Langkau ke kandungan utama
Skop Pembiayaan

Skim Geran Penyelidikan Nic (NRGS-KPM) ialah dana khas yang bertujuan untuk membantu melonjakkan dan membangunkan bidang tujahan (Niche) penyelidikan bagi setiap Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) berstatus Universiti Komprehensif dan Universiti Komprehensif Berfokus. Disamping itu, NRGS-KPM ini akan menjadikan setiap IPTA tersebut unik dan mempunyai kekuatan tersendiri. Setiap Universiti komprehensif dan komprehensif berfokus akan diberi tanggungjawab untuk menentukan hala tuju, strategi dan pengurusan penyelidikan dan inovasi supaya lebih berkesan dan berimpak tinggi.

Kaedah Permohonan

Permohonan secara atas talian : https://mygrants.gov.my

Kriteria Kelayakan
  1. Penyelidikan yang dipohon mestilah merupakan penyelidikan yang dapat menghasilkan suatu idea/teori/konsep/kaedah/model/proses baru; dan
  2. Penyelidikan yang dapat menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada; atau
  3. Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau
  4. Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara.
Maklumat Perhubungan

Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Jabatan Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Aras 7, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 W.P. Putrajaya

Faks
03-8870 6867
Telefon
03-8870 6973/6974
Laman Sesawang
http://jpt.moe.gov.my
Last modified
Mei 2019