Langkau ke kandungan utama

Dana Perindustrian & Pengkomersialan telah ditubuhkan untuk memberikan geran separa kepada projek R & D yang berkelayakan untuk merangsang keperluan teknologi memanfaatkan kekayaan penciptaan. Ia bertujuan meningkatkan dan meningkatkan daya saing dan kapasiti sektor perindustrian Malaysia dengan mempromosikan pengkomersilan teknologi asli. Dana yang disediakan juga membolehkan pengkomersialan sepenuhnya R & D yang ditanam di rumah, yang dibangunkan oleh universiti / institusi penyelidikan tempatan atau sektor swasta.

Grant CIP Ignite

Pemberian dana bersyarat sebanyak RM500,000.00 dan direka untuk menyokong pelbagai syarikat pemula teknologi dan PKS (dari digital technology hingga hard technology) atau dari prototaip (> TRL5) hingga tahap pengkomersialan (> TRL8).

Grant CIP Accelerate

Pemberian dana bersyarat sebanyak RM2,000,000 dan bermodelkan pendekatan ‘venture builder’. Program dana ini direka untuk memenuhi inovasi teknologi pada tahap TRL8 dan ke atas

Halal Technology Development Fund

Dana Pembangunan Teknologi Halal secara khusus dirancang untuk membiayai dan memelihara perusahaan kecil dan sederhana (PKS) untuk pertumbuhan dan eksport jangka panjang melalui aktiviti yang mematuhi halal.

Fokus utama dana adalah untuk memberi syarikat kepada perkhidmatan dan rangkaian nasihat terbaik. Aktiviti merangkumi proses pengembangan produk halal dan perkhidmatan pematuhan peraturan, sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengatasi cabaran membawa produk dan perkhidmatan halal ke pasaran.

“HTDF menawarkan dana yang menarik, holistik dan patuh syariah untuk suntikan teknologi untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti sehingga PKS terus maju."

 

Domestic Investment Strategic Fund (DISF)

Dana ini bertujuan memanfaatkan dan memanfaatkan peluang penyumberan luar yang diwujudkan oleh MNC yang beroperasi di Malaysia; mempergiatkan pengambilalihan teknologi oleh syarikat milik rakyat Malaysia; dan membolehkan milik rakyat Malaysia
syarikat untuk mendapatkan piawaian / pensijilan antarabangsa dalam industri strategik.

SME Technology Transformation Fund (STTF)

Objektif dana ini adalah untuk membantu usahawan dalam merangsang produk dan perkhidmatan mereka untuk menembusi pasaran baru dengan kualiti yang terjamin.

HIP2 Concept To Commercialisation Gap Fund (CCGF)

Objektif CCGF adalah seperti berikut:

 1. Untuk menyokong pembangunan teknologi baru atau mengembangkan lagi teknologi sedia ada melalui 'mengisi jurang' apabila halangan pasaran tertentu menghentikan inovasi yang baik dari mencapai pasaran;
 2. Untuk menyokong pembangunan teknologi baru atau mengembangkan lagi teknologi sedia ada untuk mewujudkan perniagaan baru dan penjanaan kekayaan ekonomi untuk Malaysia;
 3. Untuk melaksanakan R & D yang didorong oleh pasaran ke arah pengkomersilan output R & D;
 4. Untuk menggalakkan institusi, syarikat tempatan dan pencipta untuk memanfaatkan karya intelektual mereka melalui pengkomersialan Harta Intelek (IP);
 5. Untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan keupayaan dan kapasiti perusahaan berasaskan teknologi Malaysia.
Pembiayaan Modal Teroka

Pembiayaan modal teroka untuk syarikat ICT/teknologi tinggi bagi tujuan pengkomersilan, R&D dan menambahkan jaringan perniagaan

AXIATA Digital Innovation Fund

Mencari syarikat pertumbuhan yang inovatif dan tinggi dari peringkat awal (Siri A) dan seterusnya. Sektor sasaran adalah e-dagang, perkhidmatan berasaskan lokasi, analisis data besar, internet perkara, perkhidmatan awan tradisional, Fintech dan syarikat inovatif lain.

Creative Industry Development Fund (CIDF-SKMM)

CIDF-SKMM bertujuan untuk memudahkan dan menggalakkan penglibatan rakyat dalam penciptaan, pengeluaran dan pengedaran kandungan multimedia yang sangat kreatif, asli dan boleh untuk pasaran domestik dan antarabangsa.

1-InnoCERT Certification Programme

Objektif utama pensijilan ini adalah untuk menggalakkan usahawan menceburi bidang teknologi tinggi dan industri yang didorong oleh inovasi. Dengan lebih banyak PKS yang mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti tersebut, ianya akan menjadikan mereka lebih berdaya saing dan akan membantu Malaysia dalam mencapai objektif untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Bioeconomy Transformation Programme (BTP) Fund
 1. Dana BTP adalah pinjaman/pembiayaan kemudahan yang akan ditawarkan berdasarkan prinsip-prinsip konvensional.
 2. Ia berfungsi sebagai 'tipping point' atau 'merapatkan' mekanisme untuk mengurangkan risiko satu projek dari sudut pandangan daripada institusi kewangan konvensional.
Biotechnology Commercialisation Fund (BCF 2.0)

Program BCF 2.0 ini adalah bertujuan untuk memudahkan pengkomersilan produk secara berterusan berasaskan bio dan perkhidmatan serta memberikan bantuan kepada pemohon sedia ada dalam mengembangkan perniagaan berasaskan bio.

RMK 10 - Pembiayaan Pra-Pengkomersilan

MDV Technology Acceleration and Commercialisation Scheme (MDV-TACT) adalah sebahagian daripada inisiatif Kerajaan di bawah RMK-11 untuk menggalakkan pembangunan dan penggunaan teknologi baru dan meningkatkan kadar kejayaan mengkomersilkan teknologi baru.
MDV kebijaksanaan adalah untuk syarikat-syarikat yang telah membangunkan produk dan perkhidmatan mereka, dan mencari untuk mempercepatkan pertumbuhan dan daya saing pasaran

Business Start-up Fund (BSF)

Objektif BSF adalah untuk menyokong dan menggalakkan keusahawanan; mewujudkan perniagaan strategik baru yang penting dan mempunyai potensi berskala; dan pembiayaan untuk menyokong syarikat-syarikat dalam ekosistem teknologi.

Fokus:

 1. Teknologi Industri
 2. Bioteknologi
 3. Laut Ke Angkasa Lepas
 4. Sains & Teknologi Teras
 5. Komunikasi & Teknologi Maklumat
Business Growth Fund (BGF)

Untuk merapatkan jurang pembiayaan antara pembiayaan peringkat awal pengkomersilan dan modal teroka bagi produk berteknologi tinggi dengan peruntukan permulaan sebanyak 150 juta ringgit. Tujuan dana ini adalah untuk menyokong syarikat sehingga mereka dapat menjana nilai komersil yang cukup bagi menarik pembiayaan modal teroka dan lain-lain bentuk pembiayaan.

Displaying 1 - 15 of 15
Subscribe to Dana Industri Dan Pengkomersilan