Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Modal Insan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)

Anda di sini

 

10 Organisasi Teratas Berdasarkan Bilangan Penyelidik

National Minimum Data Set (NMDS)

Sehingga 23 Julai 2015, Pangkalan Data NMDS mencatatkan 17,371 profil penyelidik daripada 253 organisasi. Bilangan penyelidik bagi organisasi dalam kedudukan 10 teratas ialah Universiti Sains Malaysia (USM) (1,645), Universiti Teknologi MARA (UiTM) (1,644), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (1,631), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (1,507), Universiti Malaya (UM) (1,454), Universiti Putra Malaysia (UPM) (972), Universiti Utara Malaysia (UUM) (766), International Islamic University Malaysia (IIUM) (696), Institusi Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) (436) dan Universiti Malaysia Sabah (402)

(http://nmds.mastic.gov.my/)

10 Bidang Penyelidikan Teratas Berdasarkan Bilangan Curiculum Vitae (CV)

Gambar rajah tersebut menunjukkan bilangan Curiculum Vitae dalam NMDS berdasarkan kepada bidang penyelidikan yang diklasifikasikan berdasarkan Sistem Klasifikasi Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia MASTIC, MRDCS Edisi 6 (2011). Bidang penyelidikan yang mencatatkan peratusan penyelidik yang tertinggi ialah other civil engineering dengan CV sebanyak 244, diikuti oleh other education dengan 195 CV dan seterusnya other geology sebanyak 157 CV. Bidang Other Linguistics and literature dan Islamic Studies mencatat bilangan CV yang paling rendah iaitu sebanyak 107 CV.

(http://nmds.mastic.gov.my)

Kemaskini: 
06 Februari 2018

Hebahkan Maklumat

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mosti.gov.my/ms/statistik/modal-insan-sains-teknologi-dan-inovasi-sti
  • Jumlah Pelawat: 4739812