasan perkataan/idea, DAN satu atau lebih daripada bukti berikut dalam bentuk:
  • a. Foto (format jpg, maks 2MB)
  • b. Tayangan Slaid Powerpoint – maksima 5 minit
  • c. Video (mp4), 720p, maks 350 MB – maks 5 min
  • d. Inovasi fizikal cth. buku dalam format pdf
 9. Kandungan boleh dinyatakan dalam perkataan, imej, bunyi atau gabungan mana-mana , untuk membolehkan penyampaian mesej kritikal kepada hakim.
 10. Semua penulisan produk, gambar dan video yang dihantar boleh digunakan untuk publisiti berkaitan acara Ekspo Teknologi Malaysia 2021 Matlamat Pembangunan Mampan
 11. Penyertaan yang sama boleh dihantar ke dalam beberapa kategori produk dan layak untuk menang dalam setiap kategori yang dimasukkan dengan syarat penyertaan itu memenuhi syarat untuk kategori produk dan yuran permohonan berasingan dibayar untuk setiap kategori yang dihantar.
 12. Penyertaan mesti memenuhi SEMUA syarat berikut SEBELUM mereka layak untuk dihakimi:
  • Semua bahagian dan ruangan yang diperlukan dalam borang permohonan kemasukan dalam talian telah dilengkapkan
  • Permohonan berjaya dihantar
  • Yuran penyertaan dibayar sepenuhnya sebelum 6 September 2021
 13. Hakim akan menilai inovasi yang dikemukakan dalam borang penyerahan. Hakim boleh meminta maklumat lanjut pada bila-bila masa untuk menyokong pengesahan yang mungkin termasuk wawancara video.
 14. Hakim akan menilai inovasi yang dikemukakan dalam borang penyerahan. Hakim boleh meminta maklumat lanjut pada bila-bila masa untuk menyokong pengesahan yang mungkin termasuk wawancara video
 15. Penyertaan yang tidak lengkap dan tidak dibayar akan dibatalkan. Pihak Penganjur, PROTEMP Exhibitions and Conferences Sdn .Bhd tidak bertanggungjawab untuk susulan penyertaan yang tidak lengkap
 16. Keputusan hakim adalah muktamad, rayuan tidak akan dilayan
 17. Keputusan akan diterbitkan pada 8 Jun 2021, 12.00 (GMT+8) di Laman Web MTE. Semua peserta akan dimaklumkan keputusan melalui e-mel sebelum 17:30 (GMT+8)
 18. Semua inovasi akan diterbitkan dan dipromosikan di laman web MTE dan platform media sosial
 19. Pingat dan sijil akan dihantar kepada semua pemenang.
 20. Dengan mengambil bahagian dalam anugerah, setiap peserta berjanji untuk menjamin maklumat dan dokumentasi yang dikemukakan adalah betul dan tiada pelanggaran produk terhadap hak harta intelek orang lain. Setiap peserta akan bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran hak harta intelek jika ia berlaku. PROTMEP Exhibitons and Conferences Sdn. Bhd dan semua pihak berkepentingan untuk acara ini tidak bertanggungjawab untuk pelanggaran tersebut