INSENTIF STI https://mastic.mosti.gov.my/ms ms International Collaboration Fund https://mastic.mosti.gov.my/ms/insentif-sti/international-collaboration-fund <div data-history-node-id="193" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p class="MsoNormal"><span lang="MS" style="mso-ansi-language:MS" xml:lang="MS">Objektif dana bertujuan untuk menggalakkan kerjasama dalam sains, teknologi dan inovasi melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Dana ini bertujuan untuk membantu pemohon melaksanakan analitis pada Tahap Kesediaan Teknologi (TRL) 3.<p></p></span></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara atas talian : https://edana.mosti.gov.my/</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>Dana terbuka kepada semua penyelidik, saintis, dan jurutera yang bekerja tetap atau kontrak daripada organisasi seperti berikut di Malaysia;</p> <ol> <li>Institut penyelidikan kerajaan (GRI)</li> <li>Jabatan &amp; Agensi Kerajaan STI</li> <li>Institut penyelidikan awam &amp; swasta dengan akreditasi program penyelidikan (IPTA &amp; IPTS)</li> </ol> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Fund Section, Planning Division, Ministry of Science, Technology &amp; Innovation (MOSTI), Level 4, Block C4, Complex C, Federal Government Administrative Centre, 62662 PUTRAJAYA.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">edana@mosti.gov.my</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://www.mosti.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Jun 2020</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=International%20Collaboration%20Fund%20&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Finternational-collaboration-fund" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Finternational-collaboration-fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Finternational-collaboration-fund&amp;title=International%20Collaboration%20Fund%20" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=International%20Collaboration%20Fund%20&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Finternational-collaboration-fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Finternational-collaboration-fund&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=International%20Collaboration%20Fund%20" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=International%20Collaboration%20Fund%20 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Finternational-collaboration-fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 01:24:32 +0000 azri28 193 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) MOSTI R&D Fund https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/mosti-rd-fund <div data-history-node-id="196" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Untuk mengurangkan jurang kegagalan (valley of death) antara fasa pra pengkomersialan kepada pengkomersialan.</p> <p>Untuk merangsang keupayaan dan kapasiti  kerjasama antara industri, institusi penyelidikan awam dan institusi pengajian awam. </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara atas talian : https://edana.mosti.gov.my/</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><ol> <li>Dibuka kepada Syarikat SME tempatan yang sekurang-kurangnya 51% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia</li> <li>Syarikat beroperasi sekurang-kurang 2 tahun dari tarikh permohonan</li> <li>Pemohon terdiri daripada warganegara Malaysia dan boleh melantik ekspatriat sebahagian daripada pasukan projek</li> <li>Pemohon hanya dibenarkan mengetuai satu projek sahaja</li> <li>Pelaksanaan projek hanya di Malaysia</li> <li>Projek perlu mempunyai unsur Experimental Development yang boleh dibawa ke fasa pengkomersialan</li> </ol> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Fund Division, Ministry of Science, Technology &amp; Innovation (MOSTI), Level 4, Block C4, Parcel C, Federal Government Administrative Centre, 62662 Putrajaya</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">edana@mosti.gov.my</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item"> http://www.mosti.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Jun 2020</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=MOSTI%20R%26D%20Fund&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmosti-rd-fund" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmosti-rd-fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmosti-rd-fund&amp;title=MOSTI%20R%26D%20Fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=MOSTI%20R%26D%20Fund&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmosti-rd-fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmosti-rd-fund&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=MOSTI%20R%26D%20Fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=MOSTI%20R%26D%20Fund https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmosti-rd-fund" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 01:51:59 +0000 azri28 196 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Business Growth Fund (BGF) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/business-growth-fund-bgf <div data-history-node-id="201" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/47" hreflang="ms">Dana Industri Dan Pengkomersilan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Untuk merapatkan jurang pembiayaan antara pembiayaan peringkat awal pengkomersilan dan modal teroka bagi produk berteknologi tinggi dengan peruntukan permulaan sebanyak 150 juta ringgit. Tujuan dana ini adalah untuk menyokong syarikat sehingga mereka dapat menjana nilai komersil yang cukup bagi menarik pembiayaan modal teroka dan lain-lain bentuk pembiayaan.