Langkau ke kandungan utama
x
Pilih Kategori Statistik

Graf diatas menunjukkan peratusan produk/teknologi berdasarkan jenis organisasi. 

Susunan mengikut jenis organisasi paling tertinggi adalah seperti jadual di bawah :

  Jenis Organisasi Bilangan TECHMart
1 Institut Pengajian Tinggi Awam 197
2 Institut Penyelidikikan Kerajaan (GRI) 127
3 Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) / Syarikat Jaminan Kerajaan (CLG) 79
4 Agensi Kerajaan (GA) 58
5 Business Enterprise (BE) 13
6 Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) 0
7 Institut Pengajian Tinggi Swasta 0

Kedudukan Malaysia dan Negara-Negara Terpilih berdasarkan Global Innovation Index (GII), 2016-2021

NEGARA / EKONOMI PENDAPATAN 2021 2020 2019 2018 2017 2016
KEDUDUKAN

SKOR

(0-100)

KEDUDUKAN

SKOR

(0-100)

KEDUDUKAN

SKOR

(0-100)

KEDUDUKAN

SKOR

(0-100)

KEDUDUKAN

SKOR

(0-100)

KEDUDUKAN

SKOR

(0-100)

Switzerland HI 1 65.50 1 66.08 1 67.24 1 68.40 1 67.69 1 66.28
Sweden HI 2 63.10 2 62.47 2 63.65 3 63.08 2 63.82 2 63.57
USA HI 3 61.30 3 60.56 3 61.73 6 59.81 4 61.40 4 61.40
United Kingdom HI 4 59.80 4 59.78 5 61.30 4 60.13 5 60.89 3 61.93
Republic of Korea HI 5 59.30 10 56.11 11 56.55 12 56.63 11 57.70 11 57.15
Netherlands HI 6 58.60 5 58.76 4 61.44 2 63.32 3 63.36 9 58.29
Finland HI 7 58.40 7 57.02 6 59.83 7 59.63 8 58.49 5 59.90
Singapore HI 8 57.80 8 56.61 8 58.37 5 59.83 7 58.69 6 59.16
Denmark HI 9 57.30 6 57.53 7 58.44 8 58.39 6 58.70 8 58.45
Germany HI 10 57.30 9 56.55 9 58.19 9 58.03 9 58.39 10 57.94
France HI 11 55.00 12 53.66 16 54.25 16 54.36 15 54.18 18 54.04
China UM 12 54.80 14 53.28 14 54.82 17 53.06 22 52.54 25 50.57
Japan HI 13 54.50 16 52.70 15 54.68 13 54.95 14 54.72 16 54.52
Hong Kong, China HI 14 53.70 11 54.24 13 55.54 14 54.62 16 53.88 14 55.69
Israel HI 15 53.40 13 53.55 10 57.43 11 56.79 17 53.88 21 52.28
Malaysia UM 36 41.90 33 42.42 35 42.68 35 43.16 37 42.72 35 43.36
Thailand UM 43 37.20 44 36.68 43 38.63 44 38.00 51 37.57 52 36.51
Vietnam LM 44 37.00 42 37.12 42 38.84 45 37.94 47 38.34 59 35.37
Philippines LM 51 35.30 50 35.19 54 36.18 73 31.56 73 32.48 74 31.83
 

Nota: HI – pendapatan tinggi, UM- pendapatan menengah atas, LM-pendapatan rendah :
Kedudukan daripada 132 negara (2021); 131 negara (2020); 129 negara (2019); 126 negara (2018); 127 negara (2017); 128 negara (2016); 

Sumber: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

Rumusan

Jadual di atas menunjukkan kedudukan beberapa buah negara dalam Indeks Inovasi Global bagi tahun 2016-2021.  Malaysia dikategorikan sebagai sebuah negara berpendapatan menengah atas (Upper middle income) berdasarkan nilai pendapatan negara kasar (PNK /GNI) per kapita negara.  Pada tahun 2021, Malaysia berada di kedudukan ke-36, jatuh 1 anak tangga berbanding tahun sebelumnya.

