Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Organisasi Pemberi Anugerah
Objektif Anugerah

1. Mengiktiraf individu atau / dan organisasi yang telah menyumbangkan dan menunjukkan kecemerlangan dalam meningkatkan imej, prestasi dan peningkatan industri pembinaan
2. Menyediakan platform untuk persaingan sihat di kalangan pemain industri dalam usaha mencapai kecemerlangan dengan mempamerkan amalan terbaik dalam pelaksanaan projek
3. Memperkukuhkan pemain industri pembinaan, baik di peringkat domestik dan antarabangsa

Kriteria Kelayakan

1. Kategori ini terbuka kepada individu yang warganegara Malaysia yang tidak berusia kurang dari 35 tahun
2. Terbuka kepada Ketua Eksekutif / Pengarah Urusan syarikat berkaitan pembinaan yang berdaftar di Malaysia.
3. Peserta telah berkhidmat sebagai Ketua Eksekutif / Pengarah Urusan untuk tempoh tidak kurang daripada 5 tahun dalam syarikat yang sama sehingga 31 Mac 2019.
4. Pemohon boleh mengambil bahagian dalam kategori ini dengan mengemukakan vitae / resume kurikulum lengkap, dokumen sokongan dan rujukan / bahan berkaitan berdasarkan kriteria penilaian untuk penilaian lanjut.

Insentif

Di samping trofi dan sijil kecemerlangan, penerima anugerah juga akan menikmati insentif-insentif seperti berikut:
1. Kebenaran menggunakan logo Anugerah MCIEA di dalam penerbitan mereka untuk tempoh 1 tahun
2. Publisiti percuma tentang produk dan perkhidmatan mereka di dalam penerbitan CIDB
3. Publisiti di dalam laman web CIDB
4. Memperolehi 40 mata CCD untuk kontraktor
5. Penglibatan di dalam aktiviti promosi dan intelektual CIDB
 

Kaedah Permohonan

1. Semua peserta yang bersaing untuk menerima Anugerah MCIEA 2019 dikehendaki mengemukakan borang penyertaan yang betul. Borang penyertaan masing-masing disertakan dalam risalah ini yang boleh dimuat turun dari http://www.cidb.gov.my/index.php / my / event / mciea / mciea-booklet
 2. Pemohon boleh menyertai lebih daripada satu kategori
 3. Borang penyertaan mestilah diselesaikan dengan sempurna, ditandatangani dan ditandatangani oleh pemohon, yang gagal penyerahan akan secara automatik hilang kelayakan.
 4. Borang ini perlu disiapkan dan dilampirkan dengan dokumen sokongan yang diperlukan termasuk petikan tentang sebab mengapa kemasukan anda harus menerima Anugerah. Kegagalan mengemukakan dokumen ini boleh menyebabkan penyerahan anda hilang kelayakan.
 5. Peserta / calon boleh diminta untuk mengemukakan atau mengemukakan dokumen dan bahan tambahan yang diperlukan untuk penilaian lanjut. Penyertaan yang disenarai pendek mungkin diperlukan untuk memberikan persembahan rasmi kepada Panel Penilai.
 6. Panel Penilai hendaklah dibenarkan masuk akal untuk memeriksa projek atau organisasi berkaitan, jika diperlukan.
 7. CIDB akan mempunyai keputusan tunggal dan muktamad dalam penerimaan atau kehilangan kelayakan mana-mana penyertaan.
 8. Gambar yang dikemukakan mesti disediakan dalam bentuk lembut dalam format JPEG dengan resolusi minimum 300 dpi. Bahan dan gambar yang dihantar ke CIDB tidak akan dikembalikan.
 9. Tidak akan ada pembayaran balik perbelanjaan yang berkaitan dengan penyerahan penyertaan.