Skip to main content
Please wait...

Current Event

No. Event Description
1

KICK-OFF PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN MALAYSIA INNOVATION INDEX

KICK-OFF PROJEK MII 16 MAY 2024 ver MOBILE
Organizer : Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
, Organizer : Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) (Rakan Strategik)
Date : -

Location :

Bilik Mesyuarat Foresight, Aras 6, Blok C4, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Objektif pelaksanaan projek ini adalah untuk:

  1. Membangunkan satu (1) index yang merangkumi kerangka kerja (metodologi, dimensi, indikator yang perlu diukur) dan skor untuk mengukur tahap ekosistem inovasi di 13 negeri dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan);

  2. Pengumpulan data  di lapangan dan mewujudkan profil ekosistem inovasi bagi setiap negeri dan Wilayah Persekutuan; dan

  3. Melaksanakan pengelasan tahap ekosistem inovasi di setiap negeri dan Wilayah Persekutuan serta mencadangkan penambahbaikan  untuk ekosistem inovasi.


Link : KICK-OFF PROJEK PEMBANGUNAN MII
Displaying 1 - 1 of 1 Event