Malaysian Human Resources in STI (MyHRSTI)

Maklumat yang terkandung dalam Pangkalan Data Malaysian Human Resources in STI (MyHRSTI) sentiasa dikemas kini bagi memastikan MASTIC sentiasa menyediakan maklumat S&T yang boleh dipercayai, terkini dan komprehensif. Sepanjang tahun 2017, MASTIC telah berjaya mengemas kini data modal insan S&T di peringkat Kementerian. Kini, MASTIC sedang giat mengemas kini data MyHRSTI di peringkat kebangsaan secara berfasa.

Sehingga Jun 2018, sejumlah 19,146 rekod penyelidik dan 6,382 rekod pakar telah didaftarkan dalam MyHRSTI.

Pengguna boleh mencapai maklumat yang terkandung dalam pangkalan data MyHRSTI secara PERCUMA menerusi sistem Krste.my (https://krste.my). Carian maklumat modal insan S&T dalam sistem Krste.my boleh dilakukan dengan langkah berikut : Home> Search KRSTE > Advanced Search> Search Type> Select ‘Person’.

Rumusan

National Survey of Innovation 2012

Pengelasan responden inovatif dan bukan inovatif berasaskan sektor perniagaan adalah seperti jadual di atas. Berdasarkan bilangan responden daripada sektor pembuatan dan perkhidmatan, majoriti daripada responden inovatif adalah daripada sektor perkhidmatan dengan 62%, manakala selebihnya adalah daripada sektor pembuatan dengan 38%. Sebaliknya, yang tertinggi syarikat bukan inovatif adalah daripada sektor pembuatan dengan 58% berbanding dengan sektor perkhidmatan dengan 42%.

Kedudukan Malaysia dan negara-negara terpilih dalam Indeks Daya Saing Global 2014-2018
 
No Negara 2018 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015
Kedudukan Skor Kedudukan Skor Kedudukan Skor Kedudukan Skor Kedudukan Skor
1 United States 1 85.6 2 5.85 3 5.7 3 5.61 3 5.54
2 Singapore 2 83.5 3 5.71 2 5.72 2 5.68 2 5.65
3 Switzerland 3 82.6 1 5.86 1 5.81 1 5.76 1 5.7
4 Japan 4 82.5 9 5.49 8 5.48 6 5.47 6 5.47
5 United Kingdom 8 82 8 5.41 7 5.49 10 5.43 9 5.41
6 Australia 14 78.9 21 5.19 22 5.19 21 5.15 22 5.08
7 Malaysia 25 74.4 23 5.17 25 5.16 18 5.23 20 5.16
8 China 28 72.6 27 5 28 4.95 28 4.89 28 4.89
9 Thailand 38 67.5 32 4.72 34 4.64 32 4.64 31 4.66
10 Soudi Arabia 39 67.5 30 4.83 29 4.84 25 5.17 24 5.06
11 Indonesia 45 64.9 36 4.68 41 4.52 37 4.52 34 4.57

Pautan ke laporan penuh : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/downloads/

Nota : 
 Bilangan negara terlibat : 140 negara (2018); 137 negara (2017-2018); 138 negara (2016-2017); 140 negara (2015-2016); 144 negara (2014-2015)
2017 - kiraan semula skor 2017 menggunakan metodogi baru

Rumusan

Jadual di atas menunjukkan kedudukan beberapa buah negara terpilih dalam indeks daya saing global (GCI) bagi tahun 2014 hingga 2018. Bermula tahun 2018, metodologi dan struktur indeks daya saing global yang baru telah diperkenalkan. Penyertaan daripada 140 buah negara dalam laporan GCR 2018 memperlihatkan Malaysia berada di kedudukan ke 25 (naik 1 anak tangga) berbanding kedudukan ke 26 daripada 137 buah negara tahun sebelumnya (rujuk carta - setelah kiraan semula skor 2017 menggunakan metodologi baru). Skor Malaysia turut meningkat kepada 74.4 berbanding 73.3 pada tahun 2017.

