Langkau ke kandungan utama
Rumusan

Kepelbagaian peningkatan dalam bilangan penerbitan dapat dilihat dari 2001 hingga 2011. Walau bagaimanapun, peningkatan bilangan penerbitan menunjukkan kemerosotan yang lebih perlahan  dari 2012 hingga 2017.

Liputan Data: Scopus, 2001-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 24 Ogos 2018

Nota: Kadar pertumbuhan (%) = [(Nilai sekarang - Nilai terdahulu)/Nilai terdahulu] x 100

Rumusan

Liputan Data : WoS - SCIE dan SSCI, 2001-2014

Bilangan sitasi menunjukkan trend peningkatan selaras dengan trend peningkatan bagi penerbitan artikel, tetapi setiap artikel menunjukkan trend penurunan.

Rumusan

Liputan Data: PCT, 2001-2014

Walaupun terdapat kadar pertumbuhan yang mendadak dari tahun 2001 ke 2002, output paten tidak menunjukkan pertumbuhan yang rancak sejak tahun 2009.

Rumusan

Dari tahun 2001-2017, terdapat 103,713 permohonan paten yang telah difailkan di MyIPO.

Liputan Data: MyIPO, 2001-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 17 Julai 2018

Nota: Kadar pertumbuhan (%) = [(Nilai sekarang - Nilai terdahulu)/Nilai terdahulu] x 100

 

Rumusan

Liputan Data: PCT, 2001-2014

Trend peningkatan dalam bilangan sitasi masih belum dapat diperhatikan bagi 2010 hingga 2014 kerana faktor lat masa/time lag.

Sitasi setiap paten menunjukkan trend menurun sejak tahun 2009