Langkau ke kandungan utama
x
Tajuk
Katergori Penerbitan

Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report

Tajuk Tarikh Penerbitan
Malaysian Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report 2020
Malaysian Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report 2016
Malaysia STI Indicators Report 2013
Malaysia STI Indicators Report 2010
Malaysia STI Indicators Report 2008
Malaysia STI Indicators Report 2006
Malaysia STI Indicators Report 2004
Malaysia STI Indicators Report 1998
Malaysia STI Indicators Report 1996
Malaysia STI Indicators Report 1994

National Survey of Innovation

Tajuk Tarikh Penerbitan
National Survey of Innovation 2018
National Survey of Innovation 2015
National Survey of Innovation 2012
National Survey of Innovation 2005 - 2008
National Survey of Innovation 2002 - 2004
National Survey of Innovation 2000 - 2001
National Survey of Innovation 1997 - 1999
National Survey of Innovation 1994

National Bibliometric Study

Tajuk Tarikh Penerbitan
National Bibliometric Study (2001-2017)
Bibliometric Study 2015
Bibliometric Study 2012
Bibliometric Study 2008
Bibliometric Study 2003

National Research and Development (R&D) Survey

Tajuk Tarikh Penerbitan
National Survey of Research and Development (R&D) 2019
National Survey of Research and Development (R&D) 2017
National Survey of Research and Development (R&D) 2016
National Survey of Research and Development (R&D) 2015
National Survey of Research and Development (R&D) 2013
National Survey of Research and Development (R&D) 2012
National Survey of Research and Development (R&D) 2008
National Survey of Research and Development (R&D) Financial Year 2008
National Survey of Research and Development (R&D) 2006
National Survey of Research and Development (R&D) 2004
National Survey of Research and Development (R&D) 2002
National Survey of Research and Development (R&D) 1998
National Survey of Research and Development (R&D) 1996
National Survey of Research and Development (R&D) 1994

Public Awareness of Science, Technology & Innovation (STI) Malaysia

Tajuk Tarikh Penerbitan
Public Awareness of Science, Technology & Innovation Malaysia 2019
Public Awareness Of STI Malaysia 2014
Public Awareness Of STI Malaysia 2004
Public Awareness Of STI Malaysia 2002
Public Awareness Of STI Malaysia 2000
Public Awareness Of STI Malaysia 1998
Public Awareness Of STI Malaysia 1996

Analitik Data Raya

Tajuk Tarikh Penerbitan
LAPORAN SUKU TAHUN BAGI TAHUN 2022

Kajian Kemudahan & Peralatan STI

Tajuk Tarikh Penerbitan
Direktori Peralatan Saintifik MOSTI 2018
Study on Science Technology Facilities & Equipment 2006

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS)

Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MRDCS) direka bagi mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti-aktiviti penyelidikan di Malaysia. Klasifikasi ini menyediakan asas bagi pengukuran dan analisis aktiviti-aktiviti R&D dan statistik yang menjadi garis panduan yang berguna kepada pembuat dasar kerajaan, ahli industri dan para penyelidik. 

Tajuk Tarikh Penerbitan
Malaysian Research and Development Classification System (7th Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (6th Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (5th Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (Fourth Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (Third Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (Second Edition)
Malaysian Research and Development Classification System (First Edition)

Fakta dan Perangkaan MOSTI

Rujukan mudah mengenai penemuan saintifik dan teknologikal, infrastruktur dan prestasi negara. Ia menyediakan data kuantitatif, terutama ke atas penyelidikan dan pembangunan (R&D), inovasi dan Kesedaran Awam S&T di Malaysia.

Pelbagai data dimasukkan ke dalam buku data S&T ini meliputi pendidikan, R&D kepada aspek-aspek output seperti paten dan technology balance of payments. Ia meliputi data sekunder yang diperoleh daripada pelbagai kementerian dan organisasi swasta serta data primer yang diperoleh daripada kaji selidik berkaitan S&T yang dijalankan oleh MASTIC. Tiga kaji selidik utama tersebut adalah Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam S&T Negara dan Kajian Inovasi Kebangsaan.

Tajuk Tarikh Penerbitan
STI Facts & Figures 2021
STI Facts & Figures 2018
STI Fact & Figures 2019
STI Fact & Figures 2017
STI Fact & Figures 2016
STI Fact & Figures 2015
MOSTI Facts & Figures 2008
MOSTI Facts and Figures 2006
MOSTI Facts and Figures 2004
Science and Technology Data Book 2000
Science and Technology Data Book 2000
Science and Technology Data Book 1998
Science and Technology Data Book 1998
Science and Technology Data Book 1996
Science and Technology Data Book 1995
Science and Technology Data Book 1994
Science and Technology Data Book 1994

Bahan Promosi (Brochure, Bunting dan Poster)

