Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Is the information in the MASTIC Official Portal easy to access?
Write your valuable suggestions for us to improve our Official Portal.
Objektif Anugerah

Mengiktiraf organisasi di atas inisiatif yang berjaya memanfaatkan ICT secara menyeluruh dan secara inovatif dalam penyampaian perkhidmatan.

Kriteria Kelayakan
  1. Agensi-agensi Sektor Awam yang telah menggunakan ICT secara inovatif dalam menjalankan fungsi dan operasi teras mereka di organisasi masing-masing dengan berkesan;
  2. Projek yang dicalonkan perlulah telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada tarikh tutup permohonan;
  3. Projek yang telah memenangi AIICT pada tahun 2015 dan 2016 tidak layak menyertai AIICT 2017; dan
  4. Projek yang dicalonkan tidak dikaitkan dengan rekod aduan yang serius atau aktiviti yang melanggar peraturan/pekeliling/akta/undangundang kerajaan yang sedang berkuat kuasa.
Insentif

Kewangan
Pertama : RM150,000

Kedua : 
RM100,000

Ketiga :
RM50,000

Lain-Lain
Trofi (Hadiah Pertama) dan Sijil Penghargaan

Kaedah Permohonan

1. Permohonan bagi AIICT adalah secara dalam talian melalui url http://aplikasi.mampu.gov.my/aiict/
2. Pemohon perlu mengemukakan Borang Pencalonan dan Laporan Pencalonan seperti dilampirkan mengikut format yang ditetapkan secara dalam talian.