Skip to main content
x
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3352414495


Non-Chemical retardant agents in producing precipitated calcium carbonate (PCC)

Precipitated calcium carbonate (PCC) has been used as filler in many production line such as manufacturing of paper, rubber, paint and etc. In this invention, non-chemical retardant agent has been introduce to substitute the usage of chemical retardant agent in the PCC manufacturing process.

Ipoh Perak

ID : tm3352514496


IN-SITU TECHNIQUE FOR PAPER MAKING

Kertas percetakan yang menggunakan batu kapur bergred tinggi sebgagai bahan pengisi merupakn satu kaedah biasa yang diamalkan oleh pengamal industri kertas. Namun begitu, penyelidikan ini telah membuka satu lagi peluang penggunaan batu kapur yang lebih meluar apabila pelbagai gred boleh digunakan. Melalui penyelidikan ini, kertas cetak telah berjaya dihasilkan dengan menggunakan kaedah in-situ yang menggabungkan dua (2) proses utama iaitu penghasilan kalsium karbonat termendak dan pemendakannya ke atas pulpa untuk menghasilan kertas berlaku secara serentak. Teknik ini juga berjaya menyelesaikan masalah sisa buangan berjadual dari industri gas asitilena yang boleh digunakan dalam penghasilan kertas. Sisa buangan gas karbon dioksida juga boleh dimanfaatkan bagi menghasilkan produk kertas. Secra tidak langsung penyelidikan ini boleh dikategorikan sebgai teknolog hijau.

Ipoh Perak

ID : tm3352614497


ENRICHMENT OF IRON ORE CONCENTRATION FROM CHALLENGING IRON ORE SULPHIDE DEPOSIT

Memproses bijih besi menggunakan kaedah teknologi hijau yang dapat meningkatkan gred bijih besi kepada gred kosentrat besi komersial dengan mencapai piawaian (Standard) antarabangsa serta dapat mengekalkan kelestarian/kemampanan (sustainable) Sumber mineral tempatan.

Ipoh Perak

ID : tm3352714498


Eco Green Paper : Carbide Lime Waste as Paper Filler

In this invention, the carbide lime (scheduled waste under EQA 1974) generated from the acetylene gas industry is being used as starting material to produce precipitated calcium carbonate (filler) to reduce the pulp usage in paper making. The material & technique applied are environmental friendly.

Ipoh Perak

ID : tm3352814499


Bench Scale Flotation of Feldspar Using Non-toxic Activator and Mixed Cationic/Anionic Collector

The invention is developing a bench scale flotation of feldspar using sulphuric acid acts as an activator (to replace hidrofluoric acid) with a mixed cationic/anionic collector (n-tallow 1, 3-propanediamine-dioleate), thereby create environmental friendly & reducing cost required for treatment plant.

Ipoh Perak

ID : tm3352914500


Teledish

The product that will solve ear canal problem that is clogged with ear ducts. Teledish can help save operating costs because it only requires a staff member and takes a short time in the procedure.

Produk yang akan menyelesaikan masalah canal telinga tersumbat dengan tahi telinga. Teledish dapat membantu penjimatan kos operasi kerana hanya memerlukan seorang staf dan memerlukan masa yang singkat di dalam prosedur tersebut.

Teluk Intan Perak

ID : tm3353014501


Peralatan Pemeriksaan X-ray Khusus Untuk Kes Trauma dan Kronik (Smart Table)

Kecederaan kes trauma yang berlaku di bahagian tulang belakang seseorang boleh menyebabkan implikasi lumpuh. Bagi membendung kecederaan sekunder terjadi di bahagian badan yang telah tercedera,terutamanya kecederaan di bahagian tulang belakang, semasa menerima rawatan kesihatan pemeriksaan x-ray, maka peralatan pemeriksaan x-ray khusus untuk kes trauma dan kronik ( Smart Table) di cipta. Dengan adanya peralatan ini pesakit kes trauma atau kronik boleh menerima pemeriksaan x-ray tanpa digerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain atau dari satu posisi ke satu posisi yang lain. Pesakit hanya perlu berada di dalam keadaan baring telentang sahaja.
Penekanan menghadkan pergerakan pesakit adalah sangat penting bagi mengelakkan kecederaan sekunder kepada pesakit semasa mahupun selepas perkhidmatan kesihatan diberi. Penemuan ini bertujuan mewujudkan satu kaedah cara kerja baru yang berguna kepada pesakit dan juga kepada kakitangan kesihatan yang terlibat agar dapat mewujudkan suasana perkhidmatan yang selamat serta mesra kepada pesakit dan warga kerja kesihatan

