Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

Portal Rasmi

Akan datang

Acara Sains, Teknologi & Inovasi

Papar Selanjutnya
Komited kepada

Kajian STI Kebangsaan

Organisasi kami tekun menjalankan kaji selidik di peringkat kebangsaan yang memfokuskan kepada Sains, Teknologi dan Inovasi (STI). Objektif utama kajian ini adalah untuk mengukur prestasi STI di Malaysia dalam mencapai matlamat yang ditetapkan oleh Kerajaan. Dapatan daripada hasil kajian ini, merupakan input kepada penanda aras dan perbandingan daya saing antarabangsa.

Revolusi kerajaan digital

Aplikasi untuk merealisasikan keperluan pelanggan kami.

title_1
Knowledge Resource for Science and Technology Excellence, Malaysia (KRSTE.mymerupakan salah satu inisiatif MOSTI yang diterajui oleh MASTIC bagi menangani isu sains dan teknologi serta cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kementerian dan negara. KRSTE.my direka khusus sebagai Single Point Access Facilities (SPAF) yang menyediakan platform kerjasama pintar pengurusan pengetahuan dan pembelajaran pengetahuan mengenai Sains dan Teknologi dan Inovasi.
  • Pertukaran pengetahuan dalam persekitaran selamat
  • Carian berdasarkan konteks menggunakan teknologi semantik
  • Pengayaan kandungan dengan sumber kandungan daripada institusi tempatan dan antarabangsa
title_2

Pangkalan Data MOSTI Raw Data for Research and Sciences (RADARS) telah dibangunkan oleh Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) menerusi Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) pada tahun 2019. RADARS menyediakan satu platform perkongsian data terbuka bagi data mentah sains dan penyelidikan yang terdapat di bahagian, jabatan dan agensi MOSTI.Majoriti data yang terkandung dalam RADARS adalah bersifat umum, terbuka dan dikongsi secara peecuma dengan yarat pengguna mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh pemilik data secara berkala. Terdapat juga, sebilangan data jenis terhad seperti imej satelit terkini, data radar dan satelit di mana pengguna perlu memohon terus kepada agensi pemilik data yang berkaitan dan berkemungkinan dikenakan bayaran mengikut spesifikasi data yang dimohon.

  • Menyediakan data dasar bagi peneliti lokal untuk melakukan penelitian lanjutan.
  • Memacu inovasi dengan mengizinkan penyelidik lokal melakukan analisis baru, menjelajahi hipotesis sekunder atau menggabungkannya untuk analisis terkumpul dengan cara yang tidak terduga.
  • Mengurangi waktu dan kos hasil kajian baru yang membuatkan kegiatan R&D lebih kos efektif dan efisien.
title_3

Malaysian Research and Development Classification System (MRDCS) dibangunkan untuk mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti penyelidikan di Malaysia sehingga lengkap butiran dan tepar. Klasifikasi ini menyediakan asas pengukuran dan analisa bagi aktiviti R&D dan statistik yang merupakan garis panduan berguna kepada penggubal dasar kerajaan industri dan penyelidik.

  • Rangka kerja standard yang ditetapkan dalam klasifikasi ini menyokong aktiviti R&D berkaitan yang berbeza dan boleh dibezakan
  • Memastikan kecekapan dan keberkesanan dalam menetapkan keutamaan, menyediakan dana, memaksimumkan usaha R&D negara dan juga sebagai petunjuk untuk perbandingan antarabangsa.
title_4
Perpustakaan MOSTI ialah perpustakaan khas yang komited kepada misinya untuk berkhidmat sebagai sumber rujukan utama untuk perkhidmatan dan pengumpulan maklumat yang luar biasa bagi menyokong visi MOSTI untuk menjadi peneraju dalam sains, teknologi dan inovasi. Sumber MOSTI boleh diakses dalam talian melalui Portal Perpustakaan, yang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti WebOPAC, pangkalan data E-sumber, koleksi Buku Terpilih, E-buku dan Sistem Repositori Maklumat. Sebahagian besar sumber boleh diakses secara bebas oleh orang ramai.
  • Koleksi sumber sains dan teknologi (S&T) yang banyak dan pelbagai daripada pelbagai pengetahuan
  • Koleksi terdiri daripada lebih daripada 13,000 jilid monograf

Lebih Lanjut

Transaksi Dalam Talian

Jangan. Berhenti. Bertanya

Ketahui lebih lanjut
Mengenai Perkhidmatan Kami