Langkau ke kandungan utama
TENTRA - Technopreneur Training Academy

Memberi bantuan dari segi latihan dan pengembangan untuk syarikat.

Technology Incubator

Technology incubators menyediakan lokasi dengan sewaan yang berpatutan  dan menawarkan peluang kepada syarikat pemula teknologi untuk membuat rangkaian dan bekerjasama dengan usahawan.

Terletak di universiti tempatan, 5 pusat ini akan memudahkan perkongsian pengetahuan dan pengalaman dengan syarikat dan penyelidik. Seterusnya membolehkan industri dan akademik berkerjasama dan mempercepat aktiviti pengkomersialan

Lokasi Technology incubators yang menawarkan sewaan ruang untuk syarikat pemula dan PKS seperti berikut:

  • UPM-MTDC Technology centre provides space for Technology Garage , Enterprise and Server Farm.

  • UKM-MTDC Technology centre provides space for Technology Garage and Enterprise.

  • UTM-MTDC Technology Centre provides space for Technology Garage and Enterprise.

  • UiTM-MTDC Technology Centre provides space for Individual Office Concept and Shared Office Concept.

  • FRIM-MTDC Technology Centre                                                             

                                                                 

CO9P - Center of 9 Pillars

Memberi bantuan kepada syarikat yang berminat untuk menerapkan elemen i4.0 dalam operasi mereka dan mempercepat prosesnya.

Entrepreneurship for Social Impact

Merupakan inisiatif untuk pengukuhan asas dan pemangkin pertumbuhan ekosistem perusahaan sosial.

Senarai program & perkhidmatan boleh diperolehi melalui: https://www.mymagic.my/social-enterprise 

 

 

Entrepreneurship for the Future

Program latihan berstruktur untuk membantu usahawan baru dan berpengalaman meningkatkan entrepreneurial mindset dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi.

Senarai program & perkhidmatan boleh diperolehi melalui: https://www.mymagic.my/startups

Alliance Investment Bank COVID Crowd funding Initiative

Kerjasama unik antara Alliance, Citrine Capital (investor impak), NGOHub (rakan amal) dan MaGIC dalam inisiatif pembiayaan orang ramai untuk membantu komuniti yang terkesan daripada COVID dan MCO. Dana yang dikumpulkan daripada masyarakat digunakan untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan daripada Perusahaan Sosial yang disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. Inisiatif ini mencipta kesan berganda, iaitu memberi peluang perniagaan kepada SE untuk mengekalkan operasi mereka di seluruh MCO sambil memberi nafkah kepada pekerja / vendor mereka dan pada masa yang sama, memberikan keperluan / keperluan asas kepada masyarakat yang memerlukan.

MTDC-microLEAP Peer-to-Peer (P2P) Financing Programme

Program Pembiayaan MTDC-microLEAP Peer-to-Peer (P2P) adalah program pinjaman sosial yang bertujuan untuk memudahkan syarikat berasaskan teknologi tempatan memperoleh pembiayaan secara langsung dari orang ramai; sama ada individu atau organisasi melalui platform crowdfunding. Program ini akan membolehkan syarikat berasaskan teknologi tempatan memperoleh modal melalui pinjaman peer-to-peer (P2P) dari sebilangan besar pelabur, menggunakan platform dalam talian. Rakan kongsi P2P Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd (MTDC), microLEAP (Microleap PLT), adalah Pengendali Pasaran yang Diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang mengendalikan platform pembiayaan P2P yang membolehkan perniagaan mengumpulkan dana bersumberkan orang ramai di mana penerbit (peminjam ) boleh meningkatkan pembiayaan dari serendah RM1,000 sementara pelabur P2P mungkin melabur dalam 'Nota Pelaburan' yang dikeluarkan oleh mereka dari harga hanya RM50.

MTDC-pitchIN Equity Crowdfunding (ECF) Programme

Program MTDC-pitchIN Equity Crowdfunding (ECF) adalah program crowdfunding ekuiti yang bertujuan untuk memudahkan pengumpulan dana untuk syarikat berasaskan teknologi tempatan melalui crowdsourcing. Program ini akan membolehkan syarikat berasaskan teknologi tempatan memperoleh modal melalui pelaburan ekuiti dari sebilangan besar pelabur awam, menggunakan platform dalam talian.

Rakan ECF Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd (MTDC), pitchIN (Pitch Platforms Sdn Bhd), adalah Pengendali Pasaran yang Diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang mengendalikan platform Ekuiti Crowdfunding untuk syarikat mengumpulkan dana mereka daripada orang ramai.

 

Bumiputera Enterprise Enhancement Programme (BEEP)

BEEP adalah satu program khusus yang bertujuan untuk mewujudkan dan membangunkan PKS Bumiputera yang berdaya saing, berdaya tahan dan dinamik melalui bantuan yang komprehensif dan bersepadu dengan pendekatan bimbingan termasuk mengukuhkan teras perniagaan, membina kapasiti dan keupayaan, meningkatkan produktiviti dan memudahkan akses kepada pembiayaan yang terdiri:

i. Latihan

ii. Pembungkusan dan pelabelan

iii. Persijilan dan Sistem Pengurusan Kualiti

iv. Inovasi

v. Pengiklanan, Promosi dan Penjenamaan

Galakan Eksport Bumiputera (GEB)

Program Galakan Eksport Bumiputera (GEB) ini dilaksanakan oleh SME Corp. Malaysia dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat (MARA), MATRADE dan Exim Bank. Program ini bertujuan untuk meningkatkan bilangan & membangunkan keupayaan pra-eksport PKS Bumiputera yang berprestasi tinggi & berpotensi untuk pasaran eksport dan mewujudkan rantaian bekalan domestik di kalangan PKS Bumiputera.

Displaying 1 - 10 of 10
Subscribe to Lain-lain