Skip to main content
x
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3352514496


IN-SITU TECHNIQUE FOR PAPER MAKING

Kertas percetakan yang menggunakan batu kapur bergred tinggi sebgagai bahan pengisi merupakn satu kaedah biasa yang diamalkan oleh pengamal industri kertas. Namun begitu, penyelidikan ini telah membuka satu lagi peluang penggunaan batu kapur yang lebih meluar apabila pelbagai gred boleh digunakan. Melalui penyelidikan ini, kertas cetak telah berjaya dihasilkan dengan menggunakan kaedah in-situ yang menggabungkan dua (2) proses utama iaitu penghasilan kalsium karbonat termendak dan pemendakannya ke atas pulpa untuk menghasilan kertas berlaku secara serentak. Teknik ini juga berjaya menyelesaikan masalah sisa buangan berjadual dari industri gas asitilena yang boleh digunakan dalam penghasilan kertas. Sisa buangan gas karbon dioksida juga boleh dimanfaatkan bagi menghasilkan produk kertas. Secra tidak langsung penyelidikan ini boleh dikategorikan sebgai teknolog hijau.

Ipoh Perak

Displaying 1 - 1 of 1

To Register New Technology and Product Click Here