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara manual dengan mengemukakan Borang Permohonan : https://www.mtdc.com.my/apply-bgf/</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><ol> <li>Syarikat berasaskan teknologi dengan pemilikan Malaysia sekurang-kurangnya 75%;</li> <li>Syarikat telah mencapai perolehan sekurang-kurangnya RM1.5 juta dan juga mencapai keuntungan dalam tahun kewangan terkini.</li> </ol> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)<br /> Level G, Menara Yayasan Tun Razak<br /> Jalan Bukit Bintang<br /> 55100 Kuala Lumpur<br /> (Attn: CRDF Processing Unit)</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">idjarmizuan@mtdc.com.my</div> <div class="field__item">jerry@mtdc.com.my</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fax field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Faks</div> <div class="field__item">03-2163 7549</div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item"> 03-2172 6000</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://www.mtdc.com.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Jun 2020</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Business%20Growth%20Fund%20%28BGF%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-growth-fund-bgf" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-growth-fund-bgf" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-growth-fund-bgf&amp;title=Business%20Growth%20Fund%20%28BGF%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Business%20Growth%20Fund%20%28BGF%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-growth-fund-bgf" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-growth-fund-bgf&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Business%20Growth%20Fund%20%28BGF%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Business%20Growth%20Fund%20%28BGF%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-growth-fund-bgf" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 03:48:18 +0000 azri28 201 at https://mastic.mosti.gov.my Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd Business Start-up Fund (BSF) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/business-start-fund-bsf <div data-history-node-id="202" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/taxonomy/term/47" hreflang="ms">Dana Industri Dan Pengkomersilan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Objektif BSF adalah untuk menyokong dan menggalakkan keusahawanan; mewujudkan perniagaan strategik baru yang penting dan mempunyai potensi berskala; dan pembiayaan untuk menyokong syarikat-syarikat dalam ekosistem teknologi.</p> <p>Fokus:</p> <ol> <li>Teknologi Industri</li> <li>Bioteknologi</li> <li>Laut Ke Angkasa Lepas</li> <li>Sains &amp; Teknologi Teras</li> <li>Komunikasi &amp; Teknologi Maklumat</li> </ol> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Manual application by submitting Application Form : https://www.mtdc.com.my/apply-bsf/</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Syarikat ini diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016;<br /> 2. Syarikat berasaskan teknologi dengan sekurang-kurangnya 75% pemilikan Malaysia;</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)<br /> Level G, Menara Yayasan Tun Razak<br /> Jalan Bukit Bintang<br /> 55100 Kuala Lumpur<br /> (Attn: CRDF Processing Unit)</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">idjarmizuan@mtdc.com.my</div> <div class="field__item">jerry@mtdc.com.my</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fax field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Faks</div> <div class="field__item">03-2163 7549</div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item"> 03-2172 6000</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://www.mtdc.com.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Jun 2020</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Business%20Start-up%20Fund%20%28BSF%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-start-fund-bsf" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-start-fund-bsf" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-start-fund-bsf&amp;title=Business%20Start-up%20Fund%20%28BSF%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Business%20Start-up%20Fund%20%28BSF%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-start-fund-bsf" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-start-fund-bsf&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Business%20Start-up%20Fund%20%28BSF%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Business%20Start-up%20Fund%20%28BSF%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fbusiness-start-fund-bsf" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 03:51:34 +0000 azri28 202 at https://mastic.mosti.gov.my Malaysian Technology Development Corporation Sdn.Bhd MOH Research Grant (MRG) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/moh-research-grant-mrg <div data-history-node-id="203" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Objektif MRG:</p> <ol> <li>Menaja pengetahuan sainstifik baharu bagi meningkatkan tahap kesihatan dan penambahbaikan perkhidmatan penyampaian kesihatan.</li> <li>Menyokong dan membiayai projek R&amp;D bagi menjana pengetahuan dan penemuan baharu yang dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan teknologi dan proses yang inovatif</li> </ol> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara atas talian : www.nmrr.gov.my</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><ol> <li>Penyelidikan yang dapat menyokong dan menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada mengikut keperluan KKM; atau</li> <li>Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kesihatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau</li> <li>Penyelidikan hendaklah mengenalpasti dan mendapat sokongan pihak berkepentingan (stakeholder) KKM</li> <li>Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada pelan strategik negara. </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>National Health institute (NIH)Secretariat<br /> Blok A Kompleks NIH,<br /> No.1, Jalan Setia Murni U13/52,<br /> Seksyen U13, Bandar Setia Alam,<br /> 40170 Shah Alam,<br /> Selangor Darul Ehsan.