Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Kategori Insentif
Skop Pembiayaan

Untuk membantu Syarikat-Syarikat melaksanakan peningkatan dan pemodenan untuk mempelbagaikan aktiviti-aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan produktiviti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Ia menjayakan usaha demi kesan liberalisasi dengan menyediakan bantuan kewangan kepada penyedia perkhidmatan untuk membina kapasiti mereka untuk dipertandingan disebabkan oleh pembukaan pasaran serta memperkukuhkan daya saing antarabangsa.

Kaedah Permohonan

Permohonan secara manual dengan mengemukakan borang permohonan

Kriteria Kelayakan
  1. Syarikat-syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Syarikat didaftarkan di bawah pendaftaran Akta Perniagaan 1956
  2. Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dipegang oleh warganegara Malaysia
  3. Mempunyai lesen premis yang sah
  4. Beroperasi selama sekurang-kurangnya 2 tahun
  5. Perolehan tahunan melebihi RM200, 000 dan sepenuh masa pekerja yang melebihi 5
Maklumat Perhubungan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Level 21, Menara MIDF
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur

Laman Sesawang
Last modified
Jan 2022