Langkau ke kandungan utama

Pelbagai fiskal insentif  tersenarai dalam bentuk pengecualian cukai dan juga pemotongan berganda untuk perbelanjaan R&D, telah disediakan oleh kerajaan Malaysia sebagai satu agenda menggalakkan aktiviti R&D di Malaysia. Kajian telah menunjukkan bahawa  insentif cukai R&D boleh menjadi satu instrumen berkesan untuk mendorong penyelidikan dalam sektor swasta. Insentif cukai boleh meningkatkan perbelanjaan penyelidikan bersamaan dengan nilai kehilangan dalam pada purata pendapatan cukai, namun ia bergantung kepada hasil reka bentuk tersebut.

Research Incentive Scheme for Enterprises

a. To enhance technology absorption and allow local companies to hire experienced researchers to be based locally at a competitive cost, will be expanded.

b. To set up R&D centres, focusing on high-value work in technology focus areas.

Double deduction on expenditure incurred for the promotion of exports
Tax exemption on dividends distributed by a BioNexus Status company
Bionexus Status Company (Tax Incentives)

Status ini dianugerahkan kepada syarikat-syarikat berkelayakan menjalankan nilai tambah Bioteknologi dan/atau aktiviti Sains hayat.

Angel Tax Incentive

Insentif Cukai Angel dicipta untuk menggalakkan lebih banyak pelaburan Angel dari sektor swasta menjadi syarikat peringkat awal dalam ruang teknologi. Oleh itu, peranan ATIO adalah untuk memastikan bahawa permulaan yang mencari pelaburan daripada pelabur Angel bertauliah layak dan pelaburan yang dibuat ke dalam syarikat-syarikat ini adalah asli. Insentif Cukai Angel direka untuk merapatkan jurang pelaburan peringkat awal dengan menggalakkan pelabur individu yang berkelayakan untuk melabur dalam permulaan teknologi peringkat awal di Malaysia, untuk meningkatkan pertumbuhan permulaan.

MSC Malaysia Status

Membangunkan atau menggunakan teknologi multimedia untuk menghasilkan dan meningkatkan produk dan perkhidmatan. Ia juga adalah tanda perkhidmatan bertaraf dunia dan pencapaian dan pasport dan pintu masuk ke pelbagai keistimewaan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada entiti perniagaan.

Insentif untuk Projek Teknologi Tinggi

Meliputi pelaburan dalam pembuatan, pertanian, pelancongan (termasuk hotel) dan sektor perkhidmatan yang diluluskan serta aktiviti R & D, latihan dan perlindungan alam sekitar.

Domestic Investment Strategic Fund

1. Latihan untuk rakyat Malaysia;

2. Aktiviti R&D yang dijalankan di Malaysia;

3. Menaik taraf kemudahan dan peralatan bagi tujuan aktiviti pengeluaran atau perkhidmatan untuk Syarikat Multinasional (MNCs) dan konglomerat Malaysia;

4. Mendapatkan piawaian / pensijilan antarabangsa; dan

5. Perolehan lesen untuk teknologi terkini

A company of an individual (that carry on business) investing in a BioNexus Status company is eligible for a tax deduction equivalent to the total investment made in initiating commercialization stage financing.

Menggalakkan pelabur untuk melabur dalam Syarikat berstatus BioNexus untuk membiayai aktiviti-aktiviti yang layak pada peringkat pra-pengkomersilan.

Double deduction on expenditure incurred for R&D.

Menggalakkan syarikat-syarikat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti R&D

Import duty exemption on Imported raw materials, components, machinery and equipment.

Membantu syarikat-syarikat yang mengimport peralatan untuk tujuan aktiviti-aktiviti R&D

Tax exemption on 100% statutory income derived from a new business or an expansion project that is equivalent to an allowance of 100% of qualifying capital expenditure incurred for a period of 5 years.

Menggalakkan syarikat untuk meneroka dalam aktiviti Bioteknologi

Tax exemption on 100% statutory income for a period of 5 consecutive years from the first year the company derived its statutory income from the existing business AND expansion project.

Menggalakkan syarikat untuk meneroka dalam aktiviti Bioteknologi

Tax exemption on 100% statutory income for a period of 10 consecutive years from the first year the company derived its statutory income from the new business.

Menggalakkan syarikat untuk meneroka dalam aktiviti Bioteknologi

Displaying 1 - 14 of 14
Subscribe to Insentif Cukai STI