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-incentive-email field--type-email field--label-above"> <div class="field__label">Email</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">nihmrg@nih.gov.my</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item">03-3362 8100</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://www.nih.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Jun 2020</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=MOH%20Research%20Grant%20%28MRG%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmoh-research-grant-mrg" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmoh-research-grant-mrg" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmoh-research-grant-mrg&amp;title=MOH%20Research%20Grant%20%28MRG%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=MOH%20Research%20Grant%20%28MRG%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmoh-research-grant-mrg" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmoh-research-grant-mrg&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=MOH%20Research%20Grant%20%28MRG%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=MOH%20Research%20Grant%20%28MRG%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fmoh-research-grant-mrg" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 03:54:37 +0000 azri28 203 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/fundamental-research-grant-scheme-frgs <div data-history-node-id="204" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Penyelidikan ini bertujuan untuk melonjakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru yang menerobos sempadan ilmu dan penciptaan inovatif.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara atas talian : https://mygrants.gov.my</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><ol> <li>Penyelidikan yang dipohon mestilah merupakan penyelidikan yang dapat menghasilkan suatu idea/teori/konsep/kaedah/model/proses baru; dan</li> <li>Penyelidikan yang dapat menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada; atau</li> <li>Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau</li> <li>Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara.</li> </ol> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Jabatan Pendidikan Tinggi,<br /> Kementerian Pendidikan Malaysia,<br /> Aras 7, No. 2, Menara 2,<br /> Jalan P5/6, Presint 5,<br /> 62200 W.P. Putrajaya</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-fax field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Faks</div> <div class="field__item">03-8870 6867</div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item">03-8870 6974/6975</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://jpt.moe.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Fundamental%20%28FRGS%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-fundamental-frgs" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-fundamental-frgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-fundamental-frgs&amp;title=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Fundamental%20%28FRGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Fundamental%20%28FRGS%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-fundamental-frgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-fundamental-frgs&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Fundamental%20%28FRGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Fundamental%20%28FRGS%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-fundamental-frgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 04:00:54 +0000 azri28 204 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Pendidikan Malaysia Long Term Research Grant Scheme (LRGS) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/long-term-research-grant-scheme-lrgs <div data-history-node-id="205" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Penyelidikan ini bertujuan untuk memantapkan kecemerlangan dalam penjanaan teori, idea baru dan penciptaan yang inovatif yang terkehadapan dalam nic-nic yang strategik demi perkembangan sempadan ilmu.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara atas talian : https://mygrants.gov.my</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><ol> <li>Penyelidikan yang dipohon mestilah merupakan penyelidikan fundamental yang dapat menghasilkan suatu teori, idea baru dan penciptaan yang inovatif yang terkehadapan dalam nic yang strategik demi perkembangan sempadan ilmu; dan</li> <li>Penyelidikan yang dapat memantapkan kecemerlangan dan mengembangkan sempadan ilmu, terutama dalam bidang cutting edge, khususnya nic yang telah dikenalpasti; dan</li> <li>Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam Negara dan sejagat; atau</li> <li>Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara.</li> </ol> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT,Jabatan Pendidikan Tinggi,<br /> Kementerian Pendidikan Malaysia,<br /> Aras 7, No. 2, Menara 2,<br /> Jalan P5/6, Presint 5,<br /> 62200 W.P. Putrajaya</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-fax field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Faks</div> <div class="field__item">03-8870 6867</div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item">03-8870 6974/6975</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://jpt.moe.