Langkau ke kandungan utama
Skop Pembiayaan

Penyelidikan ini bertujuan untuk melonjakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru yang menerobos sempadan ilmu dan penciptaan inovatif.

Kaedah Permohonan

Permohonan secara atas talian : https://mygrants.gov.my

Kriteria Kelayakan
  1. Penyelidikan yang dipohon mestilah merupakan penyelidikan yang dapat menghasilkan suatu idea/teori/konsep/kaedah/model/proses baru; dan
  2. Penyelidikan yang dapat menambahbaik sesuatu polisi, metodologi dan model penyelesaian yang sedia ada; atau
  3. Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam negara dan sejagat; atau
  4. Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara.
Maklumat Perhubungan

Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Jabatan Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 7, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 W.P. Putrajaya

Faks
03-8870 6867
Telefon
03-8870 6974/6975
Laman Sesawang
http://jpt.moe.gov.my
Last modified
Mei 2019