Langkau ke kandungan utama
Pilih Kategori Statistik

Kajian Kemudahan dan Peralatan STI 2012/2013 telah dijalankan sebagai aktiviti pemerolehan dan pengememaskinian data secara berterusan untuk mendapatkan data yang terkini dan komprehensif mengenai kemudahan dan peralatan STI yang terdapat di Malaysia. Inisiatif ini adalah penting bagi merekodkan bilangan kemudahan dan peralatan STI yang semakin meningkat dengan pertambahan bilangan institusi-institusi yang menjalankan aktiviti R&D seperti universiti, pusat kecemerlangan dan industri berteknologi tinggi.

Kemudahan S&T yang dikumpul didefinisikan sebagai tempat di mana aktiviti penyelidikan dan saintifik dijalankan seperti makmal, pusat pemantauan dan tempat ujian manakal Peralatan S&T merujuk kepada peralatan yang digunakan untuk menyokong aktiviti S&T termasuklah penyelidikan, pengujian, dan pemantauan yang mempunyai kos melebihi RM 200,000.00 bagi setiap peralatan.

Oleh itu, hasil dapatan kajian ini adalah penting bagi penggubal dasar dan penyelidik untuk mengenal pasti kemudahan dan peralatan STI sedia ada di negara ini. Ia juga akan menggalakkan pengurusan sumber yang cekap dengan perkongsian peralatan STI di pelbagai kemudahan di yang disediakan di seluruh negara. Di samping itu, ia juga akan membantu agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan lain dalam menentukan keperluan untuk pemerolehan aset baru pada masa hadapan.

Rumusan

Berdasarkan kepada Carta, terdapat sebanyak 2,776 data mengenai Organisasi S&T yang telah didaftarkan di dalam pangkalan data ini yang terdiri daripada 68 pertubuhan bukan kerajaan, 118 pusat penyelidikan kerajaan, 454 institut pengajian tinggi dan 2,136 syarikat swasta.

Statistik Permohonan Paten Malaysia dan Kedudukan di Peringkat Antarabangsa, 2002 - 2017

Tahun Resident Rank Non-Resident Rank Abroad Rank
2002 322 45 4,615 22 27 57
2003 376 44 4,686 19 344 32
2004 522 39 4,920 18 397 35
2005 522 41 5,764 17 399 34
2006 531 41 4,269 23 481 32
2007 670 40 1,702 31 507 37
2008 818 36 4,485 21 543 39
2009 1,234 33 4,503 20 578 34
2010 1,231 34 5,152 18 706 36
2011 1,076 34 5,376 18 872 33
2012 1,114 32 5,826 17 861 35
2013 1.199 33 6,006 18 1,100 32
2014 1,353 29 6,267 19 1,308 33
2015 1,272 29 6,455 19 1,076 35
2016 1,109 32 6,127 19 854 37
2017 1,166   5,906   982  

*Sumber : World Intellectual Property Organization ( http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=MY)

Rumusan

Data Coverage: MyIPO, 2001-2017

Date of Data Extraction: 17th July 2018

A total of 88,228 patent applications have been applied by non-resident and 15,485 patent applications have been applied by resident. Non-resident filings far outnumber resident filings. 

Rumusan

Pengelasan responden inovatif dan bukan inovatif berasaskan sektor perniagaan adalah seperti jadual di atas. Berdasarkan bilangan responden daripada sektor pembuatan dan perkhidmatan, majoriti daripada responden inovatif adalah daripada sektor perkhidmatan dengan 62%, manakala selebihnya adalah daripada sektor pembuatan dengan 38%. Sebaliknya, yang tertinggi syarikat bukan inovatif adalah daripada sektor pembuatan dengan 58% berbanding dengan sektor perkhidmatan dengan 42%.

Kedudukan Malaysia dalam Bloomberg Innovation Index 2019

Sumber: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds 

 

 

Struktur Daya Saing Global 2018 (GCI 4.0)

The Global Competitiveness Report 2018
Rumusan

Sumber: National Survey of Innovation 2012

Jadual menunjukkan syarikat-syarikat berinovatif tertinggi mengikut jenis pemilikan adalah Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) di dalam kedua-dua sektor dengan 70.56% (Pembuatan) dan 59.35% (Perkhidmatan). Sebaliknya, jenis pemilikan syarikat berinovatif yang terendah adalah perniagaan perkongsian dengan 5.17% untuk pembuatan dan 6.13% bagi perkhidmatan.

Rumusan

Rajah menunjukkan sektor perniagaan swasta telah menjadi penyumbang terbesar perbelanjaan R&D Malaysia sehingga tahun 2018.  Untuk tahun 2018, sektor perniagaan swasta menjadi penyumbang terbesar dengan perbelanjaan sebanyak RM6,614 juta (43.9%). Perbelanjaan kedua terbesar berlaku di dalam sektor institusi pengajian tinggi dengan nilai RM6,412 juta (42.6%). Sektor institut penyelidikan kerajaan hanya menggunakan sebanyak RM2,019 juta (13.4%) perbelanjaan dan sektor pertubuhan bukan kerajaan sebanyak RM15 juta (0.1%) perbelanjaan menjadikan mereka sebagai penyumbang terkecil dalam perbelanjaan R&D di Malaysia. 

Rumusan

Liputan Data: Scopus, 2001-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 24 Ogos 2018

Nota: Sitasi per artikel =  [Jumlah sitasi/Jumlah artikel]

Trend menunjukkan peningkatan dalam bidang penerbitan sejak 2001 hingga 2017 iaitu peningkatan yang sepadan untuk jumlah petikan sehingga 2011. Dari tahun 2012 hingga 2014, purata jumlah petikan ialah sekitar 167,500, sebelum menurun kepada 138,274 pada tahun 2015, 92,680 pada 2016 dan 40,750 pada tahun 2017. 

Rumusan

Kurang daripada separuh responden (46%) dapat menjawab soalan-soalan berpengetahuan fakta dengan betul dalam kajian 2014.

Purata tahap pengetahuan awam tentang STI berlegar di bawah 50% sejak 16 tahun yang lalu (1998 hingga 2014).

Kebanyakan rakyat Malaysia menjawab "bumi bergerak mengelilingi matahari" (85%) dan "pusat bumi adalah sangat panas" (75%) dengan betul.