Selama Perak

ID : tm3407215043


MAED (Malaysian Acetes Efficiency Device)

Peranti MAED direkabentuk bagi membantu menyisih udang
baring (tangkapan utama) daripada tangkapan sampingan atau
tangkapan bukan sasaran Pukat Tunda Udang Baring. Membantu
nelayan memperolehi tangkapan udang yang lebih bersih Sebelum
ini semua vesel pukat tunda samada di Perak atau Selangor hanya menggunakan pukat tunda udang baring untuk menangkap udang baring (udang geragau/belacan).
Hasil tangkapan adalah bercampur. Nelayan terpaksa memperuntukkan masa bagi mengasingkan spesies tangkapan bukan sasaran/sampingan daripada tangkapan utama. Spesies tangkapan bukan sasaran di antaranya adalah ikan timah, ikan gelama, ikan kasai, ikan kikek, sotong katak dan udang-udang lain. Sekiranya obor-obor juga tertangkap ke dalam pukat, obor-obor tersebut akan dibuang semula ke laut. Udangudang yang terlekat pada obor-obor tersebut akan juga dibuang bersama ke laut.
Selain itu, penguatkuasaan saiz mata keroncong 38 mm pada semua pukat tunda mulai 1 November 2013 telah menyukarkan pengusaha/ nelayan pukat tunda udang baring. Ini kerana saiz mata pukat yang digunakan bagi menangkap udang baring adalah di antara 9-12 mm. Di atas kesulitan tersebut, pihak Jabatan Perikanan Malaysia telah memutuskan bahawa pengusaha/nelayan pukat tunda udang baring boleh menggunakan saiz mata keroncong 12 mm dengan syarat dipasang dengan MAED.

Sitiawan Perak

ID : tm3407315044


Enjin Sangkut Menggunakan Gas LPG

1. Pemasangan peralatan di vessel yang akan diuji.
2. Kerja lapangan bagi menguji alat yang akan dibangunkan
samada di bengkel atau di laut.
3. Menghadiri bengkel, seminar berkaitan.
4. Jumlah kos kerja lapangan RM 30, 000.

Sitiawan Perak

ID : tm3407415045


Smart Wax Cleaner (SWC)

Diilhamkan untuk membantu proses
pembersihan paraffin wax yang digunakan dalam
rawatan panas fisioterapi di sektor Kesihatan. Ini
merupakan mesin permbersihan yang pertama
diilhamkan, boleh beroperasi sendiri tanpa
bantuan 100% daripada manusia

Parit Buntar Perak

STEM Roll-A-Dice

ID : tm3468215455


STEM Roll-A-Dice

"STEM Roll-A-Dice" merupakan inovasi gamifikasi PdPc yang menerapkan komponen-komponen pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Matlamat pembinaan permainan ini adalah untuk untuk menyemai minat pelajar terhadap subjek-subjek STEM serta meningkatkan penglibatan mereka dalam menceburi bidang-bidang kerjaya STEM. Berkonsepkan kerangka papan permainan, inovasi ini berbeza daripada papan permainan konvensional kerana mengintegrasikan teknologi Realiti Berparanta ataupun lebih dikenali Augmented Reality (AR). Papan permainan menampilkan 5 bidang kerjaya berkaitan STEM iaitu pendidikan, pertanian, industri, robotik dan perubatan. Keseluruhannya, papan permainan ini mengandungi sebanyak 250 soalan berkaitan pendidikan STEM yang terpapar secara rawak. Tinjauan pasaran mendapati prototaip STEM Roll-A-Dice berupaya menarik minat mereka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendidikan STEM. Selain itu, testimonial pengguna menunjukkan animasi 3D melalui teknologi AR serta paparan papan permainan sangat mengujakan mereka. Mereka merasakan inovasi ini sesuai dijalankan oleh guru-guru atau pendidik yang ingin mengimplementasi PdPc abad ke-21 atau Blended Learning. Buat masa ini, aplikasi yang dimuat naik di Google Play mengandungi soalan-soalan dalam Bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, proses terjemahan kepada Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab sedang dijalankan bagi memenuhi permintaan antarabangsa. Adalah menjadi harapan penyelidik agar inovasi ini digunakan oleh semua lapisan masyarakat bagi mendedahkan mereka terhadap pendidikan STEM.

