Langkau ke kandungan utama
Kategori Insentif
Skop Pembiayaan

Memberi bantuan bagi Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSPs) untuk menjalankan aktiviti-aktiviti untuk memperkembangkan dan meneroka ke dalam pasaran antarabangsa. Pelaksanaan Tabung adalah dari 2015 hingga 2020.

Kaedah Permohonan

Application manually by submitting application form : www.midf.com.my
 

Kriteria Kelayakan

i. Berdaftar dengan MATRADE di bawah Pendaftaran Pengeksport Malaysia (MER).

ii. Firma-firma yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965; atau pemilik tunggal, profesional dan perkongsian yang berdaftar dengan pihak profesional masing-masing di Malaysia.

iii. Mempunyai sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki oleh warganegara Malaysia

iv. Syarikat mestilah sedang aktif dalam perniagaan dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun.

v. Mengeksport perkhidmatan atau produk Malaysia yang dibuat di Malaysia.

Maklumat Perhubungan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad, Level 15, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur.

Laman Sesawang
www.midf.com.my
Last modified
Nov 2018