Langkau ke kandungan utama
Public Sector and Government (HC-PSG) - Perkhidmatan Kerajaan & Warganegara

Bagi perkhidmatan nilai terasnya adalah untuk memberikan pendigitalan perkhidmatan rakyat dan meningkatkan kecekapan dalam jentera kerajaan. Penyelesaian akan dibangunkan oleh semua peringkat kerajaan atau kerajaan dengan kerjasama rakan industri. Hanya pencalonan dari entiti yang dimiliki atau dikawal oleh Kerajaan atau dihantar oleh Kerajaan yang diketuai boleh dikenakan. Anugerah ini dibentangkan untuk inovasi ICT yang cemerlang yang ditujukan untuk menyampaikan penghantaran perkhidmatan kerajaan yang lebih baik atau inisiatif Digital yang lain untuk orang ramai

Business Services (HC-BS) - Penyelesaian pemasaran

Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan & Perkhidmatan Pentadbiran.

Business Services (HC-BS) - Penyelesaian keselamatan

Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan & Perkhidmatan Pentadbiran.

Business Services (HC-BS) - Penyelesaian Perkhidmatan Profesional

Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan & Perkhidmatan Pentadbiran.

Business Services (HC-BS) - Penyelesaian Perkhidmatan ICT

Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan & Perkhidmatan Pentadbiran.

Business Services (HC-BS) - Penyelesaian Kewangan & Perakaunan (Fintech)

Untuk penyelesaian yang memandu dan menyampaikan penyelesaian perniagaan dengan tahap produktiviti dan daya saing yang tinggi. Ini mungkin penyelesaian yang memberikan fungsi industri silang Inovasi mungkin berasal dari: Perbankan; Kewangan; Undang-undang; Perakaunan; Seni bina; HR; Sektor Perkhidmatan Perkhidmatan & Perkhidmatan Pentadbiran.

Industrial (HC-I) - Kelestarian & Alam Sekitar

Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru

Industrial (HC-I) - Logistik Rantaian Bekalan

For solutions that deliver automation through the integration of systems, technologies and processes for the following sectors includes but not limited to: Agriculture; Mining; Oil & Gas; Energy; Manufacturing; Construction; Transport; Logistics; Utilities. Industrial activity is focussed on next generation improvement, supporting the development and competitiveness of the marketplace. Digital productivity is core to optimising processes, reducing costs and to developing new product offerings.1. MSC Malaysia's APICTA Cup and Certificate signed by the Minister of Communications and Multimedia Malaysia
2. Representing Malaysia at the International APICTA Awards
3. Have a chance to attend the Entrepreneurship Development Program at a renowned institution
4. Right to use the APICTA Award logo

Industrial (HC-I) - Pengangkutan

Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru

Industrial (HC-I) - Kejuruteraan & Pembinaan

Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru

Industrial (HC-I) - Pertanian

Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru

Industrial (HC-I) - Sumber, Tenaga & Utiliti

Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru

Industrial (HC-I) - Pembuatan

Untuk penyelesaian yang memberikan automasi melalui penyepaduan sistem, teknologi dan proses untuk sektor-sektor berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada: Pertanian; Perlombongan; Gas minyak; Tenaga; Pembuatan; Pembinaan; Pengangkutan; Logistik; Utiliti. Aktiviti industri difokuskan pada peningkatan generasi akan datang, menyokong pembangunan dan daya saing pasaran. Produktiviti digital adalah teras untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan kos dan membangunkan penawaran produk baru

Inclusions & Community Services (HC-IC) - Pendidikan

Untuk projek, produk dan perkhidmatan yang mensasarkan pasaran niche untuk memecahkan halangan yang menghalang sesetengah anggota masyarakat daripada mengambil bahagian sepenuhnya (dan menyumbang kepada) masyarakat. Inovasi mungkin berasal dari: Perkhidmatan Bandar, Luar Bandar dan Jauh; Perkhidmatan adat, eLearning & pendidikan; Kesihatan dan Kesejahteraan; Kelestarian dan Alam Sekitar; NGO; Sektor Ketidakupayaan; Sukan.

