Pusat Rujukan STI Negara

-A A +A

 

Kajian Inovasi Kebangsaan

Anda di sini

Latar Belakang

Kajian Inovasi Kebangsaan dilaksanakan untuk mengukur tahap aktiviti dan status inovasi negara dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Sehingga kini, MASTIC telah melaksanakan kajian ini sebanyak enam kali dan kajian dilaksanakan setiap 2-4 tahun sekali. Statistik dan trend yang dilaporkan dalam kajian ini akan diguna pakai oleh pembuat dan penganalisis dasar negara bagi melihat perkembangan aktiviti inovasi di kalangan sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia. Penemuan kajian ini juga digunakan oleh institusi penyelidikan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pihak swasta untuk tujuan analisis lanjut atau sebagai rujukan.

Skop dan Metodologi

  • Kajian ini mengguna pakai garis panduan Oslo Manual yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bagi membolehkan penandarasan dan perbandingan di peringkat antarabangsa.
  • Skop kajian ini meliputi semua syarikat swasta yang terlibat di dalam bidang perkhidmatan dan pembuatan.
  • Jenis syarikat tersebut adalah syarikat perniagaan tunggal, syarikat perkongsian, syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad.Kaedah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik, temu bual dan bengkel.

Definisi

Definisi inovasi yang diguna pakai adalah berdasarkan kepada garis panduan Manual OSLO Edisi ketiga (2005) yang dikeluarkan oleh Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD).

Inovasi didefinisikan sebagai implementasi ciri ciri baru atau penambahbaikan terhadap produk, proses, kaedah pemasaran dan kaedah organisasi di dalam sesebuah firma perniagaantempat kerja serta hubungan luar organisasi.

Status Semasa Kajian Terkini

MASTIC akan menjalankan Kajian Inovasi Kebangsaan bagi Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan yang meliputi maklumat inovasi bagi tahun 2012-2014. Kajian ini mula dilaksanakan pada bulan Mac 2015 dan akan diterbitkan pada tahun 2016.

Statistik : Pola Kajian

Borang Kaji Selidik : Kajian Inovasi Kebangsaan 2018 bagi tahun kewangan (2015, 2016 & 2017)

MASTIC sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan maklumat STI yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan serta menambah nilai perkhidmatan secara berterusan yang menjangkaui kepuasan pelanggan

Hubungi Kami

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Aras 4, Blok C5, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya, Malaysia

  Talian Terus: (603) 8885 8038

  Talian Utama: (603) 8885 8000

  Faks: (603) 8889 2980

  E-mel: mastic@mastic.gov.my

Layout Style

Page width: 1170px

Header

Direction

Predefined Colors

Background

Kod QR

QR Code for https://mastic.mestecc.gov.my/ms/kajian-sti/kajian-inovasi-kebangsaan
  • Jumlah Pelawat: 6005581