Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...

MRDCS 7th Edition Code

The Malaysian Research and Development Classification System (MRDCS) mula diperkenalkan pada Kajian Penyelidkan dan Pembangunan Kebangsaan tahun 1992. Ia direkabentuk untuk mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti penyelidikan di Malaysia sehingga lengkap butiran dan tepat. Klasifikasi ini menyediakan asas pengukuran dan analisa bagi aktiviti R&D dan statistic yang merupakan garis panduan berguna kepada penggubal dasar kerajaan, industri dan penyelidik. Ia juga petunjuk berguna untuk halatuju R&D dan perubahan teknologi... Baca Selanjutnya

Memaparkan 1 - 150 daripada 4358

Clasification : F0700000000 | Field of Research

Division : F0701000000 | FORMAL SCIENCES

Category : F0701010000 | MATHEMATICAL SCIENCES

Group Area
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010101
Mathematical Algorithms
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010102
Mathematical Cryptology
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010103
Calculus
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010104
Celestial Mechanics, Mathematical Astrophysics and Cosmology
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010105
Category Theory, K-Theory and Homological Algebra
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010106
Combinatorics
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010107
Complex Analysis
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010108
Discrete Mathematics
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010109
Elementary Algebra
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010110
Elementary Arithmetic
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010111
Functional Analysis
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010112
Geometry, Topology and Manifolds
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010113
Graph Theory
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010114
Group Theory
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010115
Linear and Multilinear Algebra
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010116
Mathematical Logic and Set Theory
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010117
Matrix Algebra
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010118
Number Theory
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010119
Real Analysis
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010120
Real and Complex Function
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010121
Rings and Algebras
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010122
Several Complex Variables
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010123
Unified Theory and Theory of Everything
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010124
Field in Mathematics
F0701010100
Pure Mathematics
F0701010199
Other Pure Mathematics N.E.C
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010201
Approximation Theory
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010202
Calculus of Variation
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010203
Mathematical Control Theory
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010204
Dynamical Systems
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010205
Mathematical Field Theory
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010206
Fourier and Harmonic Analysis
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010207
Functional Analysis
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010208
Fuzzy Mathematics
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010209
Global Analysis and Bifurcation
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010210
Integral, Integro-Diferential and Functional Equations
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010211
Numerical Analysis
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010212
Ordinary Differential and Partial Differential Equations
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010213
Trigonometric Functions
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010214
Visualisation, Prediction and Monitoring
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010215
Inverse Problem
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010216
Random Matrix Theory
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010217
Mathematical Prediction
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010218
Visualisation of Mathematics
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010219
Numerical Linear Algebra
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010220
Numerical Methods for Partial Differential Equations
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010221
Mathematics in Image Processing and Pattern Recognition
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010222
Mathematics in Industrial Optimisation and Control
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010223
Mathematics in Deformed Solid Mechanics
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010224
Mathematics in Fluid Mechanics
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010225
Mathematics for Optics and Electromagnetism
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010226
Mathematics for Particle, Rigid Bodies and System Mechanics
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010227
Mathematical Potential Theory
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010228
Mathematics for Quantum Theory
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010229
Mathematics in Relativity
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010230
Mathematics for Thermodynamics and Heat Transfer
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010231
Mathematics for Computer-Aided Geometric Design (CAGD)
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010232
Mathematical Physics
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010233
Mathematical Biology
F0701010200
Applied Mathematics
F0701010299
Other Applied Mathematics N.E.C

Category : F0701020000 | COMPUTATIONAL MATHEMATICS

Group Area
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020101
Analysis of Algorithms and Complexity
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020102
Sequential and Parallel Algorithms
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020103
Mathematical Logic and Formal Language
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020104
Computational Simulation and Modelling
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020105
Symbolic and Algebraic Manipulation
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020106
Computational Complex Analysis
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020107
Cryptographic Theory
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020108
Experimental Mathematics
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020109
Computational Methodology and Complexities
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020110
Computation in Natural Language Programming
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020111
Applied Logic and Automata
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020112
Arithmetic and Logic Structures
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020113
Mathematics for Computer-Aided Geometric Design (CAGD)
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020114
Computational Number Theory
F0701020100
Computation Theory and Mathematics
F0701020199
Other Computation Theory and Mathematics N.E.C

Category : F0701030000 | STATISTICAL STUDIES

Group Area
F0701030100
Statistics
F0701030101
Statistics in Research Methodology Experimental Design and Analysis

