Langkau ke kandungan utama
Kategori Insentif
Skop Pembiayaan

Untuk mempertingkatkan khidmat nasihat teknikal kepada PKS. PKS diberi bantuan dari segi pemindahan pengetahuan teknologi dan pengalaman industri.

Kaedah Permohonan

Permohonan manual dibuat dengan mengemukakan borang permohonan dan Permohonan Atas Talian 

http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/sme-expert-advisory-panel-seap

 

Kriteria Kelayakan

1. Syarikat diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau enterpris yang diperbadankan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ATAU mempunyai Sijil Amalan oleh Badan Profesional

2. Memenuhi definisi PKS

3. Sekurang-kurangnya 60% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia

4. Mempunyai lesen premis yang sah

Maklumat Perhubungan

SME Corporation Malaysia
Level 7, SME 1, Block B Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur

Email
azwani@smecorp.gov.my
norhidayah@smecorp.gov.my
mohdsyahir@smecorp.gov.my
Faks
03-2775 6314
Telefon
03-2775 6000/ 6053
Laman Sesawang
www.smecorp.gov.my
Last modified
Dis 2020