Tajuk Tarikh Penerbitan
Calendar MOSTI 2022
Brosur MASTIC
Brosur KRSTE.my
Poster MASTIC - Produk & Perkhidmatan
Bunting MASTIC - Produk & Perkhidmatan
Poster hebahan kajian R&D 2017
MASTIC Poster - Innovating Information for Knowledge
MASTIC Flyers - Innovating Information for Knowledge

Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi

Tajuk Tarikh Penerbitan
Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi edisi 2
Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi edisi pocketbook
Buku Jimat & Mudah dengan Inovasi edisi 1

Buku Bioteknologi & Kita

Tajuk Tarikh Penerbitan
Buku Bioteknologi & Kita

Buku Panduan Penulisan Terbitan MOSTI

Tajuk Tarikh Penerbitan
Sanggar Sanjung Inovasi
Buku Panduan Penulisan Terbitan MOSTI

Akhbar MASTIC (InSighTs@MASTIC)

Buletin suku tahunan MASTIC yang memuatkan berita dan rencana tentang aktiviti pusat ini dan peluang yang berkaitan dengan S&T.

Tajuk Tarikh Penerbitan
InSighTs@MASTIC Volume 10 2010
InSighTs@MASTIC Volume 11-12 2010
InSighTs@MASTIC Volume 9 2009
InSighTs@MASTIC Volume 7 2008
InSighTs@MASTIC Volume 8 2008
InSighTs@MASTIC Volume 6 2008
InSighTs@MASTIC Volume 5 2007
InSighTs@MASTIC Volume 4 2006
InSighTs@MASTIC Volume 3 2006
InSighTs@MASTIC Volume 2 2005
InSighTs@MASTIC Volume 1 2005

Pelan Strategik MOSTI

Tajuk Tarikh Penerbitan
Pelan Strategik Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) 2016 -2020

Cebisan MOSTI

Buletin Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) yang memuatkan aktiviti-aktiviti berkaitan MOSTI

Tajuk Tarikh Penerbitan
MYMOSTI BIL 3 2021
MYMOSTI Bil 2 2021
MYMOSTI Bil 1 2021
MYMOSTI Bil 1 2020
Cebisan MOSTI 2005 09 - 12
Cebisan MOSTI 2005 05 - 08
Cebisan MOSTI 2005 01 - 04
Cebisan MOSTI 2004 10 - 12
Cebisan MOSTI 2004 07 - 09
Cebisan MOSTI 2004 03 - 06
Cebisan MOSTI 2003 11 - 12
Cebisan MOSTI 2003 09 - 10
Cebisan MOSTI 2003 07 - 08
Cebisan MOSTI 2003 05 - 06
Cebisan MOSTI 2003 03 - 04
Cebisan MOSTI 2003 01 - 02
Cebisan MOSTI 2002 09 - 12
Cebisan MOSTI 2002 08
Cebisan MOSTI 2002 07
Cebisan MOSTI 2002 06
Cebisan MOSTI 2002 05
Cebisan MOSTI 2002 04
Cebisan MOSTI 2002 03
Cebisan MOSTI 2001 11
Cebisan MOSTI 2001 10
Cebisan MOSTI 2001 09
Cebisan MOSTI 2000 12
Cebisan MOSTI 2000 10
Cebisan MOSTI 2000 09
Cebisan MOSTI 2000 08
Cebisan MOSTI 2000 07
Cebisan MOSTI 2000 06
Cebisan MOSTI 2000 05
Cebisan MOSTI 2000 04
Cebisan MOSTI 2000 03
Cebisan MOSTI 2000 02
Cebisan MOSTI 2000 01
Cebisan MOSTI 1999 12
Cebisan MOSTI 1999 11
Cebisan MOSTI 1999 10
Cebisan MOSTI 1999 08
Cebisan MOSTI 1999 07
Cebisan MOSTI 1999 06
Cebisan MOSTI 1999 05
Cebisan MOSTI 1999 04

Bengkel

Tajuk Tarikh Penerbitan
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - KRSTE.my System
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - SME Corporation
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Findings from the National R&D Survey for Financial Year 2012
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Findings from the National Innovation Survey 2012
Data Collection on STI Survey Workshop 2015 (Presentation Slide) - Funding Division, MOSTI

Seminar

Tajuk Tarikh Penerbitan
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan Dana MOSTI
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Taklimat Inventori Kemudahan & Peralatan STI
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan KRSTE.my
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan NMDS
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan Sistem Organisasi ST
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan SME Corp. Malaysia Corporate
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Pembentangan TECHMart
Seminar Pangkalan Data 2014 10 - Ucapan Perasmian SUB(M)

Majlis Sains Negara

Tajuk Tarikh Penerbitan
The Malaysian Code of Responsible Conduct In Research
Memaparkan 1 - 157 daripada 157
Subscribe to Penerbitan