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Jangka%20Panjang%20%28LRGS%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-jangka-panjang-lrgs" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-jangka-panjang-lrgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-jangka-panjang-lrgs&amp;title=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Jangka%20Panjang%20%28LRGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Jangka%20Panjang%20%28LRGS%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-jangka-panjang-lrgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-jangka-panjang-lrgs&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Jangka%20Panjang%20%28LRGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Skim%20Geran%20Penyelidikan%20Jangka%20Panjang%20%28LRGS%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fskim-geran-penyelidikan-jangka-panjang-lrgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 04:04:38 +0000 azri28 205 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Pendidikan Malaysia Prototype Development Research Grant (PRGS) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/prototype-development-research-grant-prgs <div data-history-node-id="206" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Dana PRGS diwujudkan untuk membantu merapatkan jurang antara penemuan penyelidikan dan pengkomersilan bagi tujuan penciptaan teknologi/penemuan baru selaras dengan keperluan K-ekonomi dan pelaksanaan Model Ekonomi Baru.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan atas talian seperti pautan : http://mygrants.gov.my/main.php</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>1. Geran yang dipohon mestilah melibatkan penghasilan salah satu perkara berikut:</p> <ul> <li>Pembuktian konsep (proof of concept)</li> <li>Penilaian (evaluation)</li> <li>Skala naik (up scaling)</li> <li>Ujian Pra Klinikal (pre-clinical testing)</li> <li>Ujian lapangan (field testing); dan</li> </ul> <p>2. Prototaip yang memberi impak kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau</p> <p>3. Prototaip yang berpotensi untuk menjana industri berasaskan ilmu/pengetahuan baru; atau</p> <p>4. Prototaip yang berpotensi yang menyumbang kepada agenda strategik negara.</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Jabatan Pengajian Tinggi,<br /> Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) <br /> Aras 7, No. 2, Menara 2,<br /> Jalan P5/6, Presint 5,<br /> 62200 W.P. Putrajaya</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-fax field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Faks</div> <div class="field__item">03-8870 6867</div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item">03-8870 6974/6975</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://jpt.moe.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Geran%20Penyelidikan%20Pembangunan%20Prototaip%20%28PRGS%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fgeran-penyelidikan-pembangunan-prototaip-prgs" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fgeran-penyelidikan-pembangunan-prototaip-prgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fgeran-penyelidikan-pembangunan-prototaip-prgs&amp;title=Geran%20Penyelidikan%20Pembangunan%20Prototaip%20%28PRGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Geran%20Penyelidikan%20Pembangunan%20Prototaip%20%28PRGS%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fgeran-penyelidikan-pembangunan-prototaip-prgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fgeran-penyelidikan-pembangunan-prototaip-prgs&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Geran%20Penyelidikan%20Pembangunan%20Prototaip%20%28PRGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Geran%20Penyelidikan%20Pembangunan%20Prototaip%20%28PRGS%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fgeran-penyelidikan-pembangunan-prototaip-prgs" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 04:07:35 +0000 azri28 206 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Pendidikan Malaysia Research Pledge Grant (GSP-KPM) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/research-pledge-grant-gsp-kpm <div data-history-node-id="207" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Geran Sanjungan Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (GSP-KPM) diwujudkan sebagai insentif kepada universiti yang berjaya mendapat geran industri dan antarabangsa.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara atas talian : https://mygrants.gov.my</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><p>Kriteria permohonan mengikuti dasar dan penilaian universiti.</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Jabatan Pendidikan Tinggi,<br /> Kementerian Pendidikan Malaysia,<br /> Aras 7, No. 2, Menara 2,<br /> Jalan P5/6, Presint 5,<br /> 62200 W.P. Putrajaya</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-fax field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Faks</div> <div class="field__item">03-8870 6867</div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item">03-8870 6973/6974</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://jpt.moe.