Skip to main content
Please wait...

Konvensyen Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) 2023

Konvensyen Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) 2023
Description

Konvensyen ini merupakan platform perkongsian ilmu, maklumat, kepakaran dan pengalaman dalam bidang Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Pengkomersialan (C) dan Inovasi (I) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampan ke arah negara maju.

Seramai 500 peserta bakal menghadiri konvensyen R&D&C&I yang membawa tema 'Merakyatkan Sains, Menginsankan Teknologi, Mengarusperdanakan Inovasi'

#mosti #stie #STIpemacuekonomi #MerakyatkanSains #MenginsankanTeknologi #MengarusperdanakanInovasi #MOSTIluarbiasa

Start Date
End Date
Organizer
MOSTI
Address

Hotel Marriot Putrajaya