Langkau ke kandungan utama
Incentive Category
Fundraising Organization

Geran Penyelidikan dan Pembangunan

Bagi membentuk negara penyelidikan dan pembangunan (R&D), Kerajaan telah mentafsirkan dengan jelas bahawa sistem pembiayaan telah diperbaharui untuk memenuhi permintaan dan cabaran dalam kajian R&D. Geran dan insentif telah diperuntukkan untuk R&D dalam bidang sains dan teknologi, serta menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada disamping mencipta teknologi baru. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah diberi mandat untuk melaksanakan program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi (S&T) di negara ini di samping menguruskan dan mencipta teknologi baru.

Tajuk Insentif Organisasi Pemberi Dana
International Collaboration Fund Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
MOSTI R&D Fund Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
MOH Research Grant (MRG) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Kementerian Pendidikan Malaysia
Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Kementerian Pendidikan Malaysia
Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Kementerian Pendidikan Malaysia
Research Pledge Grant (GSP-KPM) Kementerian Pendidikan Malaysia
Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) Kementerian Pendidikan Malaysia
Skim Geran Penyelidikan Nic Kementerian Pendidikan Malaysia (NRGS-KPM) Kementerian Pendidikan Malaysia
Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Kementerian Pendidikan Malaysia
Skim Geran Penyelidikan Akulturasi (ARGS) Kementerian Pendidikan Malaysia
Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Kementerian Pendidikan Malaysia
Geran Penyelidikan Sains dan Teknologi Malaysia Toray Science Foundation
CREST R&D Grant Colloborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST)
Baucar Inovasi Steinbeis Agensi Inovasi Malaysia
Subscribe to INSENTIF STI