Langkau ke kandungan utama
x

Graf diatas menunjukkan peratusan produk/teknologi berdasarkan jenis organisasi. 

Susunan mengikut jenis organisasi paling tertinggi adalah seperti jadual di bawah :

  Jenis Organisasi Bilangan TECHMart
1 Institut Pengajian Tinggi Awam 197
2 Institut Penyelidikikan Kerajaan (GRI) 127
3 Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) / Syarikat Jaminan Kerajaan (CLG) 79
4 Agensi Kerajaan (GA) 58
5 Business Enterprise (BE) 13
6 Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) 0
7 Institut Pengajian Tinggi Swasta 0