Including Multivariate Analysis

F0701030100
Statistics
F0701030102
Exploratory Data Analysis

Including Statistical Modelling

F0701030100
Statistics
F0701030103
Statistics for Quality and Productivity Measurement
F0701030100
Statistics
F0701030104
Spatial Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030105
Forensic Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030106
Industrial Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030107
Statistical Mechanics
F0701030100
Statistics
F0701030108
Biostatistics and Medical Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030109
Data Preparation and Exploration
F0701030100
Statistics
F0701030110
Statistical Econometrics
F0701030100
Statistics
F0701030111
Engineering Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030112
Robust Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030113
Social Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030114
Sampling and Survey Techniques
F0701030100
Statistics
F0701030115
Statistical Computing
F0701030100
Statistics
F0701030116
Probability and Distribution Theory
F0701030100
Statistics
F0701030117
Survival and Reliability Analysis
F0701030100
Statistics
F0701030118
Statistical Inferences
F0701030100
Statistics
F0701030119
Stochastic Analysis and Modelling
F0701030100
Statistics
F0701030120
Time Series and Spatial Analysis Time Series and Forecasting
F0701030100
Statistics
F0701030121
Decision Theory and Analysis
F0701030100
Statistics
F0701030122
Extreme Value Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030123
Bayesian Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030124
Circular Statistics
F0701030100
Statistics
F0701030199
Other Statistics N.E.C
F0701030200
Computational Statistics
FO701030201
Resampling Methods
F0701030200
Computational Statistics
FO701030202
Local Regression
F0701030200
Computational Statistics
FO701030203
Kernel Density Estimation
F0701030200
Computational Statistics
FO701030204
Markov Chain Monte Carlo Methods
F0701030200
Computational Statistics
FO701030205
Computational Artificial Neural Networks
F0701030200
Computational Statistics
FO701030206
Generalized Additive models
F0701030200
Computational Statistics
FO701030299
Other Computational Statistics N.E.C

Category : F0701040000 | SPECIALIST TOPICS IN MATHEMATICS

Group Area
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040101
Critical Mathematical Thinking
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040102
Curriculum Development and Teaching Methods
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040103
Education and Instruction in Mathematics
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040104
Educational Material Media, and Educational Technology in Mathematics
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040105
Mathematical Ethnosciences and Islamic Education
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040106
Psychology in Mathematics Education
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040107
Extension Education in Mathematics

Including Encouraging STEM Education, Popularisation and Acculturation of Mathematics

F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040108
Mathematical Education Policy and System
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040109
Mathematics Education Assessment and Measurement
F0701040100
Mathematics Education and Extension
F0701040199
Other Mathematics Education and Extension N.E.C
F0701040200
Financial Mathematics
F0701040201
Quantitative Behavioural Finance
F0701040200
Financial Mathematics
F0701040202
Mathematics in Accounting
F0701040200
Financial Mathematics
F0701040203
Mathematics in Financial Engineering
F0701040200
Financial Mathematics
F0701040204
Mathematics in Computational Finance
F0701040200
Financial Mathematics
F0701040299
Other Financial Mathematics N.E.C
F0701040300
Actuarial Sciences
F0701040301
Actuarial Mathematics
F0701040300
Actuarial Sciences
F0701040302
Actuarial Modelling
F0701040300
Actuarial Sciences
F0701040303
Quantitative Risk Management
F0701040300
Actuarial Sciences
F0701040399
Other Actuarial Sciences N.E.C
F0701040400
Operational Research
F0701040401
Decision Sciences and Theory
F0701040400
Operational Research
F0701040402
Linear Programming
F0701040400
Operational Research
F0701040403
Stochastic Operations Research
F0701040400
Operational Research
F0701040404
Mathematical Programming
F0701040400
Operational Research
F0701040405
Multi-Criteria Decision Making
F0701040400
Operational Research
F0701040406
Facility Layout Problem
F0701040400
Operational Research
F0701040407
Game Theory in Operational Research
F0701040400
Operational Research
F0701040408
Heuristics and Meta-Heuristics in Operational Research
F0701040400
Operational Research
F0701040409
Operations Research in Optimization
F0701040400
Operational Research
F0701040410
Production, Manufacturing and Logistics
F0701040400
Operational Research
F0701040411
Operations Research in Project Management
F0701040400
Operational Research
F0701040412
Queuing Theory
F0701040400
Operational Research
F0701040413
Routing and Scheduling in Operations Research
F0701040400
Operational Research
F0701040414
Supply Chain Management in Operations Research
F0701040400
Operational Research
F0701040415
Target Coverage Problem
F0701040400
Operational Research
F0701040416
Operations Research in Transportation
F0701040400
Operational Research
F0701040417
Applied Graph Theory
F0701040400
Operational Research
F0701040499
Other Operational Research N.E.C
F0701040500
Mathematics for Special Application
F0701040501
Grand Challenge Application in Mathematics
F0701040500
Mathematics for Special Application
F0701040502
Mathematics and Statistics for Science and Engineering
F0701040500
Mathematics for Special Application
F0701040503
Mathematics and Statistics for ICT
F0701040500
Mathematics for Special Application
F0701040504
Mathematics and Statistics for Business and Industries
F0701040500
Mathematics for Special Application
F0701040505
Bio-Mathematics
F0701040500
Mathematics for Special Application
F0701040599
Other Mathematics for Special Application N.E.C

Division : F0702000000 | PHYSICAL SCIENCES

Category : F0702010000 | PHYSICS

Group Area
F0702010100
Astrophysics
F0702010101
Electromagnetic Spectrum in Astrophysics
Memaparkan 1 - 150 daripada 4358