Skip to main content
x
Sohffanzz E-Family Stress
tm3120912180
  • Description
  • Intellectual Property
  • Corporate Information
  • Contact

Sohffanzz E-Family Stress adalah penghasilan system perisian maya alat pengukuran dalam kaunseling keluarga yang berkaitan dengan stress. Ia mengandungi 60 item yang bersifat laporan kendiri yang mengukur tahap tekanan dalam keluarga berdasarkan 6 domain utama. Ia mengambil masa antara 20 hingga 30 minit untuk disempurnakan. Sohffanzz E-Family Stress juga mengandungi manual pengiraan yang lengkap beserta indeks analisis item melalui link system berkomputer. Alat ujian ini boleh diguna pakai oleh para terapi, ahli keluarga, kaunselor keluarga, pelajar universiti, orang perseorangan, pasangan yang mempunyai konflik dalam perhubungan dan juga perkahwinan.

Industrial Design
No
Trademarks
No
Patent
No
Other IP Protection
No
Organization Category
Address

Fakulti Kepimpinan & Pengurusan
, Universiti Sains Islam Malaysia

71800 Bandar Baru Nilai
Negeri Sembilan
Malaysia

Full Name [1]
Sapora Sipon
Email [1]
sapora@usim.edu.my