Rumusan

GERD Malaysia telah meningkat sejak 2008. Perbelanjaan R&D meningkat secara berperingkat daripada RM6,071 juta pada 2008 kepada RM17,685 juta pada 2016. GERD pada 2016 adalah tiga kali ganda berbanding tahun 2008. Walau bagaimanapun, GERD mengalami penurunan pada 2018, daripada RM17,685 juta pada 2016 kepada RM15,060 juta pada 2018. Namun begitu, ia tetap merekodkan GERD kedua tertinggi setakat ini.

Rumusan

Liputan Data: Scopus, 2001-2017

Tarikh Pengekstrakan Data: 24 Ogos 2018

Nota: Kadar pertumbuhan (%) = [(Nilai sekarang - Nilai terdahulu)/Nilai terdahulu] x 100

Kepelbagaian peningkatan dalam bilangan penerbitan dapat dilihat dari 2001 hingga 2011. Walau bagaimanapun, peningkatan bilangan penerbitan menunjukkan kemerosotan yang lebih perlahan  dari 2012 hingga 2017.

 

Rumusan

Secara keseluruhannya, rakyat Malaysia menunjukkan rasa minat terhadap bidang STI berbanding yang tidak pasti atau tidak tahu mengenai STI.


Kebanyakan responden (84%) menyatakan bahawa mereka berminat atau sangat berminat dalam "penggunaan ciptaan baru dan teknologi", diikuti dengan "penemuan baru perubatan" (79%), "inovasi" (78%) dan "penemuan saintifik baru" (76%).

Kedudukan dan Skor: Malaysia dan Negara-Negara Terpilih dalam World Competitiveness Yearbook (WCY), 2014-2019 

NO. NEGARA              2019             2018            2017 2016 2015 2014
KEDUDUKAN SKOR KEDUDUKAN SKOR KEDUDUKAN SKOR KEDUDUKAN SKOR KEDUDUKAN SKOR KEDUDUKAN SKOR
1 Singapore 1 100.00 3 98.55 3 99.49 4 97.65 3 95.00 3 91.00
2 Hong Kong 2 97.80 2 99.16 1 100.00 1 100.00 2 96.00 4 90.30
3 USA 3 97.12 1 100.00 4 98.66 3 97.88 1 100.00 1 100.00
4 Switzerland 4 96.01 5 97.14 2 99.66 2 98.02 4 91.92 2 92.42
5 Qatar 10 91.95 14 88.89 17 88.10 13 86.72 13 84.60 19 77.10
6 China 14 88.78 13 89.03 18 87.76 25 79.35 22 77.00 23 73.30
7 Taiwan 16 88.24 17 87.91 14 90.48 14 86.37 11 85.40 13 81.20
8 Germany 17 85.74 15 88.75 13 91.59 12 88.57 10 85.60 6 85.80
9 Australia 18 85.51 19 87.06 21 85.25 17 84.27 18 80.50 17 79.60
10 Malaysia 22 82.54 22 85.17 24 83.53 19 83.05 14 84.10 12 82.10
11 UK 23 81.84 20 85.62 19 86.78 18 83.34 19 79.90 16 79.80
12 Thailand 25 77.23 30 79.45 27 80.10 28 74.68 30 69.80 29 65.00
13 Korea 28 76.50 27 80.12 29 78.65 29 74.20 25 73.90 26 69.70
14 Japan 30 74.63 25 81.31 26 82.27 26 78.72 27 72.80 21 73.80
15 India 43 67.29 44 68.77 45 69.70 41 65.83 44 59.50 44 53.90
16 Philippines 46 64.73 50 64.66 41 71.8 42 65.54 41 60.20 42 55.00

Nota: Kedudukan 63 negara (2019, 2018 & 2017), 61 negara (2016 & 2015); 60 negara (2014)

Rumusan

Jadual di atas menunjukkan kedudukan Malaysia berbanding beberapa negara terpilih dalam buku IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) bagi tahun 2014-2019.  Laporan 2019 memperlihatkan Malaysia kekal di kedudukan ke-22 berbanding tahun sebelumnya dengan penurunan skor sebanyak 2.63 kepada 82.54.  Input data Malaysia kepada WCY diselaraskan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) dan MESTECC merupakan salah sebuah Kementerian yang menyumbangkan data bagi laporan ini (Teras: Infrastruktur Asas dan Infrastruktur Saintifik).