Skip to main content
Please wait...
Kadar vaksinasi dewasa mengikut negeri, daerah dan lokaliti sehingga 31 Oktober 2021
Summary

Data CITF sehingga 31 Oktober 2021. Bagi data lain dan terkini berkenaan vaksinasi, sila rujuk laman web CovidNow.

 

Bagi kemajuan vaksinasi di peringkat lokaliti yang lebih kecil seperti daerah setakat 31 Oktober 2021, 95 daerah berjaya mencapai 80% populasi dewasa lengkap divaksinasi. Daerah yang masih belum mencapai kadar tersebut kebanyakkannya berada di kawasan pedalaman, atau bersempadan dengan lokaliti/ daerah lain yang didapati merekodkan kadar vaksinasi melebihi anggaran jumlah penduduk. Di peringkat lokaliti sebegini, peratusan vaksinasi yang bersandarkan anggaran penduduk di sesuatu kawasan perlu juga dilihat secara bersekali dengan mengambil kira beberapa lokaliti/daerah lain yang merekodkan kadar vaksinasi melebihi 100% jumlah anggaran penduduk. Dalam hal ini, sebanyak 28 lokaliti/daerah terutamanya di kawasan bandar didapati telah menvaksinasi melebihi 100% jumlah anggaran penduduk.

Attachment
Attachment Size
Data (5.95 KB) 5.95 KB