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Mei 2019</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Research%20Pledge%20Grant%20%28GSP-KPM%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fresearch-pledge-grant-gsp-kpm" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fresearch-pledge-grant-gsp-kpm" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fresearch-pledge-grant-gsp-kpm&amp;title=Research%20Pledge%20Grant%20%28GSP-KPM%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Research%20Pledge%20Grant%20%28GSP-KPM%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fresearch-pledge-grant-gsp-kpm" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fresearch-pledge-grant-gsp-kpm&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Research%20Pledge%20Grant%20%28GSP-KPM%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Research%20Pledge%20Grant%20%28GSP-KPM%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fresearch-pledge-grant-gsp-kpm" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 06:05:38 +0000 azri28 207 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Pendidikan Malaysia Research Development Grant Scheme (RAGS) https://mastic.mosti.gov.my/sti-incentive/research-development-grant-scheme-rags <div data-history-node-id="208" class="row bs-2col-stacked node node--type-sti-incentives node--view-mode-rss"> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--top"> <div class="field field--name-field-incentive-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Kategori Insentif</div> <div class="field__item"><a href="/ms/kategori-insentif/geran-penyelidikan-dan-pembangunan" hreflang="ms">Geran Penyelidikan dan Pembangunan</a></div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--left"> <div class="field field--name-field-scope-of-funding field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Skop Pembiayaan</div> <div class="field__item"><p>Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS) ialah dana tunas yang bertujuan untuk membudayakan penyelidikan di kalangan penyelidik muda di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bukan Universiti Penyelidikan (Rakan RU) sebagai persediaan untuk membangunkan prestasi penyelidikan supaya dapat berdaya saing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-application-method field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kaedah Permohonan</div> <div class="field__item"><p>Permohonan secara atas talian : https://mygrants.gov.my</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 bs-region bs-region--right"> <div class="field field--name-field-qualification-criteria field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Kriteria Kelayakan</div> <div class="field__item"><ol> <li>Penyelidikan yang dipohon mestilah merupakan penyelidikan yang dapat menghasilkan suatu idea/teori/konsep/kaedah/model/proses baru; dan</li> <li>Penyelidikan yang dapat menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada; atau</li> <li>Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau</li> <li>Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara. </li> </ol> </div> </div> </div> <div class="col-sm-12 bs-region bs-region--bottom"> <div class="field field--name-field-contact-information field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Maklumat Perhubungan</div> <div class="field__item"><p>Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Jabatan Pendidikan Tinggi,<br /> Kementerian Pendidikan Malaysia,<br /> Aras 7, No. 2, Menara 2,<br /> Jalan P5/6, Presint 5,<br /> 62200 W.P. Putrajaya</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-fax field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Faks</div> <div class="field__item">03-8870 6867</div> </div> <div class="field field--name-field-telephone field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Telefon</div> <div class="field__item">03-8870 6959 / 6974</div> </div> <div class="field field--name-field-website field--type-string field--label-inline"> <div class="field__label">Laman Sesawang</div> <div class="field__item">http://jpt.moe.gov.my</div> </div> <div class="field field--name-node-changed-date field--type-ds field--label-inline"> <div class="field__label">Last modified</div> <div class="field__item">Jun 2020</div> </div> <div class="rrssb rrssb-bs-default"> <div class="rrssb-prefix">Share this page</div> <ul class="rrssb-buttons"> <li class="rrssb-email"> <a href="mailto:?subject=Dana%20Pembudayaan%20Penyelidikan%20%28RAGS%29&amp;body=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fdana-pembudayaan-penyelidikan-rags" > <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">email</span> </a> </li> <li class="rrssb-facebook"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fdana-pembudayaan-penyelidikan-rags" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">facebook</span> </a> </li> <li class="rrssb-linkedin"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fdana-pembudayaan-penyelidikan-rags&amp;title=Dana%20Pembudayaan%20Penyelidikan%20%28RAGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">linkedin</span> </a> </li> <li class="rrssb-twitter"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Dana%20Pembudayaan%20Penyelidikan%20%28RAGS%29&amp;url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fdana-pembudayaan-penyelidikan-rags" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">twitter</span> </a> </li> <li class="rrssb-pinterest"> <a href="https://pinterest.com/pin/create/link/?url=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fdana-pembudayaan-penyelidikan-rags&amp;media=https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flogo-mastic.png&amp;description=Dana%20Pembudayaan%20Penyelidikan%20%28RAGS%29" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">pinterest</span> </a> </li> <li class="rrssb-whatsapp"> <a href="whatsapp://send?text=Dana%20Pembudayaan%20Penyelidikan%20%28RAGS%29 https%3A%2F%2Fmastic.mosti.gov.my%2Fms%2Finsentif-sti%2Fdana-pembudayaan-penyelidikan-rags" class="popup"> <span class="rrssb-icon"></span> <span class="rrssb-text">whatsapp</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 06:22:06 +0000 azri28 208 at https://mastic.mosti.gov.my Kementerian Pendidikan Malaysia