Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Organisasi Pemberi Anugerah
Objektif Anugerah

Anugerah ini  sebagai acara tahunan untuk menggalakkan para pencetus inovasi untuk terus menghasilkan teknologi atau produk yang akan dikomersialkan agar dapat terus memacu ekonomi negara.

Kriteria Kelayakan

1. Kecemerlangan dalam pengkomersilan penyelidikan
2. Prestasi inovasi yang cemerlang
3. sifat inovatif dari perjanjian itu; dan
4. Keupayaan untuk menjana kesan ekonomi yang ketara bagi Malaysia.

Insentif

Pemenang menerima sokongan untuk:
• Reka bentuk termasuk reka bentuk fizikal dan pembungkusan
• Akreditasi, pensijilan, audit teknologi dan penyelidikan pasaran
• Inkubasi termasuk mentoring
• Khidmat nasihat yang berkaitan dengan pembangunan produk, pengurusan kewangan dan harta intelek; dan
• Penyertaan dalam pameran tempatan dan asing.

Pemenang utama masing-masing menerima RM130,000, 50% secara tunai dan 50% dalam perkhidmatan pemudahan. Pemenang sagu hati menerima RM50,000, juga setengah wang tunai dan selebihnya dalam perkhidmatan pemudahan.

Kaedah Permohonan

1. Agensi diperlukan untuk menetapkan KPI Khas untuk MCY.
2. Kemudian, agensi-agensi perlu membuat cadangan untuk Sesi Penyampaian KPI Khas.
3. Produk dan teknologi di pelbagai kategori akan dikomersialkan setiap tahun melalui pendekatan sinergi di seluruh agensi termasuk agensi pelaburan, promosi dan peningkatan kapasiti.
4. KPI Khas yang disahkan akan terus dipantau untuk tempoh masa.
5. Agensi-agensi ini akan menghantar laporan kemajuan mereka yang akan ditentukan kemudian.
6. Untuk memberi pengiktirafan dan insentif kepada produk / teknologi terbaik, kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia akan diadakan meliputi aktiviti seperti Anugerah Produk, Persidangan dan Pameran Antarabangsa serta Pelancaran Produk. "