Tanjong Malim Perak

ID : tm3488415511


Spirulina Plus, Natural Spirulina

To construct 50 spirulina cultivation ponds and the installation and commissioning of a dried biomass production line

Ipoh Perak

ID : tm3502615653


FO-VER (FLOAT OVER)

FO-ver merupakan singkatan daripada perkataan Float Over.Ciptaan ini berkaitan dengan tiang yang diletakkan di tepi jalan yang memberi isyarat atau amaran kepada pengguna jalan raya untuk mengelakkan melompat ke dalam sungai atau parit semasa banjir.Sekiranya berlaku banjir, terdapat insiden di mana orang atau kenderaan terjatuh dari jalan raya ke dalam longkang atau sungai kerana jarak penglihatan kurang pada permukaan jalan.Jadi,FO-ver bertindak sebagai tiang jalan sementara bagi memberi isyarat selain menunjukkan paras air banjir kepada pengguna jalan raya.FO- ver mempunyai 3 bahagian utama iaitu silinder utama , silinder sekunder dan silinder tertier yang disusun seperti 'nested doll'. Setiap bahagian mempunyai diameter yang berbeza dan diletakkan bersama-sama ke dalam satu sama lain secara teleskopik. FO-ver akan meningkat dengan ketinggian air . Semasa banjir , air akan masuk di bahagian bawah Fo-ver. Jadi sekiranya berlaku banjir, walaupun jalan sudah diliputi air banjir , FO-ver boleh dilihat oleh pengguna jalan raya. Lampu LED di bahagian atas FO-ver juga dinyalakan untuk memberikan amaran kepada pengguna.Paras air (dalam meter ) juga ditunjukkan pada badan FO- ver.

Taiping Perak

ID : tm3509915726


Tube and Net Floating Rubbish Trap (TNFRT)

Dihasilkan daripada paip uPVC dan jaring sebagai ikatan modul. Penggunaan jaring selamat, mudah dibersihkan dan digunakan sebagai penabir. Senang dipasang, rekabentuk dinamik dan kos efektif. Faedah yang dipeolehi daripada produk ini ialah menjimatkan kos, material yang mudah didapati seperti uPVC paip, pemasangan dan operasi yang mudah dan terapung mengikut aras air bagii mengelakkan sampah telepas dari perangkap.

Ipoh Perak

ID : tm3510015727


3 'S' System

Project 3 'S' System is based on smart, security and safety concepts to overcome robbery at gold shops. During robbery, the robber will try to break the glass to take the gold. The sensor then will detect the vibration on the glass surface and the signal will be transmitted to a microcontroller. Then, the microcontroller will activate 4 actions: rotate the gold display board upside down so that all jewelry/gold will fall into a safety box, activate the emergency light and siren, activate the CCTV to record the scene and send SMS to the owner and police station through handphones.

Ipoh Perak

ID : tm3510115728


Automatic Observer Vehicle

The Automatic Vehicle Observer is an aircraft driven by remote control devices recording that records its flying image. This aircraft was designed to be flown automatically and to take pictures. It operates with radio waves (RADIO CONTROL) like what is found in the remote control for laser TV or video.

Ipoh Perak

ID : tm3510215729


Remote Control for Home Appliances

This project was designed to turn any electrical appliances at home using a remote control up to 50 meters. One remote control can be used to control many electrical equipment at home. The signal data are sent to the microcontroller via radio frequency (RF). We use RF signal because it is cheaper and easier to make.

