Langkau ke kandungan utama
Kategori Insentif
Skop Pembiayaan

Objektif skim ini adalah untuk menggalakkan majikan melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja sejajar dengan keperluan syarikat.

Kaedah Permohonan

Permohonan atas talian melalui eTRiS (https://www.hrdf.com.my/wps/portal/PSMB/MainEN/Resources/eTRiS/)

Kriteria Kelayakan

Semua majikan yang berdaftar dengan HRDFdan telah membayar levi bagi bulan pertama pendaftaran adalah dipertanggungjawabkan untuk memohon geran latihan, tertakluk kepada kadar bantuan kewangan dan terma-terma dan syarat yang sedia ada.

Maklumat Perhubungan

Wisma HRDF
Jalan Beringin
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

Email
support@hrdf.com.my
Faks
03-2096 4999
Telefon
1800-88-4800
Laman Sesawang
www.hrdf.com.my
Last modified
Jun 2020