Langkau ke kandungan utama
x

Fungsi MRDCS

Malaysian Research and Development Classification System (MRDCS) mula diperkenalkan pada Kajian Penyelidkan dan Pembangunan Kebangsaan tahun 1992. Ia direkabentuk untuk mengklasifikasi dan menerangkan aktiviti penyelidikan di Malaysia sehingga lengkap butiran dan tepat. Klasifikasi ini menyediakan asas pengukuran dan analisa bagi aktiviti R&D dan statistic yang merupakan garis panduan berguna kepada penggubal dasar kerajaan, industri dan penyelidik. Ia juga petunjuk berguna untuk halatuju R&D dan perubahan teknologi. Oleh sebab kemajuan teknologi semakin dinamik, tiada had ditetapkan untuk pengenalan bidang penyelidikan yang baru. Edisi ke-enam MRDCS dilihat sebagai kesinambungan dan kemaskini terbaru untuk menangani jurang teknologi dan rintangan. Tahap piawai kerangka yang diatur dalam klasifikasi ini menyokong aktiviti berkaitan R&D yang jelas dan sangat berbeza untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan menetapkan keutamaan, memberi dana, memaksimumkan usaha R&D dan juga penanda kepada perbandingan antarabangsa.

Struktur  : ABXXYYZZ

A = Klasifikasi Sistem

B = Divisyen

XX = Kategori

YY = Kumpulan

ZZ = Bidang

Struktur  : A07BBXXYYZZ

A = Klasifikasi Sistem

07 = EDISI MRDCS (Versi 7)

BB = Divisyen

XX = Kategori

YY = Kumpulan

ZZ = Bidang