Langkau ke kandungan utama

Kerajaan Malaysia melalui pelbagai agensi dan kementerian, telah membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) berjaya, dengan melalui banyak fasa pertumbuhan. Bantuan kewangan ditawarkan kepada usahawan-usahawan baru untuk memulakan,  memperkembangkan  serta meningkatkan perniagaan mereka.

Pinjaman-pinjaman ini disediakan institusi kewangan tempatan  yang membolehkan usahawan-usahawan memperoleh sehingga 100% pinjaman dan kemudahan kredit bagi menyokong aspirasi perniagaan mereka. Kerajaan telah membuktikan bahawa VC industri dapat membantu  dan menjayakan bagi  menyediakan keperluan yang mencukupi kepada industri.

SME Emergency Fund (SMEEF)

SMEF diwujudkan untuk membantu perniagaan pengusaha kecil dan sederhana (PKS) yang terjejas disebabkan bencana alam(Banjir, kemarau dan hakisan tanah sahaja).

Shariah-compliant SME Financing Scheme (SSFS) 2.0

Objektif : Menyediakan bantuan pembiayaan kepada PKS Malaysia yang layak dimana Kerajaan Malaysia bersetuju membayar 2% (mata peratusan) daripada kadar keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan yang disediakan oleh Institusi Perbankan Islam yang mengambil bahagian. Tujuan Pembiayaan:

 1. Pembiayaan patuh Syariah denominasi ringgit adalah untuk semua tujuan termasuk tetapi tidak terhad kepada: a. modal kerja b. pemerolehan asset; dan c. penaikan taraf perniagaan tidak termasuk kemudahan tanpa dana (contohnya, jaminan bank dan surat kredit) dan pemerolehan perniagaan dan syarikat lain.
 2. Tidak termasuk pembiayaan semula atau penstrukturan semula kemudahan sedia ada. Walau bagaimanapun, akaun yang telah distrukturkan semula sebelum menjadi tak berbayar (NPF) pada 2012 2013 adalah layak di bawah skim ini.
Services Export Fund (SEF)

Objektif:

 1. Untuk meningkatkan daya saing Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSPs) di luar negara;
 2. Untuk meningkatkan akses dan mengembangkan eksport MSPs dalam pasaran global;
 3. Untuk memperluaskan skop bagi Promosi Eksport untuk menembusi pasaran dan eksport peluang Perkhidmatan; dan
 4. Untuk menaikkan profil Malaysia di peringkat antarabangsa sebagai penyedia perkhidmatan yang kompeten dan jenama Malaysia sebagai pembekal perkhidmatan.
Business Accelerator Programme 2.0 (BAP 2.0)

BAP 2.0 adalah inisiatif yang menyokong PKS dan perusahaan mikro (MEs) untuk membangun dan mempercepatkan perniagaan mereka dengan memberikan bantuan bersepadu yang meliputi penilaian syarikat, penasihat perniagaan, aktiviti penambahbaikan dan bantuan kewangan untuk membantu syarikat meningkatkan prestasi perniagaan.

Green Technology Financing Scheme

Objektifnya adalah:

 1. Memupuk kesedaran dan meningkatkan penerimaan teknologi hijau untuk memudahkan perkembangan industri dalam menambahkan sumbangan kepada ekonomi negara;
 2. Pelaburan kewangan untuk pengeluaran dan penggunaan teknologi hijau.
Bumiputra, Biotechnology & Bio-Industry Development Fund (B3DF)

Skim pembiayaan khas bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), BiotechCorp dan di Unit Perancang Ekonomi (EPU), yang dirangka untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera di dalam sektor bioindustri dan bioteknologi.

Intellectual Property Financing Scheme (IPFS)

IPFS diperkenalkan untuk membolehkan syarikat-syarikat dengan hak IP (IPR) menggunakan IPR mereka sebagai sumber tambahan cagaran untuk mendapatkan pembiayaan dan merangsang lebih banyak pelaburan untuk syarikat yang mempunyai keupayaan teknologi, seterusnya menggalakkan inovasi. Skim itu juga akan membantu mengurangkan kesulitan yang dihadapi oleh beberapa syarikat yang berfokus pada teknologi ketika cuba mencari dana dari institusi kewangan.

Electronics & Electrical Fund (E&E Fund)

Electronics & Electrical Fund (E&E Fund) adalah dana modal teroka yang memfokuskan dalam pelaburan ke atas pengembangan syarikat dengan penglihatan pertumbuhan tinggi dalam elektronik & ruang elektrik.

Perdana Fund

Perdana Fund adalah dana modal teroka yang berpangkalan di Malaysia yang memberi tumpuan kepada pelaburan dalam pra IPO dan Syarikat-syarikat pertumbuhan yang tinggi.

Soft Loan Scheme for Services Exports (SLSSE)

Memberi bantuan bagi Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSPs) untuk menjalankan aktiviti-aktiviti untuk memperkembangkan dan meneroka ke dalam pasaran antarabangsa. Pelaksanaan Tabung adalah dari 2015 hingga 2020.

Soft Loan Scheme for Bumiputera Automotive Entrepreneurs (SLBAE)

Untuk memudahkan dan membantu Pemegang Permit Terbuka (AP) yang diluluskan untuk memperluaskan dan mempelbagaikan ke dalam automotif lain - perniagaan yang berkaitan dan untuk mengekalkan serta meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam industri automobil.

Soft Loan Scheme for Automation and Modernisation (SLSAM)

Soft Loan Scheme for Automation and Modernisation (SLSAM) membantu syarikat-syarikat perkilangan untuk:

 1. Memodenkan dan mengautomasikan proses pengilangan
 2. Meningkatkan kapasiti dan keupayaan pengeluaran
 3. Mengurangkan pergantungan kepada buruh-buruh asing dan aktiviti-aktiviti intensif
 4. Mempelbagaikan kepada nilai yang lebih tinggi -penambahan aktiviti
 5. Merasionalisasikan dan memperkemaskan operasi termasuk melalui penggabungan dan pengambilalihan
 6. Memperoleh peralatan untuk aktiviti pembangunan dan pengeluaran
 7. Meningkatkan produktiviti
 8. Meningkatkan prestasi eksport
Soft Loan Scheme for Services Sector (SLSSS)
 1. Memberi bantuan kewangan kepada syarikat-syarikat baru atau perusahaan bagi pewujudan usahawan Perkhidmatan baru.
 2. Untuk memberi bantuan kewangan kepada sektor perkhidmatan untuk mengembangkan / meningkatkan / memodenkan / mempelbagaikan perkhidmatan mereka ke dalam aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan.
Soft Loan Scheme for Services Capacity Development (SLSCD)

Untuk membantu Syarikat-Syarikat melaksanakan peningkatan dan pemodenan untuk mempelbagaikan aktiviti-aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan produktiviti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Ia menjayakan usaha demi kesan liberalisasi dengan menyediakan bantuan kewangan kepada penyedia perkhidmatan untuk membina kapasiti mereka untuk dipertandingan disebabkan oleh pembukaan pasaran serta memperkukuhkan daya saing antarabangsa.

Soft Loan Scheme for Small & Medium Enterprises (SLSME)

Untuk membantu perusahaan sedia ada serta permulaan perusahaan dalam projek, aset tetap dan pembiayaan modal kerja.

Displaying 1 - 15 of 15
Subscribe to Pinjaman dan Modal Teroka