Ipoh Perak

ID : tm3512615753


Palmor Pulp

In 2007, SPPT successfully built its own manufacturing plant to process Oil Palm Biomass termed as emptied fruit bunch (EFB) and converts it to pulp named as PALMOR PULP. The Palmor is derived from Originated Pulp.
Malaysia currently disposes approximately 15 million Metric Ton (MT) of EFB anually either through direct burning, mulching or landfill at the plantation area. With this PALMOR PULP plant, SPPT is able to contribute on the waste management area and at the same time offers a renewable and sustainable non-wood pulp to the pulp, paper, and related industries. With high awareness on environmental issues on a global scale, we strongly believe this EFB pulp is one of the solutions for a greener world.

Kamunting Perak

ID : tm3519115818


Bioremediator (BIO-R)

Bioremediator is a microbe inoculum to remove pollutants and produce useful compost, gases and water. Its purpose is to eliminate pollutants and wastes, treat fecal and soil, decompose plant residues and reduce and treat water contaminant. Whilst the benefit of the bioremediator are expelling odour, increasing nutrient value of crop and livestock, waste reducing iron phosphate and in the water housing, reduce pest and loosen the soil.

Teluk Intan Perak

ID : tm3519315820


Konchu Troy

Konchu Troy,otherwise known as Tobu Troy 2.0,is a product created to overcome problems regarding the growing number of insects.Apart from the different color used and the organic bait,the structure of Konchu Troy does not different much from its predecessor,Tobu Troy.

Ipoh Perak

ID : tm3521115838


NK SMART TOOLBIN

Alat yang dapat membantu tukang rumah untuk permasangan jubin atau mozek. Sebelum adanya Nk Smart Tool Bin ini, tukang rumah atau kontrektor amat sukar untuk memasang jubin, ini kerana mereka terpaksa mengunakan kaedah menual untuk meletakkan simen di atas jubin dan ketidak sama rataan boleh menyebabkan jubin tersebut ada yang tinggi dan ada yang rendah, malah kerja mereka agak lama untuk menyiapkan satu persatu jubin tersebut.
Lalu tercertuslah idea saya untuk mencipta satu alat yang diberi nama Nk Smart Tool Bin ianya dapat membantu tukang rumah dengan mudah, cepat dan boleh menjimatkan simen dengan menolak masuk jubin didalam alat tersebut kemudian terus meletakkan jubin di tempat permasangan. Ianya boleh digunakan mengikut saiz jubin sama ada 2 kaki persegi, 1 kaki persegi dan lain-lain persegi. Alat tersebut boleh dibawa kemana-mana sahaja kerana terdapat roda dibawahnya. Nk Smart Tool Bin ini juga disediakan tempat perendaman jubin bagi jubin yang perlu direndam sebelum meletakkan simen di atasnya.

Selama Perak

ID : tm3521215839


MULTI GUN AMPLIFIER (MGA)

Projek saya pada kali ini merupakan sebuah alat pelepas kejohanan. Projek saya diberi nama Multi Gun Amplifier (MGA) .Bukan sahaja setakat alat pelepas malah terdapat ciri-ciri lain yang menarik seperti alat pembesar suara, pemain radio,pemain mp3 dan tersedia mic wayerles .Projek ini bertujuan untuk memudahkan semua pihak dan membolehkan semua acara dijalankan dengan pantas dan teratur. Penggunaan MULTI GUN AMPLIFIER ( MGA) ini amat mudah dan praktikel digunakan. Bunyi yang dikeluarkan amat jelas dan hampir boleh didengar sekitar pelusuk padang dan penggunaan lampu led membolehkan pegawai pemasa mengambil ukuran masa dengan tepat. Selain itu MGA ini juga membolehkan pegawai pelepas memberi arahan kepada peserta menggunakan mic wiyerles yang telah disediakan tanpa menggangu pergerakan dan tangan pegawai pelepas. MGA ini juga terdapat beberapa lagi ciri-ciri khas yang sangat praktikal dan menarik. Ringan dan mudah alih serta dilengkapkan dengan bateri cas dimana tidak memerlukan penyambungan wayer semasa penggunaannya.

Kemunting Perak

Displaying 226 - 247 of 247

To Register New Technology and Product Click Here