Inclusions & Community Services (HC-IC) - Kelestarian dan Alam Sekitar

Untuk projek, produk dan perkhidmatan yang mensasarkan pasaran niche untuk memecahkan halangan yang menghalang sesetengah anggota masyarakat daripada mengambil bahagian sepenuhnya (dan menyumbang kepada) masyarakat. Inovasi mungkin berasal dari: Perkhidmatan Bandar, Luar Bandar dan Jauh; Perkhidmatan adat, eLearning & pendidikan; Kesihatan dan Kesejahteraan; Kelestarian dan Alam Sekitar; NGO; Sektor Ketidakupayaan; Sukan.

Inclusions & Community Services (HC-IC) - Servis Komuniti

Untuk projek, produk dan perkhidmatan yang mensasarkan pasaran niche untuk memecahkan halangan yang menghalang sesetengah anggota masyarakat daripada mengambil bahagian sepenuhnya (dan menyumbang kepada) masyarakat. Inovasi mungkin berasal dari: Perkhidmatan Bandar, Luar Bandar dan Jauh; Perkhidmatan adat, eLearning & pendidikan; Kesihatan dan Kesejahteraan; Kelestarian dan Alam Sekitar; NGO; Sektor Ketidakupayaan; Sukan.

Inclusions & Community Services (HC-IC) - Kesihatan dan Kesejahteraan

Untuk projek, produk dan perkhidmatan yang mensasarkan pasaran niche untuk memecahkan halangan yang menghalang sesetengah anggota masyarakat daripada mengambil bahagian sepenuhnya (dan menyumbang kepada) masyarakat. Inovasi mungkin berasal dari: Perkhidmatan Bandar, Luar Bandar dan Jauh; Perkhidmatan adat, eLearning & pendidikan; Kesihatan dan Kesejahteraan; Kelestarian dan Alam Sekitar; NGO; Sektor Ketidakupayaan; Sukan.

Inclusions & Community Services (HC-IC) - Perkhidmatan Orang Asal

Untuk projek, produk dan perkhidmatan yang mensasarkan pasaran niche untuk memecahkan halangan yang menghalang sesetengah anggota masyarakat daripada mengambil bahagian sepenuhnya (dan menyumbang kepada) masyarakat. Inovasi mungkin berasal dari: Perkhidmatan Bandar, Luar Bandar dan Jauh; Perkhidmatan adat, eLearning & pendidikan; Kesihatan dan Kesejahteraan; Kelestarian dan Alam Sekitar; NGO; Sektor Ketidakupayaan; Sukan.

Inclusions & Community Services (HC-IC) - Perkhidmatan Serantau, Luar Bandar dan Jauh

Untuk projek, produk dan perkhidmatan yang mensasarkan atau memperkasakan pilihan pengguna atau penglibatan di semua pasaran, termasuk: Runcit; Media; Hiburan; Seni dan Budaya; Permainan; Pelancongan; Perbankan, Insurans & Kewangan (runcit); Hartanah (runcit). Industri tumpuan pengguna bergerak pantas dan sangat kompetitif. Inovasi digital membolehkan para peserta ekonomi bertindak balas dengan pantas kepada keperluan pasaran, melangkaui batasan termasuk, misalnya, pengeluaran dan logistik

MSC Malaysia Asia Pacific ICT Awards (MSC Malaysia APICTA) - Artificial Intelligence Technology of the Year (CT-AI)

Kecerdasan Buatan (AI) digunakan untuk melakukan operasi yang sama dengan pembelajaran dan membuat keputusan dalam manusia. Contohnya mungkin termasuk sistem pakar, robotika, pembelajaran sendiri atau program untuk persepsi dan pengiktirafan bentuk dalam sistem penglihatan komputer. Biasanya, teknologi harus mengatasi masalah utama atau matlamat penyelidikan AI termasuk penalaran, pengetahuan, perancangan, pembelajaran, pemprosesan bahasa semula jadi (komunikasi), persepsi dan keupayaan untuk bergerak dan memanipulasi objek

Displaying 1 - 20 of 34
Subscribe to Multimedia Super Corridor Malaysia